Vragen om uitleg van 5-701 tot 5-800

100 resultaten

5-701 Louis Siquet (PS) 24/3/2011
  het opnemen van de lessen EHBO in het lessenpakket voor het behalen van het rijbewijs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-702 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  het indicatief samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-703 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  de acties in synergie met de directe bilaterale samenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-704 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  de samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-705 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  het taalevenwicht binnen de federale administraties
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-706 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  de werking van de Belgische ambassade in Japan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2371
5-707 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  de burgerslachtoffers in de Afghaanse oorlog en de prognose van deze aanhoudende strijd
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-708 Louis Ide (N-VA) 24/3/2011
  de samenstelling van het comitť voor ziekenhuishygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-709 Huub Broers (N-VA) 24/3/2011
  de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het drugsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-710 Patrick De Groote (N-VA) 24/3/2011
  diefstal van stookolie door militair personeel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-711 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  het vermoorden van onschuldige burgers door Amerikaanse militairen in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2372
5-712 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  de capaciteit en de bezettingsgraad van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-464
5-713 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  het project Watermaal-Schuman-Josaphat in het kader van het Gewestelijk Expresnet
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-465
5-714 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  de investeringsplannen in projecten in verband met het rollend materieel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-495
5-715 Lieve Maes (N-VA) 23/3/2011
  het uitrusten van de stopplaatsen en stations langs lijn 36
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-563
5-716 Dominique Tilmans (MR) 24/3/2011
  de opeenstapeling van vertragingen bij de NMBS en het vergoedingssysteem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-717 FranÁois Bellot (MR) 24/3/2011
  de follow-up van de kennisgevingen van gebrek aan BA-autoverzekering door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-718 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  het mechanisme van het Europees burgerschapsinitiatief
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2654
5-719 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  de nucleaire stresstests
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
5-720 FranÁois Bellot (MR) 24/3/2011
  de leegloop van het leger
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1943
5-721 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  postgoudbedrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-722 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 24/3/2011
  de activiteiten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-723 Claudia Niessen (Ecolo) 29/3/2011
  het nieuwe netwerk voor de Duitse hogesnelheidstrein "ICE" in BelgiŽ, en mogelijke haltes
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag ingetrokken
5-724 Fabienne Winckel (PS) 29/3/2011
  de pakjesautomaten van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-725 Bert Anciaux (sp.a) 29/3/2011
  de aankoop van Smith & Wesson-wapens door de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-726 Liesbeth Homans (N-VA) 30/3/2011
  de stijgende energieprijs ten gevolge van de tijdelijke stillegging van de Duitse nucleaire centrales
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2340
5-727 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de relatie tussen luchthavens en werkgelegenheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-728 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de verplichte vaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-729 Louis Ide (N-VA) 30/3/2011
  de verlenging van de master-na-master ziekenhuisfarmacie en de erkenning tot ziekenhuisapotheker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2248
5-730 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de standaardisering van de laadpalen voor elektrische wagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-731 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de heffingen van Sabam voor truckers die muziek beluisteren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-68)
5-732 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de aanwerving van een nieuwe directeur-generaal voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-733 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  het militaire optreden van BelgiŽ in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2373
5-734 Louis Ide (N-VA) 30/3/2011
  de weigering van vaccinatie en de gevolgen van de vrijspraak en vrijstelling van poliovaccinatie door de correctionele rechtbank van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-735 Lieve Maes (N-VA) 31/3/2011
  vliegtaksen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-736 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  het bezoek van een lid van de Koninklijke Familie aan Congo
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-737 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de uiterst negatieve beoordeling door de federale ombudsmannen van de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-738 FranÁois Bellot (MR) 31/3/2011
  de onlineverkoop via internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-739 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  het opnemen van transgenderisten in de diversiteitsplannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-740 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  de procedure voor de aanschaf van wapens bestemd voor het gebruik door de federale politie en door de politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-741 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1577
5-742 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  de controle van scanners met X-stralen in ziekenhuizen en luchthavens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-743 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  het uittesten en installeren van lichaamsscanners op de Belgische luchthavens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag ingetrokken
5-744 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  het gratis karakter van het oproepnummer 1733
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2249
5-745 Louis Ide (N-VA) 31/3/2011
  tuberculose en de opvolging ervan in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2250
5-746 Guido De Padt (Open Vld) 31/3/2011
  onterecht uitbetaalde vergoedingen bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-747 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de volksopstand in Bahrein en de houding van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2657
5-748 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de volksopstand in SyriŽ en de houding van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-749 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de volksopstand in Jemen en de houding van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2658
5-750 Helga Stevens (N-VA) 31/3/2011
  de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen van op heterdaad betrapte winkeldieven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2659
5-751 Lieve Maes (N-VA) 31/3/2011
  de treinverbinding naar de luchthaven van Zaventem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-752 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  het belang van de mening van kinderen binnen een rechtsgeding
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-753 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de relaties tussen BelgiŽ en Saudi-ArabiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-754 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de mobiliteit van de grensarbeiders tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-755 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de mobiliteit van de deeltijds werkende grensarbeiders tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-756 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de informatie over de grensoverschrijdende tarieven van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-757 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/3/2011
  de aansluiting van de luchthaven van Zaventem op het netwerk van hogesnelheidstreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-758 Louis Ide (N-VA) 31/3/2011
  de tekorten bij de spoedartsen en de herinvoering van de BAG-opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2251
5-759 Philippe Mahoux (PS) 31/3/2011
  de conventie van Faro
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-760 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de aanwerving van bijkomend personeel tijdens de werken aan de gevangenis van Aarlen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-761 Bert Anciaux (sp.a) 4/4/2011
  de aanwerving van een nieuwe directeur voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-762 Bert Anciaux (sp.a) 4/4/2011
  het informeren van patiŽnten over de rekening van een ziekenhuisopname en de ereloonsupplementen in twee- en driepersoonskamers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2252
5-763 Patrick De Groote (N-VA) 6/4/2011
  de stijgende voedselprijzen als directe aanleiding voor de volksopstanden in de Arabische wereld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-764 Patrick De Groote (N-VA) 6/4/2011
  het toezicht op de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-765 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/4/2011
  het taalkader van de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-766 Bert Anciaux (sp.a) 6/4/2011
  het niet verlengen van het mandaat van de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2079
5-767 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/4/2011
  de fraude met de SIS-kaart
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-768 Bert Anciaux (sp.a) 6/4/2011
  de uitspraken van de Gouverneur van de Nationale Bank over bonussen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-769 Bert Anciaux (sp.a) 6/4/2011
  de controle op de competenties van buschauffeurs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-770 Cťcile Thibaut (Ecolo) 6/4/2011
  de bijkomende uitgaven voor de RKW naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving inzake kinderbijslag in het Groothertogdom Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2253
5-771 Cťcile Thibaut (Ecolo) 6/4/2011
  de contacten tussen BelgiŽ en de Franse overheid inzake de veiligheid rond de kerncentrale van Cattenom
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-772 Louis Ide (N-VA) 6/4/2011
  Impulseo II en het advies van de auditeur van de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-773 Gťrard Deprez (MR) 7/4/2011
  de onrustwekkende verhoging van het aantal overvallen op detailhandels en de veralgemening van het systeem Telepolitie Visie in alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-774 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  het culturele patrimonium van LibiŽ
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2652
5-775 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  het Horta-paviljoen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-776 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  de houding van BelgiŽ ten aanzien van de Libische Nationale Overgangsraad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-777 Dominique Tilmans (MR) 7/4/2011
  de regelgeving met betrekking tot borstimplantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2254
5-778 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  de teruggave van btw geheven door andere lidstaten van de Europese Unie in 2009
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-779 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de kansen op vernietiging van onbewaakte wapendepots in LibiŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-780 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  verkeersovertredingen naar aanleiding van het organiseren van wielermanifestaties
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-781 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  de kostprijs voor kadastrale uittreksels
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-782 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  het aantal klachten ontvangen over de FOD FinanciŽn door de Federale Ombudsman
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-783 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  het talenonderwijs in politiescholen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-784 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  de bilaterale akkoorden over politiesamenwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-785 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  de transparantie en de actualisering van de verdeelsleutel voor politiecapaciteit tussen de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-786 Louis Ide (N-VA) 7/4/2011
  het lastenboek voor de haalbaarheidsstudie in het kader van de bouw van een centrum voor hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2255
5-787 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  een incident met de bovenleiding op de spoorlijn tussen Brussel en Leuven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-788 Vanessa Matz (cdH) 7/4/2011
  het klooster Mor Gabriel in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2660
5-789 Fatiha SaÔdi (PS) 7/4/2011
  het probleem van het vervoer van gebruiksklaar beton
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-790 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-791 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de validering van testen voor ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-792 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de omzendbrief waarin de belastingheffing voor plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen wordt bepaald
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-793 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de kinderbijslag en de gelijke behandeling van sociaal verzekerden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-794 Sabine de Bethune (CD&V) 7/4/2011
  het draagmoederschap
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2661
5-795 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de waardering van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-796 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/4/2011
  de evolutie van het aantal verkeersboetes in de verschillende gewesten en van de werklast van de politierechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-797 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  een complex van stichtingen en vennootschappen waarin een lid van de Koninklijke familie actief blijkt te zijn
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1684
5-798 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/4/2011
  de criteria op basis waarvan is gekozen op welke plaatsen de seininrichtingen van het Infrabelnet worden geplaatst
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-799 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/4/2011
  een door Infrabel verlaten werf in Marloie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-800 Caroline Dťsir (PS) 25/4/2011
  agressies met zuur
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2706