Vragen om uitleg van 5-4801 tot 5-4900

99 resultaten

5-4801 Louis Ide (N-VA) 13/2/2014
  de remgelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10662
5-4802 Nele Lijnen (Open Vld) 18/2/2014
  het gebruik van stealth-sms of spookberichten door de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9822
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11256
5-4803 Benoit Hellings (Ecolo) 18/2/2014
  het beheer van de cyberveiligheid en de privacy van de klanten van de "swing.be"-diensten door Belgacom/Skynet
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-4804 Bart De Nijn (N-VA) 18/2/2014
  het inschakelen van vrijwilligers bij de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11257
5-4805 Helga Stevens (N-VA) 18/2/2014
  het aantal hulpverlenings- en politiezones in Oost-Vlaanderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4806 Bart De Nijn (N-VA) 18/2/2014
  de parameters in de CAD-Astrid software
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11258
5-4807 Jan Roegiers (sp.a) 18/2/2014
  het aantal vrouwen in de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11274
5-4808 Jan Roegiers (sp.a) 18/2/2014
  het vernielen van door de Europese Unie gefinancierde projecten door IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4809 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/2/2014
  de regeling van schadegevallen bij autoverzekeringen waarbij auto's betrokken zijn uit andere Europese lidstaten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4810 Cťcile Thibaut (Ecolo) 18/2/2014
  de verkoop van het postkantoor van Aarlen als een sale and rent back-verrichting
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11248
5-4811 Bert Anciaux (sp.a) 18/2/2014
  het gedrag van een parlementslid dat aanwezig was bij een gedwongen repatriŽring
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11259
5-4812 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2014
  het onderzoek inzake de verspreiding van de ziekte van Lyme door dieren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11339
5-4813 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2014
  de nieuwe dienstregeling van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4814 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2014
  een mogelijke overfacturering voor gasleveringen door GDF Suez aan Electrabel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4815 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2014
  de wettelijkheid van de nieuwe snelheidsmeter Lidar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11292 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4816 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 20/2/2014
  de efficiŽntie en veiligheid van geneesmiddelen volgens Test-Aankoop
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11340 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4817 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 20/2/2014
  het voornemen van het RIZIV om de terugbetaling van de respiratoire monitoring van zuigelingen af te schaffen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11367 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4818 Richard Miller (MR) 20/2/2014
  de mogelijke herziening van de loonsverhogingen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11281
5-4819 Richard Miller (MR) 20/2/2014
  het stopzetten van het fusieproject van de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4820 Marie Arena (PS) 20/2/2014
  de sociale dumping
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4821 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2014
  de vermaning inzake de parkeerplaatsen bestemd voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11200Geherkwalificeerd als :
5-4822 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de Franstalige spandoeken van de NMBS in het station van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4823 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2014
  de kankermedicijnen voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11341 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4824 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2014
  de werking van Becel pro-activ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11342 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4825 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de audit inzake de inning van penale boetes
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11293 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4826 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de audit inzake de inning van penale boetes
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11371
5-4827 Mohamed Daif (PS) 20/2/2014
  de methodes voor de uitwijzing van vreemdelingen en het gewelddadig optreden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4828 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de treinverbinding tussen Turnhout en Brussel
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4946
5-4829 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de interregionale spoorverbindingen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4952
5-4830 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de modernisering van de liften
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6152
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11230
5-4831 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de SyriŽstrijders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8285
5-4832 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de illegale en radicale scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8433
5-4833 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de kunstdiefstallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8955
5-4834 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  het inzetten van drones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9045
5-4835 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de telefoontaps
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9089
5-4836 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/2/2014
  de toestand van de door aardgas gevoede binnenleidingen in het Brussels Gewest
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4837 Louis Ide (N-VA) 24/2/2014
  de voorziene besparingen bij de openbare apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11343
5-4838 Lies Jans (N-VA) 24/2/2014
  de elektronische sigaret
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4839 Veerle Stassijns (N-VA) 24/2/2014
  de oprichting van expertisecentra voor zeldzame ziektes en aandoeningen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11344
5-4840 Louis Ide (N-VA) 24/2/2014
  de oprichting van een centrum voor protontherapie door de KULeuven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11345
5-4841 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de gespecialiseerde centra voor de behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4842 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de sneltesten voor de opsporing van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4843 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11346
5-4844 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  een antibioticakuur als behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11347
5-4845 Bert Anciaux (sp.a) 26/2/2014
  de arbeidsomstandigheden en het tekort aan tolken gebarentaal binnen justitie
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
5-4846 Martine Taelman (Open Vld) 26/2/2014
  de faillissementsfraude
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4847 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/2/2014
  de Centrale Dienst voor de bestrijding van corruptie en de aanwervingsstop bij de federale gerechtelijke politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4848 Bert Anciaux (sp.a) 26/2/2014
  een recent ontdekte extra schuld bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4849 Cindy Franssen (CD&V) 26/2/2014
  de veiligheid van het Belgische luchtruim
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4850 Dominique Tilmans (MR) 26/2/2014
  de overdraagbare ziektes en het medisch personeel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11348 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4851 Zakia Khattabi (Ecolo) 26/2/2014
  de gelijkstelling van de studieperiode van een zelfstandige in hoofdberoep
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11263
5-4852 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  de behandeling van geÔnterneerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11294 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4853 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  het gebruik van zwarte lijsten in de psychiatrische centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4854 Johan Verstreken (CD&V) 27/2/2014
  de toegankelijkheid van het kiessysteem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11261
5-4855 Elke Sleurs (N-VA) 27/2/2014
  de toegang tot urgente medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11349
5-4856 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  het in beslag nemen van vuurwerk
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8877
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11295 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4857 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  de stakingsaanvragen bij de Veiligheid van de Staat
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9990
5-4858 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10488
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11321
5-4859 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  het zich beroepen op de diplomatieke onschendbaarheid voor de verkeersovertredingen of andere strafbare feiten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10615
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11275
5-4860 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  de activiteiten van de Hezbollah op het Belgisch grondgebied
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10635
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11296 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4862 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  het aantal arrestaties van personen zonder wettige verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10708
5-4863 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  het toekennen van RIZIV-nummers aan afgestudeerde kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9955
5-4864 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cybercriminaliteit op mobiele toestellen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10018
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11309
5-4865 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cybercriminaliteit op mobiele toestellen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10019
5-4866 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cybercriminaliteit op mobiele toestellen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10026
5-4867 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de aanwezigheid van de legionellabacterie in compostzakken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10032
5-4868 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de drugsbendes die cyberaanvallen organiseren op containerbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10140
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11310
5-4869 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cyberveiligheid van kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10146
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11311
5-4870 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cyberveiligheid van kerncentrales
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10147
5-4871 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  de cloud en de Europese datacenters
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4872 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  het cybercoŲrdinatieorgaan en de samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4873 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  de cyberveiligheid en de deelname aan cyberoefeningen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4874 Bart De Nijn (N-VA) 5/3/2014
  het bewakingscamerabeleid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11312
5-4875 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/3/2014
  de erkenning van de kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4876 Huub Broers (N-VA) 5/3/2014
  de legitimiteit van het doorbreken van een door private eigenaars afgesloten pad of weg
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-4877 Bart De Nijn (N-VA) 5/3/2014
  de oprichting van de algemene nationale gegevensbank Verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11313
5-4878 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  de Brusselse Noord-Zuidverbinding
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11325 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4879 Huub Broers (N-VA) 5/3/2014
  de taal die overheidsdiensten gebruiken bij het adresseren van brieven aan burgers die in een faciliteitengemeente gedomicilieerd zijn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-295)
5-4880 Fabienne Winckel (PS) 5/3/2014
  de bekendmaking van de lijst van restaurants en snacks die de normen van het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid overtreden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11264
5-4881 Fabienne Winckel (PS) 5/3/2014
  de functietoelage van de preventieadviseurs die werkzaam zijn in overheidsdienst
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4882 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/3/2014
  de hervorming van de kindergeneeskundige zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11350 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4883 Dalila Douifi (sp.a) 5/3/2014
  de Belgisch-Iraanse betrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11276
5-4884 Dirk Claes (CD&V) 5/3/2014
  de stijging van de gelegenheidsarbeid in de horecasector
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11282
5-4885 Mieke Vogels (Groen) 5/3/2014
  de leeftijdslimiet van bijzitters en leden van stembureaus
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11314
5-4886 Bart De Nijn (N-VA) 11/3/2014
  de luchtvervuiling in vliegtuigcabines
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4887 Nele Lijnen (Open Vld) 11/3/2014
  de behandeling van het chronischevermoeidheidssyndroom en van de myalgische encefalomyelitis in de referentiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11351
5-4888 Nele Lijnen (Open Vld) 11/3/2014
  de ziekte van Lyme en het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11352
5-4889 Nele Lijnen (Open Vld) 11/3/2014
  de ziekte van Lyme en de bloeddonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4890 Benoit Hellings (Ecolo) 11/3/2014
  het onderhandelingsmandaat van de federale regering aan de Commissie voor het aangaan van een bilaterale investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4891 Bart De Nijn (N-VA) 11/3/2014
  het in omloop zijn van valse postzegels
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11326
5-4892 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/3/2014
  het voedingsonderzoek bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4893 Richard Miller (MR) 11/3/2014
  de Belgische bijdrage tot het versterken van de Libische Staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11277
5-4894 Richard Miller (MR) 11/3/2014
  OekraÔne
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11278
5-4895 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/3/2014
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11315
5-4896 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2014
  het onvermogen om munitie van de Eerste Wereldoorlog te vernietigen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4897 Richard Miller (MR) 12/3/2014
  de rekruteringstechnieken bij ERGO en Appco
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4898 Richard Miller (MR) 12/3/2014
  de rekruteringstechnieken bij ERGO en Appco
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4899 Veerle Stassijns (N-VA) 12/3/2014
  de vermindering van suikers in voeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11353
5-4900 Veerle Stassijns (N-VA) 12/3/2014
  de verbetering van de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11354 (Voorlopig antwoord (pdf))