Vragen om uitleg van 5-4601 tot 5-4700

100 resultaten

5-4601 Louis Ide (N-VA) 17/12/2013
  de werking van de paritaire commissie inzake de niet conventionele praktijken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11052
5-4602 Inge Faes (N-VA) 17/12/2013
  de vergoeding van deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-4603 Inge Faes (N-VA) 17/12/2013
  de strijd tegen domiciliefraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4604 Dalila Douifi (sp.a) 17/12/2013
  de economische en sociale integratie van de Roma in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4605 Fabienne Winckel (PS) 17/12/2013
  het pact voor een flexibele indeling van de arbeidstijd
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4606 Dalila Douifi (sp.a) 18/12/2013
  de uitbetaling van de kinderbijslag aan families met een collectieve schuldenregeling
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-4607 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 18/12/2013
  het afluisteren van telefoongesprekken
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7505
5-4608 Bert Anciaux (sp.a) 18/12/2013
  de aanhoudende absurditeiten bij het toepassen van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4609 Vanessa Matz (cdH) 18/12/2013
  de criminalisering van homoseksualiteit in IndiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4610 Helga Stevens (N-VA) 18/12/2013
  de gevolgen voor de sms-nooddienst van de problemen bij ASTRID
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4611 Dalila Douifi (sp.a) 18/12/2013
  de aangekondigde hervestiging van 75 vluchtelingen uit SyriŽ in 2014
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4612 Jan Roegiers (sp.a) 18/12/2013
  de door buitenlanders onbetaalde verkeersboetes
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10870
5-4613 Jan Roegiers (sp.a) 18/12/2013
  de Russische holebi's die asiel aanvragen in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4614 Bert Anciaux (sp.a) 19/12/2013
  het negatief advies van de Raad van State over het wetsontwerp voor de hervorming van de rechtsbijstand
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9630
5-4615 Bert Anciaux (sp.a) 19/12/2013
  het blokkeren van domeinnamen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10040
5-4616 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  de aanwezigheid van asbest in federale overheidsgebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4617 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  het spanningsveld tussen de veiligheidsnormen in pretparken en de non-discriminatiewetgeving
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11228
5-4618 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/1/2014
  het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4619 Louis Ide (N-VA) 7/1/2014
  de organisatie van de wachtdienst in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4620 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  de toeslag voor reizigers zonder vervoerbewijs
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10955 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4621 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  het plotse ontslag van de voorzitter van het auditcomitť van de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)
5-4622 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  de achterstand van betalingen aan de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11099
5-4623 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  de langdurige immobilisatie van reizigers in een defecte trein
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10956
5-4624 Benoit Hellings (Ecolo) 7/1/2014
  de uitvoering van de sociale bepalingen van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4625 Dominique Tilmans (MR) 8/1/2014
  de gevaren van Melanotan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9738
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11053 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4626 Benoit Hellings (Ecolo) 8/1/2014
  de stand van zaken van de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord inzake gezondheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4627 Nele Lijnen (Open Vld) 8/1/2014
  de uitbreiding van het ouderschapsverlof voor zelfstandigen in bijberoep
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4628 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 8/1/2014
  het beleggen in zeldzame aardmetalen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4629 Bert Anciaux (sp.a) 8/1/2014
  het stopzetten van het onderzoek van het Rekenhof naar de Fyra
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10957
5-4630 Bert Anciaux (sp.a) 8/1/2014
  een Belgische gevangene in Bolivia en de bijstand door de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4631 Inge Faes (N-VA) 8/1/2014
  het politiegeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4632 Veerle Stassijns (N-VA) 8/1/2014
  het kwaliteitshandboek voor apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4633 Marie Arena (PS) 8/1/2014
  de toestand waarin de humanitaire hulpverleners in SyriŽ zich bevinden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11267
5-4634 Hassan Bousetta (PS) 8/1/2014
  de genderpariteit in de onderzoekswereld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4635 Marie Arena (PS) 8/1/2014
  de stijging van het aantal klachten bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4636 Richard Miller (MR) 8/1/2014
  de Belgische steun aan de militaire operatie Sangaris
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10951
5-4637 Jan Roegiers (sp.a) 8/1/2014
  de antihomowet in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4638 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de speciale kamer bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4639 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de snelrechtkamers in het kader van de nultolerantie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4640 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  het stilzitten van het parket van Charleroi inzake een notoire gangsterbende
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-4641 Elke Sleurs (N-VA) 9/1/2014
  de rookstopmethodes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11054
5-4642 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2014
  de onenigheid tussen het Waals en het Vlaams Gewest over milieudossiers
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4643 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de vrijgave van de criminaliteitscijfers voor 2013
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4644 Lieve Maes (N-VA) 9/1/2014
  de gegevens van de hardware interventies op de systemen van de e-services voor particulieren
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4645 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2014
  de verplichte sportproeven voor militairen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10952
5-4646 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/1/2014
  de staat van het treinstation van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4647 Benoit Hellings (Ecolo) 15/1/2014
  de gevolgen van het advies van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie betreffende de richtlijn inzake databewaring
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4648 Johan Verstreken (CD&V) 15/1/2014
  de interlandelijke adopties
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11106 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4649 Hassan Bousetta (PS) 15/1/2014
  de bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Marokko
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11327
5-4650 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de wachtdienst voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11055
5-4651 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de gegevensregistratie bij orgaantransplantaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11056
5-4652 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11057
5-4653 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4654 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 15/1/2014
  het vrijwilligerswerk dat door buitenlandse onderdanen wordt uitgevoerd
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4655 Veerle Stassijns (N-VA) 15/1/2014
  de schriftelijke aanvraag voor het verkrijgen van geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4656 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2014
  het uitstel van de mogelijkheid voor een jeugdrechter om therapie voor jongeren met psychische problemen op te leggen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11107 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4657 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2014
  de ruzie aan de top van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11100
5-4658 Cindy Franssen (CD&V) 15/1/2014
  de sluiting van het PostPunt in Eine
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10958
5-4659 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/1/2014
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10916
5-4660 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2014
  de bestrijding van hondsdolheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11058
5-4661 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2014
  de keuze van Nederland om veroordeelden te laten meebetalen voor de kosten van onderzoek en straf
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11108 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4662 Dalila Douifi (sp.a) 15/1/2014
  de burgeractivisten als partners in het Syrische conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11268
5-4663 Johan Verstreken (CD&V) 15/1/2014
  de wapenwet en de historische evocaties
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11109 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4664 Hassan Bousetta (PS) 15/1/2014
  de ratificatie van het Europees Verdrag inzake nationaliteit van 1997
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4665 Dalila Douifi (sp.a) 15/1/2014
  het voorstel tot grondwetswijziging in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11269
5-4666 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2014
  de toelatingen voor wapens bij de festiviteiten "100 jaar Groote Oorlog"
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11110
5-4667 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2014
  het afkopen van strafrechtelijke vervolgingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11111 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4668 Marie Arena (PS) 16/1/2014
  de massale goudfraude in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11270
5-4669 Helga Stevens (N-VA) 16/1/2014
  de cijfers van de Commissies ter bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4670 Elke Sleurs (N-VA) 16/1/2014
  de tijgermug
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11059
5-4671 Veerle Stassijns (N-VA) 16/1/2014
  de leemtes in de wet betreffende het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4672 Veerle Stassijns (N-VA) 16/1/2014
  de vermindering van verzadigde vetten in voeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4673 Veerle Stassijns (N-VA) 16/1/2014
  het verschil in het ontslagrecht tussen arbeiders en bedienden
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11137
5-4674 Dominique Tilmans (MR) 21/1/2014
  de aanbevelingen inzake visconsumptie in BelgiŽ
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11265
5-4675 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 21/1/2014
  de winstuitkeringsmogelijkheden voor ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11060
5-4676 Cťcile Thibaut (Ecolo) 21/1/2014
  de dreiging van de afschaffing van de postbedeling door bpost in de Gaumestreek
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11243
5-4677 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2014
  de lage tewerkstellingsgraad van mensen met een langdurige aandoening
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11138
5-4678 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de goudreserves van BelgiŽ
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11077
5-4679 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de haalbaarheid om alle straffen vanaf vier maanden uit te voeren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11112 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4680 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de versoepeling van de internationale straffen tegen Iran en de gevolgen voor de Belgische export
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4681 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de nefaste consequenties van het Diabolocontract
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4682 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  het effect van preventieve campagnes
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4683 Jan Roegiers (sp.a) 22/1/2014
  de onbetaalde verkeersboetes door buitenlanders
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11113 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4684 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2014
  de modernisering van de douanewetgeving
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4685 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2014
  de modernisering van de douanepraktijk
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4686 Cindy Franssen (CD&V) 22/1/2014
  de aanvraagtijd voor de begeleiding van rolstoelgebruikers bij het nemen van de trein
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4687 Louis Ide (N-VA) 22/1/2014
  het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit in verband met de homeopathie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11061
5-4688 Louis Ide (N-VA) 22/1/2014
  de werking van de paritaire commissie alternatieve therapieŽn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11062 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4689 Patrick De Groote (N-VA) 22/1/2014
  de sportmogelijkheden binnen Defensie
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4690 Patrick De Groote (N-VA) 22/1/2014
  de registratiekantoren van authentieke akten en de hypotheekkantoren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11369
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11370
5-4691 Richard Miller (MR) 22/1/2014
  de oprichting van een Nationaal Instituut voor de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4692 Helga Stevens (N-VA) 23/1/2014
  de schending van het beginsel van actieve openbaarheid van bestuur door de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-294)
5-4693 Johan Verstreken (CD&V) 28/1/2014
  de parking en de werken in de stationsomgeving van Oostende
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11244
5-4694 Dominique Tilmans (MR) 28/1/2014
  het opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor een Belg door geboorte
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4695 Frank Boogaerts (N-VA) 28/1/2014
  het belang van de tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11245
5-4696 Dalila Douifi (sp.a) 28/1/2014
  het belang van vrouwenrechten in de Europese strategie voor Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11271
5-4697 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 28/1/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11063 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4698 Bart De Nijn (N-VA) 29/1/2014
  de oprichting van een interactief platform tussen burgers en politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11101
5-4699 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  de mogelijkheid om bij de vorming van magistraten een bezoek aan Kazerne Dossin in te bouwen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11114 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4700 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  het proefproject om postbodes in te schakelen voor de monitoring van alleenwonende senioren
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11246