Vragen om uitleg van 5-4101 tot 5-4200

100 resultaten

5-4101 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de aflevering van medicatie door een robot
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10203 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4102 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10204 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4103 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de aanbeveling van het Risicobeoordelingscomitť voor geneesmiddelenbewaking over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4104 Inge Faes (N-VA) 16/10/2013
  het proefproject van gebruik van synthetisch DNA van de politiezone Dendermonde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10492
5-4105 Cťcile Thibaut (Ecolo) 16/10/2013
  het correctiemechanisme dat werd ingesteld in het kader van de overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10491
5-4106 Bert Anciaux (sp.a) 16/10/2013
  de politiebehandeling van slachtoffers van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4107 Lies Jans (N-VA) 16/10/2013
  de wegcode
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-4108 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de omzetting van de Europese richtlijn 2012/39 betreffende de serologische screening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10205
5-4109 Richard Miller (MR) 16/10/2013
  de politieke spanningen in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4110 Richard Miller (MR) 16/10/2013
  de psycho-medische begeleiding en de clitorisreconstructie van vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4111 Dominique Tilmans (MR) 16/10/2013
  de integratiestages
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10601
5-4112 Helga Stevens (N-VA) 17/10/2013
  de btw-plicht voor tolken gebarentaal en schrijftolken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4113 Wilfried Vandaele (N-VA) 17/10/2013
  de veiling van de 800 Mhz-band voor 4G
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4114 Elke Sleurs (N-VA) 17/10/2013
  de richtlijnen voor zorgkundigen bij criminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10206
5-4115 Elke Sleurs (N-VA) 17/10/2013
  de brochure over de wilsverklaringen euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10207
5-4116 Wilfried Vandaele (N-VA) 17/10/2013
  het monitoren van het internetverkeer
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4117 Helga Stevens (N-VA) 17/10/2013
  het omzetten van de Europese richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4118 Huub Broers (N-VA) 17/10/2013
  de recente rellen in Houthalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4119 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4120 Marie Arena (PS) 21/10/2013
  het hervestigingsprogramma voor Syrische vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4121 Marie Arena (PS) 21/10/2013
  de strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4122 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 21/10/2013
  het nationaal plan rond hiv 2014-2019
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4123 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de verschillen in uitbetalingstermijn van deskundigen in strafzaken tussen de arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4124 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de gevangenisartsen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4125 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de Salduz-permanentie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4126 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10488
5-4127 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10470
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10471
5-4128 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel(-Halle-Vilvoorde)
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-4129 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel-(Halle-Vilvoorde)
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-4130 Dalila Douifi (sp.a) 21/10/2013
  de vernietiging van chemische wapens en het verbeteren van de humanitaire hulp in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10472
5-4131 Jan Roegiers (sp.a) 21/10/2013
  de deelname van Belgische ambassadeurs aan marsen voor gelijke rechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10473
5-4132 FranÁois Bellot (MR) 22/10/2013
  de installatie van windturbines in Waalse gemeenten die naast een vliegbasis van Defensie liggen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10941
5-4133 Dirk Claes (CD&V) 22/10/2013
  de inwerkingtreding van het verlof voorafgaand aan het pensioen bij brandweerlieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10489
5-4134 Mieke Vogels (Groen) 22/10/2013
  de structurele voorwaarden om de deelname van ouderen aan de komende verkiezingen te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4135 Richard Miller (MR) 22/10/2013
  het tekort aan vaccins tegen hondsdolheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10643
5-4136 Richard Miller (MR) 22/10/2013
  de zwakke punten van de hervorming van de musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4137 Dominique Tilmans (MR) 22/10/2013
  de babyphone op de smartphone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10644 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4138 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 22/10/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-4139 Bert Anciaux (sp.a) 22/10/2013
  de verontschuldigingen namens de Belgische Staat aan de nakomelingen van tijdens de Eerste Wereldoorlog geŽxecuteerde soldaten
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10943
5-4140 Els Van Hoof (CD&V) 23/10/2013
  de zorg in de forensische psychiatrische centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10645 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4141 Els Van Hoof (CD&V) 23/10/2013
  de bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Overheidsdiensten Justitie en Volksgezondheid met betrekking tot geÔnterneerden die al dan niet in de gevangenis opgesloten zijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4142 Johan Verstreken (CD&V) 23/10/2013
  het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen BelgiŽ en Mozambique
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10353
5-4143 Willy Demeyer (PS) 23/10/2013
  het Pay police-systeem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10490
5-4144 Willy Demeyer (PS) 23/10/2013
  de evaluatie van de wet Renault
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10602
5-4145 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de strijd tegen de sociale dumping in BelgiŽ
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10603
5-4146 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de opsluiting van een journalist in Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4147 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Marokko
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4148 Jan Roegiers (sp.a) 23/10/2013
  de daling van de middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid binnen de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4149 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 23/10/2013
  het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe gevangenis in Antwerpen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-4150 Dominique Tilmans (MR) 23/10/2013
  de huisartsenwachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4151 Dominique Tilmans (MR) 23/10/2013
  het kapitaliseren van de dosissen Lucentis bij een maculadegeneratie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4152 Dominique Tilmans (MR) 23/10/2013
  de wachttijden voor een consultatie bij een geneesheer-specialist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10646 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4153 Fabienne Winckel (PS) 23/10/2013
  het koninklijk besluit inzake de positieve actie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4154 Fabienne Winckel (PS) 23/10/2013
  de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4155 Cťcile Thibaut (Ecolo) 24/10/2013
  de aanwezigheid van asbest in gebouwen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de gevolgen voor de werknemers
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10953
5-4156 Vanessa Matz (cdH) 24/10/2013
  het vrijhandelsakkoord met Canada
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4157 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/10/2013
  de overdracht van Nederlandse gedetineerden naar Nederland in het kader van het WETS-akkoord
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4158 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de ereloonsupplementen voor verstrekkingen in daghospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4159 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2013
  het recent ontwikkeld alternatief voor antibiotica tegen bijenziekten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4160 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2013
  de nucleaire ontwapening
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10474
5-4161 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de geneesheren-ambtenaren die van het sociaal statuut genieten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10647 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4162 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de minimale verpleegkundige gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4163 Willy Demeyer (PS) 24/10/2013
  het terugsturen van asielaanvragers naar Afghanistan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10871
5-4164 Helga Stevens (N-VA) 24/10/2013
  de hervorming van de brandweer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4165 Bert Anciaux (sp.a) 24/10/2013
  het advies van de Federale Ombudsman over de nood aan meer fair play en dienstverlening bij de Directie Personenrecht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4166 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  de schorsing van de leveringen van bouwmateriaal aan de Gazastrook
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10475
5-4167 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  de beslissing van Rusland om de douanerechten aanhangig te maken bij de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10476
5-4168 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  de schorsing van de onderhandelingen van Kampala
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4169 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  het wereldvoedselprogramma en de Democratische Republiek Congo
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4170 Louis Ide (N-VA) 28/10/2013
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4171 Nele Lijnen (Open Vld) 28/10/2013
  het ouderschapsverlof van de zelfstandigen in bijberoep
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10604
5-4172 Nele Lijnen (Open Vld) 28/10/2013
  het verslag van Smalls Arms Survey over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10883
5-4173 Bert Anciaux (sp.a) 28/10/2013
  de eisen van het Belgische middenveld voor een menselijke aanpak van vluchtelingen uit Afghanistan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4174 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 28/10/2013
  de toepassing van de derdebetalersregeling door tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10648 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4175 Bert Anciaux (sp.a) 28/10/2013
  de noodzaak aan officiŽle verontschuldigingen van BelgiŽ aan zijn voormalige kolonies en hun bevolking
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4176 Jan Roegiers (sp.a) 29/10/2013
  de implementatie van het nationale hiv-plan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4177 Bert Anciaux (sp.a) 29/10/2013
  de gezondheidszorg in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10649 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4178 Lieve Maes (N-VA) 29/10/2013
  het inzetten van extra ambtenaren voor de dossiers fiscale regularisatie
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4179 Jan Roegiers (sp.a) 29/10/2013
  de toevloed aan processen-verbaal na trajectcontrole
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-4180 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 29/10/2013
  de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4181 Benoit Hellings (Ecolo) 29/10/2013
  de aanwezigheid van een aanhanger van het Syrische regime in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4182 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/10/2013
  de omvang en de rol van het Militair Huis van de Koning
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4183 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de aanwezigheid van radioactieve gassen in gebouwen en woningen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7794
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10983
5-4184 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de kraambedpsychose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7740
5-4185 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7571
5-4186 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7568
5-4187 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de rechten van het kind in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7118
5-4188 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de illegale detentie van een parlementslid door de Congolese autoriteiten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7117
5-4189 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de rondreis in Europa van M23-rebellen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7026
5-4190 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de mentale weerbaarheidstraining voor politiepersoneel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6443
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10984
5-4191 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de evolutie van het aantal alcoholvergiftingen bij minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6166
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10650
5-4192 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de financiering van de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10651
5-4193 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de cumulatie van gelegenheidsarbeid met studentenarbeid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10605
5-4194 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  het diagnosticeren van chronische ziekten door middel van een bloedtest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10652
5-4195 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de voedselfraude in Europa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10985
5-4196 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de chronische auto-immuunziekte lupus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10653
5-4197 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de evolutie van de cybercriminaliteit in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11014
5-4198 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de drones voor civiele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10622
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10623
5-4199 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  het cyberincident van begin 2013 en de assistentie van Amerikaanse experts van de NSA
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4200 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de drones voor civiele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)