Vragen om uitleg van 5-4001 tot 5-4100

99 resultaten

5-4001 Gťrard Deprez (MR) 1/10/2013
  de vroedvrouwen en de keuzevrijheid van een vrouw inzake de professionele begeleiding van haar zwangerschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4002 Huub Broers (N-VA) 1/10/2013
  het college van gouverneurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4003 Johan Verstreken (CD&V) 1/10/2013
  het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzake het vervoer van fietsen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10351
5-4004 Bert Anciaux (sp.a) 1/10/2013
  de toenemende criminalisering van de politieke actie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10486
5-4005 Cťcile Thibaut (Ecolo) 1/10/2013
  de hervorming van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10487
5-4006 Cindy Franssen (CD&V) 1/10/2013
  de specialistenhonoraria in de Belgische ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4007 Karl Vanlouwe (N-VA) 1/10/2013
  Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11012
5-4008 Gťrard Deprez (MR) 1/10/2013
  het aannemen van een gemeentelijk reglement inzake prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4009 Gťrard Deprez (MR) 1/10/2013
  het eerste rapport van gegevensaanvragen van wereldwijde overheden dat door Facebook werd uitgebracht
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4010 Gťrard Deprez (MR) 1/10/2013
  het boetebedrag dat wordt opgelegd aan fietsers en voetgangers die een verkeerslicht negeren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4011 Fatiha SaÔdi (PS) 1/10/2013
  de Turkse presidentiŽle verkiezingen van 2014 en de Brusselse gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9414
5-4012 Johan Verstreken (CD&V) 1/10/2013
  de gevolgen van het marien ruimtelijk plan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10325 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4013 Cindy Franssen (CD&V) 1/10/2013
  de werkhervatting na kanker
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10600
5-4014 Bert Anciaux (sp.a) 2/10/2013
  het lekken van informatie uit een individueel asieldossier
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10162
5-4015 Cťcile Thibaut (Ecolo) 2/10/2013
  de afschaffing van de roamingkosten in de Benelux
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4016 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/10/2013
  de perswet in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10464
5-4017 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/10/2013
  het wetsvoorstel inzake openbare manifestaties in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10465
5-4018 Karl Vanlouwe (N-VA) 2/10/2013
  de cyberaanval van 2011
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10466
5-4019 Karl Vanlouwe (N-VA) 2/10/2013
  de renovatie van het Jubelparkmuseum
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4020 Elke Sleurs (N-VA) 2/10/2013
  de dreigende mazelenepidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10186
5-4021 Elke Sleurs (N-VA) 2/10/2013
  de nachtdiensten van de huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10187 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4022 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de ereloonsupplementen op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4023 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de klachten over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10188 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4024 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10189 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4025 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de coderingssystemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10190
5-4026 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de erkenningsnormen voor borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10191 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4027 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de beslissing omtrent de erkenning en het recht op tegemoetkoming voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10940
5-4028 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de terugbetaling van Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4029 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de bevoorrading van essentiŽle geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10192 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4030 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10193 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4031 Philippe Mahoux (PS) 2/10/2013
  de richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de Europese Unie gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-1146
5-4032 FranÁois Bellot (MR) 2/10/2013
  de administratieve fout bij de indexering van de bedragen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-4033 Richard Miller (MR) 2/10/2013
  het vredesproces in het Grote Merengebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4034 FranÁois Bellot (MR) 2/10/2013
  de administratieve kosten die door dienstenchequebedrijven worden aangerekend
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4035 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de fractionering van menselijk bloedplasma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10194 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4036 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de automatische verlenging van het globaal medisch dossier bij wijkgezondheidscentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4037 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de bouw van een hadroncentrum in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4038 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de mondzorgassistent
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10195 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4039 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de terugbetaling van de percutane aortaklep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4040 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10196 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4041 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10440
5-4042 Cindy Franssen (CD&V) 3/10/2013
  het project "Housing First"
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10875
5-4043 Louis Ide (N-VA) 3/10/2013
  de erkenning van de orthodontie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10197 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4044 Johan Verstreken (CD&V) 3/10/2013
  het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10326
5-4045 Bert Anciaux (sp.a) 3/10/2013
  de vraag om schadevergoeding vanwege de Belgische Staat in de dioxinezaak
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 23/10/2013 (commissiehandelingen 5-252)
5-4046 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/10/2013
  de toepassing van de uitgebreide wet op de minnelijke schikkingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4047 Fabienne Winckel (PS) 7/10/2013
  de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4048 Marie Arena (PS) 7/10/2013
  de hefboomfondsen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4049 Fabienne Winckel (PS) 7/10/2013
  de uitvoering van de telecomwet en de voorziene informatiecampagne
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10327 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4050 Fabienne Winckel (PS) 7/10/2013
  de verzekeringscontracten voor smartphones
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10328 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4051 Marie Arena (PS) 7/10/2013
  het rapport van het Internationaal Observatorium voor het gevangeniswezen over de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10441
5-4052 Marie Arena (PS) 7/10/2013
  de evolutie van de corruptie bij de partnerlanden van BelgiŽ
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4053 Bert Anciaux (sp.a) 7/10/2013
  de klacht van de Vlaamse overheid over te weinig samenspraak met de NMBS over de toekomstplanning
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-256)
5-4054 Marie Arena (PS) 7/10/2013
  de perswet en de wet inzake verenigingen zonder winstoogmerk in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4055 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/10/2013
  de moord op een Vlaamse zakenman in Mexico
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10467
5-4056 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/10/2013
  de moord op een Vlaamse zakenman in Mexico
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4058 Cindy Franssen (CD&V) 8/10/2013
  de extended-spectrum bŤta-lactamase-vormende bacteriŽn in kippenvlees
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10961
5-4059 Marie Arena (PS) 8/10/2013
  het Marshall-plan voor het Grote Merengebied
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4060 Ahmed Laaouej (PS) 8/10/2013
  de verontrustende situatie van het Inter Nos-centrum en de Vriendenbond van FinanciŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4061 Ahmed Laaouej (PS) 8/10/2013
  de hervorming van de loopbaan bij de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)
5-4062 Marie Arena (PS) 8/10/2013
  het proefproject Housing First
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4063 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/10/2013
  het niet respecteren van de bevoegdheden van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4064 Louis Ide (N-VA) 9/10/2013
  de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4065 Elke Sleurs (N-VA) 9/10/2013
  het prostitutiebeleid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4066 Marie Arena (PS) 9/10/2013
  de mensenrechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4067 Patrick De Groote (N-VA) 9/10/2013
  de inzet van Belgische militairen in Afghanistan na 2014
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4068 Louis Ide (N-VA) 9/10/2013
  de vergoeding van heropnames
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10198 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4069 Jacques Brotchi (MR) 9/10/2013
  de legalisering van geneesmiddelen die cannabinoÔden bevatten in een therapeutische context
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4070 Richard Miller (MR) 9/10/2013
  de recente tenlasteleggingen met betrekking tot de verkoop van Smith & Wesson-wapens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4071 Jacques Brotchi (MR) 9/10/2013
  het advies van de Hoge Raad voor de gezondheid om het gebruik van voedingsmiddelen met palmolie te beperken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4072 Dominique Tilmans (MR) 9/10/2013
  de zorgverstrekkers in de gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10442
5-4073 Dominique Tilmans (MR) 9/10/2013
  de kinderartsen in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10199
5-4074 Richard Miller (MR) 9/10/2013
  het Marshallplan voor het Grote Merengebied
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4075 Christine Defraigne (MR) 9/10/2013
  de btw-plicht van de advocaten vanaf 1 januari 2014
  minister van Justitie
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  eerste minister
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4076 Lieve Maes (N-VA) 10/10/2013
  de kostprijs van een btw-verlaging voor elektriciteit
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4077 Bart De Nijn (N-VA) 10/10/2013
  het communicatiebeleid van hulp- en veiligheidsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1119
5-4078 Bart De Nijn (N-VA) 14/10/2013
  de vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8612
5-4079 Freya Piryns (Groen) 15/10/2013
  het niet uitbetalen van de voogden voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10443
5-4080 Marie Arena (PS) 15/10/2013
  de aanhouding van de conservator en de olie-exploitatie in het nationaal park Virunga
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4081 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de toekomst van de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4082 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de gevolgen van vliegtuiggeluid op de volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4083 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de gevolgen van vliegtuiggeluid op de volksgezondheid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4084 Benoit Hellings (Ecolo) 15/10/2013
  de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4085 Johan Verstreken (CD&V) 15/10/2013
  de homofobe ontwikkelingen in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4086 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de toekomst van de federale musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4087 Wilfried Vandaele (N-VA) 15/10/2013
  de reglementering voor de kleinschalige visserij
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4088 Elke Sleurs (N-VA) 15/10/2013
  de bestendiging van de maatregel betreffende de financiering van contraceptie voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10200
5-4089 Frank Boogaerts (N-VA) 15/10/2013
  de stijgende complexiteit van de belastingaangifte
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4090 Martine Taelman (Open Vld) 15/10/2013
  het protectionisme in de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10468
5-4091 Martine Taelman (Open Vld) 15/10/2013
  Alcatel-Lucent en het protectionisme van de Franse regering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10469
5-4092 Fatiha SaÔdi (PS) 15/10/2013
  de uiteenlopende behandeling van de dossiers van besneden vrouwen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10163
5-4093 Helga Stevens (N-VA) 15/10/2013
  de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-4094 Helga Stevens (N-VA) 15/10/2013
  de premies voor de schuldsaldoverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4095 Wilfried Vandaele (N-VA) 16/10/2013
  een dreigende Europese miljoenenboete voor BelgiŽ
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10621
5-4096 Veerle Stassijns (N-VA) 16/10/2013
  het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende medische hulpverlening aan boord van schepen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4097 Benoit Hellings (Ecolo) 16/10/2013
  het opvolgen door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zakenvan de gerechtelijke procedures van een Belgische onderdaan in Spanje
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4098 Veerle Stassijns (N-VA) 16/10/2013
  het koninklijk besluit van 8 januari 1998 betreffende medische hulpverlening aan boord van schepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4099 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  het wachtdienstenplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10201 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4100 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de "nuclear magnetic resonance" en de CT-scans
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10202 (Voorlopig antwoord (pdf))