Vragen om uitleg van 5-3901 tot 5-4000

100 resultaten

5-3901 Benoit Hellings (Ecolo) 15/7/2013
  de uitvoering van de politionele samenwerkingsovereenkomst met Turkije
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3902 Bert Anciaux (sp.a) 15/7/2013
  het referentieadres voor dak- en thuislozen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-3903 Lieve Maes (N-VA) 16/7/2013
  de rapportering van de NMBS-Groep aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit naar aanleiding van projecten
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-256)
5-3904 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/7/2013
  de wapenwedloop aan de Kaspische zee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10454
5-3905 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/7/2013
  de toetredingsonderhandelingen van MacedoniŽ/Fyrom tot de Europese Unie en de naamkwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3906 Cindy Franssen (CD&V) 17/7/2013
  het globaal medisch dossier en de samenwerking tussen huisarts en specialist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9737
5-3907 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 17/7/2013
  de jongeren die zich op de grens bevinden tussen de sectoren van de jeugdzorg, de gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3908 Helga Stevens (N-VA) 17/7/2013
  de administratieve last voor gerechtstolken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3909 Helga Stevens (N-VA) 18/7/2013
  de geÔnterneerden in de psychiatrische annexen in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3910 Fabienne Winckel (PS) 18/7/2013
  de kwalitatieve verbetering van de jobs in de dienstenchequesector
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3911 Dominique Tilmans (MR) 18/7/2013
  de gevaren van Melanotan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9738
5-3912 Cindy Franssen (CD&V) 29/7/2013
  de terugbetaling van de percutane aortaklep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3913 Benoit Hellings (Ecolo) 29/7/2013
  de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belastingen en het voorkomen van het ontgaan van belasting
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3914 Cindy Franssen (CD&V) 6/8/2013
  de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10874
5-3915 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/8/2013
  de Congolese grondwet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3916 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 9/9/2013
  het vrijwilligerswerk dat uitgeoefend wordt door buitenlandse onderdanen
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3917 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/9/2013
  de problematiek van achterstallige huur en geleden schade bij buitenlandse diplomaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10455
5-3918 Fabienne Winckel (PS) 9/9/2013
  het koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10867
5-3919 Johan Verstreken (CD&V) 9/9/2013
  de evolutie van de opleiding van verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3920 Dirk Claes (CD&V) 9/9/2013
  de keuze tussen vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10314
5-3921 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 9/9/2013
  het gebruik van chemische wapens in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10456
5-3922 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 9/9/2013
  de Belgische en internationale strategie ten aanzien van het Syrische conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10457
5-3923 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 9/9/2013
  de wenselijkheid om een zogenaamd derde geslacht toe te laten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10438
5-3924 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/9/2013
  de informatie omtrent BelgiŽ op de webstek van de Organisation internationale de la francophonie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3925 Philippe Mahoux (PS) 9/9/2013
  de uitzetting van ernstig zieke en seropositieve asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-250)
5-3926 Elke Sleurs (N-VA) 10/9/2013
  de niet-invasieve prenatale test
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10180
5-3927 Cindy Franssen (CD&V) 10/9/2013
  de impact van de dienstencheque-ondernemingen op de budgetten van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10598
5-3928 Cindy Franssen (CD&V) 10/9/2013
  de toegankelijkheid van het station van Merelbeke voor minder mobiele reizigers
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10341
5-3929 Cindy Franssen (CD&V) 10/9/2013
  een spoorwegbrug in Merelbeke
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10342
5-3930 Patrick De Groote (N-VA) 10/9/2013
  het CAD-ASTRID-syteem voor ambulances en brandweerwagens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10315
5-3931 Sabine Vermeulen (N-VA) 10/9/2013
  de parlementsverkiezingen in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10458
5-3932 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 10/9/2013
  het nieuwe parket van Asse en de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3933 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de United Nations Global Compact Leaders Summit 2013
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3934 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  de spreiding van de vluchten rond de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-3935 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  de gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-3936 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  het mislukte terrorismeproces in Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3937 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  de structurele samenwerking tussen de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid en het National Security Agency
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3938 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  het potentiŽle gebruik van de toezichtsinstrumenten van het NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3939 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  de modernisering van de nucleaire wapens B-61 die zich in Kleine-Brogel bevinden
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3940 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  het toepassen van de diplomatieke onschendbaarheid bij misdaden en wanbedrijven begaan door diplomaten op post in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3941 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 18/9/2013
  het gebruik van videoconferencing voor het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3942 FranÁois Bellot (MR) 18/9/2013
  het Thalys-akkoord inzake het uitbaten van treinen tussen Brussel en Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10343
5-3943 Fatma Pehlivan (sp.a) 18/9/2013
  de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10599
5-3944 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de hechtenis van een Belgisch-Congolese onderdaan in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3945 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de zevende top van de Internationale Conferentie van het gebied van de Grote Meren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3946 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de doelstellingen van het diplomatiek bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3947 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de Belgische ambassade in Kinshasa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3948 Bert Anciaux (sp.a) 18/9/2013
  de modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
  Gewone motie door Dirk Claes, gestemd op 22/1/2014 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 22/1/2014 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 13/3/2014 : verworpen
5-3949 Bert Anciaux (sp.a) 18/9/2013
  de Fyra
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10344
5-3950 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 18/9/2013
  het bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3951 Louis Ide (N-VA) 18/9/2013
  de erkenning van de orthodontie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10181 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3952 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/9/2013
  de Syrische vluchtelingencrisis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10459
5-3953 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/9/2013
  SyriŽ en het geweld tegen de Koerden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10460
5-3954 Louis Ide (N-VA) 18/9/2013
  de voorzitter van de Planningscommissie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3955 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/9/2013
  de veiligheid op de Olympische Winterspelen van Sotsji
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3956 Lies Jans (N-VA) 18/9/2013
  de kindersigaret
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10640
5-3957 Rik Daems (Open Vld) 18/9/2013
  het Kringloopfonds
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3958 Bert Anciaux (sp.a) 18/9/2013
  het berekenen van vertragingen door de NMBS en door Test-Aankoop
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10345
5-3959 Freya Piryns (Groen) 18/9/2013
  de open terugkeerplaatsen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10135
5-3960 Cindy Franssen (CD&V) 26/9/2013
  de alimentatie met betrekking tot pensioenrechten na scheiding
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10439
5-3961 Benoit Hellings (Ecolo) 26/9/2013
  de vervanging van de vloot van F-16-jachtvliegtuigen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3962 Vanessa Matz (cdH) 26/9/2013
  de aftrekbaarheid van restaurantkosten
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3963 Elke Sleurs (N-VA) 26/9/2013
  de vergoeding voor verzuimde afspraken bij zorgverstrekkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10182
5-3964 Elke Sleurs (N-VA) 26/9/2013
  de behandeling van lichte depressies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10183
5-3965 Helga Stevens (N-VA) 26/9/2013
  de maatregelen om het callcenter voor personen met een handicap te ontlasten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3966 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  de erkenning van mantelzorgers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3967 Karl Vanlouwe (N-VA) 27/9/2013
  de naturalisatie van Congolese parlementsleden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10461 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3968 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  het Gents proefproject met drugsgebruikers
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3969 Elke Sleurs (N-VA) 27/9/2013
  de terugvorderingen van geneeskundige prestaties bij de tariferings- en facturatiediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10184
5-3970 Johan Verstreken (CD&V) 27/9/2013
  het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10073
5-3971 Johan Verstreken (CD&V) 27/9/2013
  de werken op de as Brugge-Gent
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10346
5-3972 Bert Anciaux (sp.a) 27/9/2013
  de mogelijke hacking van de computers bij Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10462
5-3973 Vanessa Matz (cdH) 27/9/2013
  de vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3974 Vanessa Matz (cdH) 27/9/2013
  de sancties tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3975 Louis Ide (N-VA) 27/9/2013
  de accomodatiekosten in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3976 Wilfried Vandaele (N-VA) 27/9/2013
  het onzorgvuldig beheer van de collecties van de federale musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11073
5-3977 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 27/9/2013
  SomaliŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3978 Cindy Franssen (CD&V) 27/9/2013
  de werkhervatting na kanker
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3979 Sabine Vermeulen (N-VA) 27/9/2013
  het spookvissen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3980 Bert Anciaux (sp.a) 27/9/2013
  het uitwijzen van ingeburgerde en verankerde inwoners naar gevaarlijke landen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10161
5-3981 Cindy Franssen (CD&V) 27/9/2013
  het hoge gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij ouderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10083
5-3982 FranÁois Bellot (MR) 27/9/2013
  NMBS Logistics en de sterke vermindering van de activiteiten in het station van Monceau
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10347
5-3983 Johan Verstreken (CD&V) 27/9/2013
  het eerherstel voor ten onrechte ter dood veroordeelde en terechtgestelde Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3984 Cťcile Thibaut (Ecolo) 27/9/2013
  de cumulatie van bestuursmandaten van de nieuwe spoorbaas
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10348
5-3985 Marie Arena (PS) 27/9/2013
  de verhoging van de steun aan de buurlanden van SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3986 Fabienne Winckel (PS) 27/9/2013
  de commissie voor goede diensten
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3987 Fabienne Winckel (PS) 27/9/2013
  de vermindering van de verblijfsduur in een kraamkliniek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10185
5-3988 Fabienne Winckel (PS) 27/9/2013
  de Diabolo-toeslag
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10349
5-3989 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 27/9/2013
  de inkomsten van de strijd tegen de fiscale fraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-264)
5-3990 Cindy Franssen (CD&V) 27/9/2013
  de alimentatie met betrekking tot pensioenrechten na scheiding
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag ingetrokken
5-3991 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  het personeelstekort in de alarmcentrales 100 en 101
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3992 Cindy Franssen (CD&V) 1/10/2013
  de zwarte doos voor jonge bestuurders
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-3993 Marie Arena (PS) 1/10/2013
  de laatste parlementsverkiezingen in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3994 Marie Arena (PS) 1/10/2013
  het vrijgeven van een subsidie voor de preventie van radicalisering in Vilvoorde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10316
5-3995 Karl Vanlouwe (N-VA) 1/10/2013
  Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11074 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3996 Johan Verstreken (CD&V) 1/10/2013
  het uitblijven van de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en ander wrede, onmenselijke of onterende handelingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10463
5-3997 Lies Jans (N-VA) 1/10/2013
  de kinderbijslag die wordt uitbetaald aan de biologische ouders van geplaatste kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10642
5-3998 Martine Taelman (Open Vld) 1/10/2013
  een verklikkingsysteem voor naderende politiewagens, ambulances of brandweerwagens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10317
5-3999 Benoit Hellings (Ecolo) 1/10/2013
  een verdrag dat cyberspionage verbiedt
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4000 Karl Vanlouwe (N-VA) 1/10/2013
  Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10350