Vragen om uitleg van 5-3601 tot 5-3700

100 resultaten

5-3601 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  de renovaties in Everberg
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3602 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/5/2013
  de betaling door buitenlandse onderdanen van de kosten van medische ingrepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3603 Cindy Franssen (CD&V) 23/5/2013
  de wettelijke toelaatbaarheid van de rechtstreekse verkoop van medische hulpmiddelen aan patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9243 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3604 Cindy Franssen (CD&V) 23/5/2013
  de terugbetaalbaarheid van invasieve medische hulpmiddelen op maat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9244 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3605 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  het digitaal plan van nutsleidingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3606 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  een crisisdienst voor kinderen en jongeren met dringende nood aan psychiatrische hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3607 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  de impact van de zesde Staatshervorming op de organisatie van de kinder- en jeugdpsychiatrie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3608 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/5/2013
  de illegalenproblematiek in de kustregio
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3609 Bert Anciaux (sp.a) 23/5/2013
  het dreigende bankroet van Belgocontrol
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3610 Bert Anciaux (sp.a) 27/5/2013
  de interventie van burgemeesters in politiezaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3611 Martine Taelman (Open Vld) 27/5/2013
  een compensatie bij internet- en telecommunicatiestoringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10322
5-3612 Willy Demeyer (PS) 27/5/2013
  de volledige uitvoering van de hervorming van de hulpverleningszones in 2014
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3613 Louis Siquet (PS) 27/5/2013
  het gegarandeerde minimumbedrag van de verschillende pensioenstelsels
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag ingetrokken
5-3614 Willy Demeyer (PS) 27/5/2013
  de aankondiging van Anonymous Belgium dat ze op 15 juni het Belgische internet zou bevrijden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9488
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9489
5-3615 Nele Lijnen (Open Vld) 27/5/2013
  de zelfstandigen in bijberoep en het ouderschapsverlof
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3616 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 27/5/2013
  de aankoop van Amerikaanse drones door Frankrijk en de positie van BelgiŽ binnen het Europese project
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9458
5-3617 FranÁois Bellot (MR) 27/5/2013
  de rondvaartboten in Dinant
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3618 Bart De Nijn (N-VA) 27/5/2013
  het gebruik van de "cell broadcast"-techniek bij rampen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3619 Guido De Padt (Open Vld) 27/5/2013
  de hervorming van de algemene nationale gegevensbank
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3620 Lieve Maes (N-VA) 27/5/2013
  de huisvesting van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3621 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/5/2013
  het marien ruimtelijk plan en het onderwatererfgoed
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3622 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/5/2013
  de Europese richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3623 Sabine Vermeulen (N-VA) 29/5/2013
  de inkrimping van het visgebied voor Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9547
5-3624 Sabine Vermeulen (N-VA) 29/5/2013
  de afsluiting van de Gazastrook
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9548
5-3625 Patrick De Groote (N-VA) 29/5/2013
  de veiligheid van de Belgische militairen die op missie zijn voor de Verenigde Naties in Libanon
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3626 Elke Sleurs (N-VA) 29/5/2013
  het proefproject Test-Out
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9245 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3627 Inge Faes (N-VA) 29/5/2013
  de bekendheid van de informatieambtenaar van de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9490
5-3628 Dominique Tilmans (MR) 29/5/2013
  de vertragingen en de pannes van het grensoverschrijdende spoorverkeer in de provincie Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3629 Bert Anciaux (sp.a) 29/5/2013
  de besparingen bij de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-235)
5-3630 Elke Sleurs (N-VA) 30/5/2013
  de fertiliteitscentra met open donormateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3631 Inge Faes (N-VA) 30/5/2013
  de evaluatie van de penitentiaire instellingen door gedetineerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9491
5-3632 Inge Faes (N-VA) 30/5/2013
  het uitbetalen van de pro-deovergoedingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9492
5-3633 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2013
  de wijdverspreide omerta tussen politiemensen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3634 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2013
  de Epirisk-lijst van gedetineerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9618
5-3635 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2013
  het experiment om neppolitieagenten en andere politiebeelden te gebruiken als afschrikkingsmiddel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3636 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2013
  de wettelijke verplichting voor daders van verkrachting om mee te werken aan de nodige tests
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9619
5-3637 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/6/2013
  de rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9493
5-3638 Ludo Sannen (sp.a) 3/6/2013
  de toepassing van de emissiehandel voor luchtvaartmaatschappijen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9605
5-3639 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/6/2013
  de mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9359
5-3640 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/6/2013
  de gebrekkige bewijsvoering bij verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3641 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/6/2013
  de mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3642 Cťcile Thibaut (Ecolo) 3/6/2013
  de rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3643 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/6/2013
  de cyberoefeningen en Belgocybex
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9408
5-3644 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/6/2013
  het federale cyberoverleg
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9409
5-3645 Fabienne Winckel (PS) 3/6/2013
  het mobiel museum voor hedendaagse kunst
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3646 Fabienne Winckel (PS) 3/6/2013
  de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden
  minister van Werk
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10071
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10072
5-3647 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/6/2013
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3648 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 4/6/2013
  politievoertuigen die uitgerust zijn met camera's die nummerplaten herkennen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9463
5-3649 Bert Anciaux (sp.a) 4/6/2013
  de procedures voor de selectie en aanwerving van topfuncties bij de federale overheidsbedrijven
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-256)
5-3650 Sabine Vermeulen (N-VA) 4/6/2013
  de Villa Salameh in Jeruzalem
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9549
5-3651 Bert Anciaux (sp.a) 4/6/2013
  de procedures inzake de aanwerving van topambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9410
5-3652 Bert Anciaux (sp.a) 5/6/2013
  de bestemming van de kazernes in Etterbeek
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3653 Bert Anciaux (sp.a) 5/6/2013
  de effecten van de sancties tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3654 Bert Anciaux (sp.a) 5/6/2013
  de definitieve afwijzing van de Fyra door de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10333
5-3655 Dominique Tilmans (MR) 5/6/2013
  de invaliditeitsuitkeringen die na een misdaad worden ontvangen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9360
5-3656 Richard Miller (MR) 5/6/2013
  de internationale donorconferentie ten behoeve van Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3657 Bert Anciaux (sp.a) 5/6/2013
  de mogelijke strafbaarheid van het gebruik van traangas door de ordediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9464
5-3658 Ludo Sannen (sp.a) 5/6/2013
  het onderzoek en de klacht van de NMBS naar aanleiding van de aankoopprocedure van de Fyra
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9636
5-3659 Richard Miller (MR) 5/6/2013
  het aanwenden van een deel van de inkomsten van de taks op financiŽle transacties voor ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3660 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/6/2013
  de uitspraken van de Gentse procureur-generaal over de traagheid van Justitie in complexe strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3661 Elke Sleurs (N-VA) 6/6/2013
  het koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 35 en 64 van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9646
5-3662 Cindy Franssen (CD&V) 6/6/2013
  het halfmaandelijks beurtelings parkeren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9428
5-3663 Cindy Franssen (CD&V) 6/6/2013
  het gebruik van een alcoholslot
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9429
5-3664 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/6/2013
  de Syrische vluchtelingen in JordaniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9550
5-3665 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/6/2013
  de brutale repressie door de politiediensten in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9551
5-3666 Bert Anciaux (sp.a) 7/6/2013
  het bevel tot terugbrenging van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3667 Bert Anciaux (sp.a) 7/6/2013
  het arrest van het Europese Hof van Justitie over de fiscale vrijstelling op intresten van spaarboekjes van Belgische banken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9540
5-3668 Bert Anciaux (sp.a) 7/6/2013
  de gebrekkige communicatie tussen voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en Fedasil
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3669 Bert Anciaux (sp.a) 7/6/2013
  de accurate gegevens over schijnhuwelijken
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3670 Bert Anciaux (sp.a) 7/6/2013
  de adviezen van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding voor een toegankelijker openbaar vervoer
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10334
5-3671 Martine Taelman (Open Vld) 11/6/2013
  de nieuwe mediawet in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3672 Cťcile Thibaut (Ecolo) 11/6/2013
  het sluiten van de Postpunten in de treinstations
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10335
5-3673 Bert Anciaux (sp.a) 11/6/2013
  een wetsvoorstel in Egypte dat niet-gouvernementele organisaties streng aan banden legt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9552
5-3674 Nele Lijnen (Open Vld) 11/6/2013
  de duur van een antibioticabehandeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10170
5-3675 Sabine Vermeulen (N-VA) 11/6/2013
  de aquacultuur en de mosselkweek
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9475 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3676 Sabine Vermeulen (N-VA) 11/6/2013
  de aquacultuur rondom windmolenparken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9476 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3677 Bert Anciaux (sp.a) 11/6/2013
  de schrijnende toestanden bij de ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10165
5-3678 Bert Anciaux (sp.a) 11/6/2013
  de evolutie van het beroep van tandarts tot een knelpuntberoep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10166
5-3679 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/6/2013
  de vervaldatum van het mandaat van Franstalig directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3680 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/6/2013
  de zegening van de motoren van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3681 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/6/2013
  het gebruik van videoconferencing in ziekenhuizen voor de opvang van doven en slechthorenden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3682 Cťcile Thibaut (Ecolo) 12/6/2013
  de kerncentrale van Cattenom
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3683 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 12/6/2013
  het contingent artikel 60
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3684 Sabine Vermeulen (N-VA) 12/6/2013
  de ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9553 (Voorlopig antwoord (pdf))
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9554
5-3685 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2013
  de verkoop van onroerend goed van Defensie
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9614
5-3686 Cťcile Thibaut (Ecolo) 12/6/2013
  het opzetten van evenementen voor bepaalde doelgroepen bij het Rijksarchief
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-3687 Helga Stevens (N-VA) 12/6/2013
  het uniek loket en de Handipas
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3688 Helga Stevens (N-VA) 12/6/2013
  de controles op het misbruik van parkeerkaarten en parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3689 Louis Ide (N-VA) 12/6/2013
  de naweeŽn van de treinramp in Wetteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9651
5-3690 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2013
  de drastische daling van het budget voor ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3691 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/6/2013
  de aanpak van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3692 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de controle van de weefselbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9652
5-3693 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9653
5-3694 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de werkzaamheid van domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9654
5-3695 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de pensioenregeling van de openbare ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9655
5-3696 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de serologische screening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9656
5-3697 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de bekwaming in de intensieve geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9657
5-3698 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de rechtspersoonlijkheid van de weefselbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9658
5-3699 Elke Sleurs (N-VA) 13/6/2013
  de terugbetaling van borstamputaties en -reconstructies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9659
5-3700 Helga Stevens (N-VA) 13/6/2013
  het inzetten van tolken gebarentaal bij crisiscommunicatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)