Vragen om uitleg van 5-3101 tot 5-3200

99 resultaten

5-3101 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het toenemende fenomeen van de stadsbendes in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3102 Patrick De Groote (N-VA) 7/2/2013
  de beslissing van het kernkabinet in verband met hulp aan Mali
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9611
5-3103 Patrick De Groote (N-VA) 7/2/2013
  het afschakelplan
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3104 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de accrediteringscijfers van de tandheelkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7220
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8251
5-3105 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de adviserend geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7221
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8252
5-3106 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7225
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9065
5-3107 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  invaliditeit en onverklaarbare lichamelijke klachten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7229
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9066
5-3108 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de controles van de bloedtransfusiecentra en de Ivf-centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7233
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8253
5-3109 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7234
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8254
5-3110 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de globale medische dossiers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7239
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8255
5-3111 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de huisbezoeken van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7240
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8256
5-3112 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de financiering van de paramedische interventie teams
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7249
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8257
5-3113 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de tabacologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7251
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8258
5-3114 Sabine Vermeulen (N-VA) 19/2/2013
  de relatie met Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9122
5-3115 Elke Sleurs (N-VA) 19/2/2013
  de gratis contraceptiva
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8766 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3116 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/2/2013
  de keuze aangaande de benoeming van diplomaten op post
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3117 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/2/2013
  de nationale Mensenrechtencommissie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8503
5-3118 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2013
  de fiscale manoeuvres van multinationals
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3119 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9123
5-3120 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  de anticonceptiepillen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3121 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2013
  de databank met betrekking tot het wapenbezit
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9004
5-3122 Freya Piryns (Groen) 19/2/2013
  de achterstand in de behandeling van de asieldossiers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9188
5-3123 Freya Piryns (Groen) 19/2/2013
  de aansprakelijkheid van een "Bob" bij een auto-ongeval
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-3124 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2013
  de opvang van asielzoekers in de versnelde asielprocedure
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3125 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  de controles op de slachting en het verwerken van vlees in Europa
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8927
5-3126 Sabine Vermeulen (N-VA) 19/2/2013
  de blauwboeken zes en zeven van de herziening van het maritiem recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3127 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  het verzamelen en bewaren van het bewijsmateriaal bij seksuele misdrijven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9005
5-3128 Helga Stevens (N-VA) 19/2/2013
  de toegankelijkheid van de politiediensten voor dove personen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3129 Helga Stevens (N-VA) 19/2/2013
  de aanrekening van de kosten van DNA-onderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3130 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/2/2013
  de diplomatieke beweging in 2013
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9124
5-3131 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 19/2/2013
  de relatie tussen Belfius en Arco
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 3/5/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3132 Mieke Vogels (Groen) 19/2/2013
  de belastingaftrek van de woonbonus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3133 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de spoorbediening tijdens het weekend
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3134 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de Ijzeren Rijn
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3135 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  het vinden van het juiste treinrijtuig
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3136 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het pakket spoorprioriteiten vanwege de Vlaamse Regering
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3137 Marie Arena (PS) 20/2/2013
  de vervalste voetbalwedstrijden in BelgiŽ
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8504
5-3138 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de federale investeringen in ruimtevaartprojecten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7986
5-3139 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de door Beliris bestelde studies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6698
5-3140 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de MiFID-vragenlijst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6442
5-3141 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  het gebruik van de e-services van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6092
5-3142 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de ombudsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5829
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8805
5-3143 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de uitgavenbegroting voor informatica
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4227
5-3144 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8505
5-3145 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het beleid van het Antwerpse OCMW om aidsremmers niet altijd toe te kennen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3146 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het beleid van het Antwerpse OCMW om aidsremmers niet altijd toe te kennen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3147 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  de boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3148 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2013
  de inkomensgarantie-uitkering en het deeltijds ontslag
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3149 Nele Lijnen (Open Vld) 20/2/2013
  de fraude met Belgisch paardenvlees dat niet is geschikt voor consumptie
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8928
5-3150 Patrick De Groote (N-VA) 20/2/2013
  een diefstal van militair materieel bij Belgische militairen op missie in Libanon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3151 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  het personeel bij het Fonds voor Medische Ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8767 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3152 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de publieksraadplegingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8768 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3153 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de commissies die bio-ethische thema's opvolgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8769 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3154 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de brandwondenpatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8770 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3155 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de interventiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-3156 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de sociale situatie van alcoholverslaafden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8771 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3157 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de sociale situatie van patiŽnten die werden opgenomen met een cocaÔneverslaving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8772 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3158 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  patiŽnten met een drugsverslaving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8773 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3159 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de griepvaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-3160 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de wilsverklaringen bij euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-3161 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de werkverwijdering bij zwangere vrouwen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9067
5-3162 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de interventiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-3163 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  het personeelsbeleid bij de Dienst 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-3164 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de werkverwijdering bij zwangere vrouwen en de uitbetaling door ziekenfondsen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
5-3165 Cťcile Thibaut (Ecolo) 21/2/2013
  de invaliditeitspensioenen van grensarbeiders in Duitsland
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
5-3166 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de controledruk die KMO's ervaren in tijden van crisis
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-3167 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de spoorlijn 165 Virton-Athus
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3168 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  het implantatenplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3169 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de prijs van de grensoverschrijdende treinverbindingen naar het Groothertogdom Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3170 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de controle van de KMO's en het systeem van kasregisters
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-3171 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de werkrelaties bij Ryanair
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8929
5-3172 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de business councils
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3173 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de toekomst van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9125
5-3174 Freya Piryns (Groen) 21/2/2013
  het OCMW van Antwerpen dat in bepaalde gevallen dringende medische hulp weigert aan mensen zonder papieren
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8930
5-3176 Helga Stevens (N-VA) 21/2/2013
  het groene nummer
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9068
5-3177 Lieve Maes (N-VA) 21/2/2013
  de stopzetting van het Stimerproject
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3178 Wilfried Vandaele (N-VA) 21/2/2013
  het onderzoek van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8806
5-3179 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  het betalen van gerechtskosten door de burgerlijke partij in verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8506
5-3180 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  het laten begaan van auto-inbrekers en andere criminelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3181 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  de beveiliging van de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3182 Martine Taelman (Open Vld) 21/2/2013
  de terugwerkende kracht van de circulaire over de antimisbruikbepalingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3183 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/2/2013
  de forse stijging van het aantal terugbetalingen voor logopedie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8774
5-3184 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  de omzetting van Europese richtlijnen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9126
5-3185 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2013
  de problemen bij de cameraregistratie van overtredingen van vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3186 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2013
  de geautomatiseerde vaststellingen van verkeersovertredingen op de openbare weg
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3187 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  het observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8775
5-3188 Cťcile Thibaut (Ecolo) 27/2/2013
  het politiegeweld tegen een jonge gevangene in het commissariaat van Mortsel in 2010
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8735
5-3189 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2013
  de veroordeling van een kritisch dichter in Qatar en de relaties van ons land met Qatar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9127
5-3190 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2013
  het beleid met betrekking tot de bijzondere bijstandsbrigades van de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3191 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2013
  de bedelende moeders met kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8931
5-3192 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2013
  de mogelijkheid van patiŽnten om vrij een zorgverstrekker te kiezen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3193 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2013
  de ongelukken met kinderen in oververhitte auto's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3194 Ludo Sannen (sp.a) 27/2/2013
  de achterstand inzake stedenbouwkundige dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8404
5-3195 Ludo Sannen (sp.a) 27/2/2013
  het instellen van een Belgisch stookolietankfonds
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3196 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 27/2/2013
  de burgerdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3197 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2013
  de nakende verjaring van de feiten rond de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3198 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de bevallingsrust na een levenloos geboren kind bij het politiepersoneel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8736
5-3199 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de genderongelijkheid in de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8737
5-3200 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de pensioensplit
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8941