Vragen om uitleg van 5-301 tot 5-400

100 resultaten

5-301 Claudia Niessen (Ecolo) 18/1/2011
  de vermoedelijke betrokkenheid van Belgische politieagenten bij de schendingen van de mensenrechten aan de Grieks-Turkse grens
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1388
5-302 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/1/2011
  de aanwezigheid van Tunesische politie en inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied en hun samenwerking met onze eigen diensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-303 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de fraude met diamantcertificaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-304 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  het referendum in Soedan en de eventuele erkenning van de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1181
5-305 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  de inertie van de Veiligheid van de Staat bij de spionagezaak in het Justus Lipsiusgebouw
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-306 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de werking van het Nationaal Forum Douane
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-307 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de werking van het Paperless Douane- en Accijnzensysteem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-308 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  de steun aan de kandidatuur van LibiŽ om zitting te hebben in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1182
5-309 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2011
  de onrust in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-310 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de strijd van de Nationale Loterij tegen gokverslaving
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-311 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de toekenning en verdeling van de subsidies en sponsorgelden door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-312 Ahmed Laaouej (PS) 19/1/2011
  het bevriezen van de financiŽle middelen en onroerende goederen van de familie van het vroegere staatshoofd van TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-22
5-313 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  zijn uitspraken over de kostprijs van de politieke crisis
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-314 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de forse toename van zware steekpartijen onder jongeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-315 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de recordprijzen voor energie en voeding
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-316 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  het verder uitbreiden van het Europees Noodfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-317 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiŽnteerde evangelisatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-318 Piet De Bruyn (N-VA) 19/1/2011
  de communicatie tijdens de winterperikelen en de iPhone-applicatie voor de dienstregelingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-319 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2011
  het toekennen van schadevergoedingen door het Fonds voor medische ongevallen bij de geboorte van een kind met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-320 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  het machtsmisbruik van een onderzoeksrechter en de gevaren die hierdoor kunnen ontstaan
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-321 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de beteugeling van de belspelletjes
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-322 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/1/2011
  de toepassing van het project COPPRA (Community Policing and Prevention of Radicalisation and terrorism) en het voorkomen van radicalisering bij jongeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-323 Jacky Morael (Ecolo) 19/1/2011
  de houding van de Belgische regering inzake de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-324 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/1/2011
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Haren en de gevolgen voor de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-325 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/1/2011
  het incident tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel van Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-326 Huub Broers (N-VA) 19/1/2011
  de politiezone AMOW
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-327 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/1/2011
  de erkenning van Palestina door Zuid-Amerikaanse Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1185
5-328 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/1/2011
  het Europees Noodfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-329 Fabienne Winckel (PS) 19/1/2011
  de regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-330 Louis Ide (N-VA) 20/1/2011
  de kwaliteit en patiŽntenveiligheid in Belgische ziekenhuizen in 2009
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-331 Ahmed Laaouej (PS) 20/1/2011
  de strijd tegen de misbruiken bij de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-332 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/1/2011
  de onlusten bij een Griekse kerstviering in Rizokarpaso in Noord-Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1186
5-333 FranÁois Bellot (MR) 20/1/2011
  de verbandtrommel in wagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-334 Dominique Tilmans (MR) 20/1/2011
  de overbezetting van treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-335 FranÁois Bellot (MR) 20/1/2011
  de accijnzen zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-336 Fatiha SaÔdi (PS) 20/1/2011
  de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-337 Sabine de Bethune (CD&V) 20/1/2011
  de quota voor de implantatie van defibrillatoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2031
5-338 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  de ondersteuning van lokale initiatieven rond doorgangswoningen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-339 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  het invoeren van een "armoedetoets" voor het federale beleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-340 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  het verwijzingsrepertorium voor patiŽntengegevens in eHealth
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-341 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  de federale middelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-342 Richard Miller (MR) 20/1/2011
  het bouwproject voor een afsluiting langs de Grieks-Turkse grens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-343 Cťcile Thibaut (Ecolo) 20/1/2011
  de onbeschikbaarheid van gespecialiseerd materieel tijdens de periodes van ernstige vrieskou in december 2010
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-344 Bert Anciaux (sp.a) 20/1/2011
  de steun van BelgiŽ voor de kandidatuur van LibiŽ in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1188
5-345 Fabienne Winckel (PS) 24/1/2011
  het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen voor 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-346 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2011
  de inschakeling van personeel dat geen Nederlands spreekt bij bpost in Vlaams-Brabant en Brussel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-347 Patrick De Groote (N-VA) 24/1/2011
  politieke problemen in Bulgarije naar aanleiding van een afluisterschandaal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-348 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  het gratis ter beschikking stellen van contraceptiva en het effect van deze maatregel op het aantal abortussen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-349 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  de regulering van takeldiensten en het innen van takelkosten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1208
5-350 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  de structurele financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-351 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  zwangerschapsafbreking uitgevoerd in een ziekenhuis dan wel in een centrum
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-352 Vanessa Matz (cdH) 25/1/2011
  executies in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-353 Inge Faes (N-VA) 25/1/2011
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-354 Liesbeth Homans (N-VA) 25/1/2011
  de leningen voor energiebesparende maatregelen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-355 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de carrousel van diplomatieke overplaatsingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-356 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de betalingsachterstand van duizenden kredietnemers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-357 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de veroordeling van BelgiŽ voor mensenrechtenschending voor het terugsturen van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-358 Piet De Bruyn (N-VA) 25/1/2011
  de uitspraken van de Belgische ambassadeur in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-359 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  het bezoek van de Oezbeekse president aan ons land, de Europese Unie en de NAVO
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-360 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de uitspraken van de minister aangaande de betoging tegen de politieke impasse
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2368
5-361 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de naleving van de euthanasiewet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1147
5-362 Nele Lijnen (Open Vld) 26/1/2011
  het coachingproject ten aanzien van uitgewezen gezinnen met kinderen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-363 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  bijstand van advocaten
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-364 Zakia Khattabi (Ecolo) 26/1/2011
  de veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de werknemers die ervan afhangen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-365 Huub Broers (N-VA) 26/1/2011
  de overplaatsing van een ziekenwagen van Herstal naar Luik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-366 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  de uitwijzing van seksueel misbruikte minderjarige meisjes
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-367 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  het tekort aan verpleegkundigen in de zorginstellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-368 Fabienne Winckel (PS) 26/1/2011
  de aanbevelingen van het Belgisch nationaal contactpunt van de FOD Economie aan Brink's
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-369 Marie Arena (PS) 26/1/2011
  de huidige situatie in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-370 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de beveiliging van onze luchthavens tegen terroristische aanvallen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-371 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  huiselijk geweld tegen moslima's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-372 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de beveiligingsfirma op de luchthaven van Zaventem en andere strategische plaatsen in ons land
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-373 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de herstructurering van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-374 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  het Belgische conglomeraat Health Care Belgium
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-375 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de informatie die door WikiLeaks verspreid werd in verband met het bedrijf Forrest
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-376 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de evolutie van het Europees-mediterraan project na de Tunesische crisis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-377 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  het uitblijven van een antwoord op een eerste vraag om uitleg betreffende de Belgische activiteiten van wapenhandelaar Viktor Bout
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-378 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de steun van BelgiŽ aan het democratiseringsproces in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-379 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de spoorlijn tussen Luik en Jemelle
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-380 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de evolutie van het regionale vredesproces in de Kaukasus en de pacificatie in Nagorno-Karabach
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-381 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de herverkiezing van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor een nieuwe ambtstermijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-382 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de conferentie voor de financiering van Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-383 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de opheffing door de Europese Unie van het embargo op de wapenuitvoer naar China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-384 Alain Courtois (MR) 27/1/2011
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1481
5-385 Armand De Decker (MR) 27/1/2011
  de reactie van BelgiŽ op de vervolging van christenen in de Maghreb en het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1856
5-386 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de chemische substanties die kinderen dagelijks binnenkrijgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-387 FranÁois Bellot (MR) 27/1/2011
  nutteloze verkeerslichten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-388 FranÁois Bellot (MR) 27/1/2011
  de rondzendbrief inzake de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden voor de organisatie van beurzen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1502
5-389 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de controle op sommige magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-390 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/1/2011
  de toestand van de Nationale Plantentuin
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-391 Cťcile Thibaut (Ecolo) 27/1/2011
  de financiŽle reserves van de vzw BEBAT
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-392 Cťcile Thibaut (Ecolo) 27/1/2011
  een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-36
5-393 Marie Arena (PS) 31/1/2011
  de aanhouding in Marokko van de oprichtster van de vzw "Insoumise et dťvoilťe"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-394 Piet De Bruyn (N-VA) 31/1/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-395 Piet De Bruyn (N-VA) 31/1/2011
  de politieke toestand in de Noord-Afrikaanse landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-396 Caroline Dťsir (PS) 31/1/2011
  belspelletjes en de recente enquÍte van het team van Basta
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1503
5-397 Lieve Maes (N-VA) 31/1/2011
  de gift van vijf wagens aan de brandweer van Zaventem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-398 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  onderzoeken naar corruptie bij de politiediensten
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-399 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-400 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de onaanvaardbare toestand van het Brusselse cellencomplex Portalis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)