Vragen om uitleg van 5-2901 tot 5-3000

98 resultaten

5-2901 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de illegalen die werden gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6414
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8494
5-2902 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de werklastmeting bij de hoven van assisen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4507
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8495
5-2903 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6263
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8496
5-2904 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de "Inadmissibles" op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6653
5-2905 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de vragen tot onttrekking van een rechtszaak
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6658
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8497
5-2906 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de verhoren door de politie, het parket en de onderzoeksrechters
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6630
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8498
5-2907 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de aanvragen tot taalwijziging bij burgerlijke rechtszaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6574
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8499
5-2908 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de taalrol van de werknemers van de Nationale Loterij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6324
5-2909 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de fraudeprocessen bij de Regie der gebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5646
5-2910 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de taalrol van de werknemers van de Nationale Delcrederedienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6316
5-2911 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  het provinciaal veiligheidsoverleg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6657
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8274
5-2912 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  het Computer emergency response team en cyberdefensie
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5135
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9329
5-2913 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2013
  de aanmaningskosten die de nutsbedrijven aanrekenen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2914 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2013
  het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8932
5-2915 Louis Ide (N-VA) 10/1/2013
  het stopzetten van de productie van het antibioticum Augmentin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2916 Louis Ide (N-VA) 10/1/2013
  de kamer- en ereloonsupplementen bij een verblijf op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2917 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de gevolgen van de Salduzwet voor de inzetbaarheid van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2918 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de aanpak van zwaar pestgedrag in Vlaams-Brabant en in het arrondissement Dendermonde
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2919 Huub Broers (N-VA) 10/1/2013
  het achterblijven van liquide middelen die nodig zijn voor de goede werking van onze politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8189
5-2920 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de stichting Fons Pereos die door koningin Fabiola werd opgericht
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-2921 Karl Vanlouwe (N-VA) 11/1/2013
  het Justitiepaleis van Brussel en de verhuizing van rechtbanken
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4299
5-2922 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/1/2013
  de werking van het Computer Emergency Response Team
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4293
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8500
5-2923 Sabine Vermeulen (N-VA) 15/1/2013
  het actieplan Zeehond
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2924 Martine Taelman (Open Vld) 15/1/2013
  de aanwervingsvoorwaarden van nieuwe personeelsleden in de dienstenchequesector
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8933
5-2925 Cťcile Thibaut (Ecolo) 15/1/2013
  het Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7890
5-2926 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2013
  de ongeoorloofde praktijken bij het invorderen van schulden door gerechtsdeurwaarders
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2927 Louis Ide (N-VA) 15/1/2013
  de potentiŽle gevaren van geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2928 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/3/2013
  de munitiestortplaats de Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2929 Fatma Pehlivan (sp.a) 16/1/2013
  de nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8349
5-2930 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2013
  de reclame voor kansspelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7953
5-2931 Gťrard Deprez (MR) 17/1/2013
  de politie en sociale media
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2932 Gťrard Deprez (MR) 17/1/2013
  de mogelijke wijzigingen van de strafrechtelijke eerherstelprocedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2934 Richard Miller (MR) 17/1/2013
  de terroristische dreiging in BelgiŽ als gevolg van de militaire interventie in Mali
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2935 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de PET-scanners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7954
5-2936 Marie Arena (PS) 17/1/2013
  het Belgisch nationaal contactpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2937 Hassan Bousetta (PS) 17/1/2013
  het aanzetten tot het scheppen van werkgelegenheid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8934
5-2938 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de nieuwe criteria voor het berekenen van de premies van overlijdensverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2939 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  het detacheren van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2940 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de geringe bekendheid van de bankoverstapdienst bij de bevolking
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8801
5-2941 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de meerpremies die verzekeringsmaatschappijen aan gepensionneerden vragen voor collectieve hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8802
5-2942 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  het moratorium op het aantal apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7955
5-2943 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de referentiebedragen in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7956
5-2944 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2013
  de brandstichting in een Koerdisch cultureel centrum in Genk
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2945 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/1/2013
  het @migo-boras-project
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2946 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2013
  de operationaliteit van de Fyra
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8406
5-2947 Inge Faes (N-VA) 17/1/2013
  de aanwerving van nieuwe politie-inspecteurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3202
5-2948 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2013
  de bof-epidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7957
5-2949 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2013
  het Observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7958
5-2950 Patrick De Groote (N-VA) 17/1/2013
  het in kaart brengen van de illegale wapenhandel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2951 Sabine Vermeulen (N-VA) 17/1/2013
  de Commissie maritiem recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2952 Helga Stevens (N-VA) 17/1/2013
  de opvolging van geÔnterneerden in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2953 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2013
  de besparingen inzake sociale economie en sociaal-culturele projecten voor OCMW's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2954 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de gebrekkige dienstverlening van bpost in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2955 Patrick De Groote (N-VA) 17/1/2013
  de invoering van controlemechanismen inzake munitiehandel in het Arms Trade Treaty
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-2956 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/1/2013
  het Red October-virus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9404
5-2957 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de initiatieven inzake buitenlandse handel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9110
5-2958 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  het anoniem solliciteren
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2959 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de vertraagde renovatie van het treinstation van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2960 Fatiha SaÔdi (PS) 22/1/2013
  de terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-786
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8224
5-2961 Sabine Vermeulen (N-VA) 22/1/2013
  de Europese steun aan Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9111
5-2962 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2013
  de Belgische interventie in Mali
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9609
5-2963 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2013
  de interventie in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9112
5-2964 Helga Stevens (N-VA) 22/1/2013
  de toegankelijkheid van pretparkattracties voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2965 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2013
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2966 Cťcile Thibaut (Ecolo) 22/1/2013
  de controle van de handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovoltaÔsche zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8803
5-2967 Wilfried Vandaele (N-VA) 22/1/2013
  een energie-eiland voor de kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2968 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/1/2013
  het Red October-virus en de incidenten in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9405
5-2969 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/1/2013
  de Afrikaanse troepenmacht
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8035
5-2970 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/1/2013
  de bestemming van het Brussels Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8733
5-2971 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 22/1/2013
  de nieuwe telecomwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2972 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2013
  de opmerkingen van het Rekenhof over het beheer van munitie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9610
5-2973 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  de implementatie van het systeem van intelligente snelheidsaanpassing
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2974 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  de opvang van gezinnen zonder wettelijk verblijf
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2975 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  een dodehoekspiegel voor bestelwagens en vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2976 Huub Broers (N-VA) 23/1/2013
  drugscontroles op de middelbare school
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8190
5-2977 Wilfried Vandaele (N-VA) 23/1/2013
  de herberekening van de lastenverdeling binnen politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2978 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2013
  de kritiek van het Rekenhof op de hervorming van de pensioenen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2979 Marie Arena (PS) 24/1/2013
  het respect voor de mensenrechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9113
5-2981 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  het statuut van huisbediende
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8935
5-2982 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  het stakingsrecht
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8936
5-2983 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8501
5-2984 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de uitvoering van gevangenisstraffen in Marokko
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8502
5-2985 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de onderhandeling van een internationaal verdrag inzake de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-2986 Johan Verstreken (CD&V) 24/1/2013
  de aanleg van een kunstmatig eiland voor de Belgische kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2987 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/1/2013
  de energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8734
5-2988 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/1/2013
  de energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2989 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2013
  de hervorming van het bonussysteem dat moet aanzetten tot langer werken
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2990 Richard Miller (MR) 24/1/2013
  de renovatie van de stations van de zone van Bergen-Borinage
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8411
5-2991 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2013
  de veelvuldige vertragingen en de afschaffingen van de trein 7471 vanuit Virton
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2992 Gťrard Deprez (MR) 24/1/2013
  de onwettelijkheid van bepaalde alcoholtesters die door de politie worden gebruikt
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2993 Marie Arena (PS) 24/1/2013
  de doelstellingen van vermindering van de broeikasgassen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2994 Marie Arena (PS) 24/1/2013
  de kwikverontreiniging
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2995 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-2996 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de weigering van Fedasil om in opvang te voorzien voor illegale gezinnen met minderjarige kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2997 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  het samenwerkingsprotocol tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken inzake het begeleidingstraject van illegale gezinnen met minderjarigen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2998 Inge Faes (N-VA) 24/1/2013
  het actieplan inzake illegale cannabisproductie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3203
5-2999 Inge Faes (N-VA) 24/1/2013
  de alcoholtester Dršger 7410+
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3000 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2013
  het wegwerken van de verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden en zelfstandigen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-203)