Vragen om uitleg van 5-2601 tot 5-2700

99 resultaten

5-2601 Bert Anciaux (sp.a) 31/10/2012
  het taalevenwicht bij generaals in het Belgisch leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/11/2012 (commissiehandelingen 5-180)
5-2602 Inge Faes (N-VA) 31/10/2012
  het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2603 Inge Faes (N-VA) 31/10/2012
  het nieuwe politiegebouw in Gent
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7394
5-2604 Inge Faes (N-VA) 31/10/2012
  de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2605 Nele Lijnen (Open Vld) 31/10/2012
  de aanwezigheid van Belgische oorlogswapens in conflictgebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7486
5-2606 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  het budgetteren bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2607 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  de huisvesting van de zetel Zaventem van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2608 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  de huisvesting van de zetel Zaventem van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/11/2012 (commissiehandelingen 5-182)
5-2610 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  het verslechterende ondernemersklimaat
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2611 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  de omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2612 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/10/2012
  Somalië en de militie Al-Shabaab
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7487
5-2613 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/11/2012
  de traagheid van de politie bij het seinen van gestolen voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2614 Bert Anciaux (sp.a) 6/11/2012
  het "kinderpardon" in het Nederlandse regeerakkoord
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2615 Bert Anciaux (sp.a) 6/11/2012
  het klachtenprotocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7622
5-2616 Louis Ide (N-VA) 6/11/2012
  de overheveling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden naar de gemeenschappen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7446
5-2617 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/11/2012
  Somaliland en de onderhandelingen met Somalië
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7488
5-2618 Huub Broers (N-VA) 6/11/2012
  de praktische gevolgen van de splitsing van het tweetalige gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2619 Peter Van Rompuy (CD&V) 6/11/2012
  de afschaffing van de Dienst voor economische migratie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2620 François Bellot (MR) 6/11/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2185
5-2621 Helga Stevens (N-VA) 7/11/2012
  de modernisering van het uitkeringsstelsel voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7447
5-2622 Patrick De Groote (N-VA) 7/11/2012
  de inactiviteitsvallen in de verplichte uitkeringsverzekering zoals voorzien in de wet van 14 juli 1994
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2623 Freya Piryns (Groen) 7/11/2012
  de open terugkeerplaatsen voor afgewezen asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2624 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de erelonensupplementen op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7931
5-2625 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de alternatieve geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7932
5-2626 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/11/2012
  de toepassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques
  minister van Werk
  dossier afgesloten
5-2627 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de "Cellule d'Enquêtes Nationales - Nationale Enquête Cel"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6411
5-2628 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het aantal apotheken en ziekenhuizen in handen van ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6275
5-2629 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de bouw
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6271
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7448
5-2630 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het schrappen van de dubbele erkenning van geriatrie en endocrinologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6167
5-2631 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de uitgaven inzake medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5925
5-2632 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van de uitgaven voor geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5924
5-2633 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de contingentering van de studenten geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5902
5-2634 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de interventiedienst van Heist-op-den-Berg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5899
5-2635 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5543
5-2636 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5406
5-2637 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de effecten van een aanschrijfactie naar gynaecologen van het RIVIZ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5403
5-2638 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de regionale verschillen in het voorschrijven van scans
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5400
5-2639 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de stijging in de uitgaven voor verstrekkingen artikel 33 en artikel 33bis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5397
5-2640 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het voorschrijfgedrag van quinolones door huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5396
5-2641 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het aantal zorgverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5090
5-2642 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de feedback inzake antibiotica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5088
5-2643 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de antibioticabeleidsgroepen in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5087
5-2644 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het opschorten van een visumintrekking bij beroep tegen de beslissingen van de geneeskundige commissies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4212
5-2645 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het gebruik van quinolones en andere antibiotica in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4208
5-2646 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de radiotherapiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4191
5-2647 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de opvolging door de adviserende geneesheer van de progressieve werkhervatting
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4185
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7971
5-2648 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het medicijnengebruik in België
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4183
5-2649 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4166
5-2650 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de stijging van het gebruik van geneesmiddelen in België
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4165
5-2651 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/11/2012
  de bestrijding van misbruiken en wantoestanden met betrekking tot dienstenchequebedrijven
  minister van Werk
  dossier afgesloten
5-2652 Dominique Tilmans (MR) 8/11/2012
  de burn-out in de medische beroepssector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7962
5-2653 Jacques Brotchi (MR) 8/11/2012
  de bevallingen in instellingen buiten het ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7354
5-2654 Gérard Deprez (MR) 8/11/2012
  de vermindering van het aantal aanvragen van strafrechtelijk eerherstel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7623
5-2655 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  het eindresultaat van de Top van de Francofonie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7489
5-2656 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  de aan Burundi toegekende ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2657 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  de terugtrekking van de Belgische soldaten uit de luchthaven van Kabul
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7333
5-2658 François Bellot (MR) 8/11/2012
  het door verzekeringsmaatschappijen toegepaste uurtarief voor autoherstellingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2659 Gérard Deprez (MR) 8/11/2012
  de evaluatie van de werkgroep Roma en van de Belgische Roma-integratiestrategie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8032
5-2660 Elke Sleurs (N-VA) 8/11/2012
  de "notified bodies" bij medische implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7963
5-2661 Louis Ide (N-VA) 8/11/2012
  de studie "Does an exclusion of incapacity benefits work?"
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7449
5-2662 Marie Arena (PS) 8/11/2012
  een bezoek aan Kameroen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-701
5-2663 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/11/2012
  de afwending van federale overheidsmiddelen voor incivieke doeleinden
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2664 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2012
  een vrijlating van een drugsmokkelaar omwille het niet vinden van een tolk
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7624
5-2665 Bert Anciaux (sp.a) 12/11/2012
  het aantrekken van artsen voor het leger
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9607
5-2666 Cindy Franssen (CD&V) 12/11/2012
  de brand van een Seveso-bedrijf in Lessen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2667 Louis Ide (N-VA) 12/11/2012
  de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de financiering van de Brusselse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2668 Louis Ide (N-VA) 12/11/2012
  de koppeling tussen de financiering van de ziekenhuizen via het BFM en het aanrekenen van eventuele supplementen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2669 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/11/2012
  de aanwending van de zogenaamde Lombard-middelen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2670 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/11/2012
  het personeel van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2671 Bert Anciaux (sp.a) 14/11/2012
  het niet betalen van de zorgverleners in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2672 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/11/2012
  het salafisme in België
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2673 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/11/2012
  het personeel van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2674 Gérard Deprez (MR) 14/11/2012
  de vzw "10 de conduite" en een alternatief voor de onmiddellijke inning
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2675 Fabienne Winckel (PS) 14/11/2012
  het ter beschikking stellen van studenten aan KMO's via een VZW
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2676 Fabienne Winckel (PS) 14/11/2012
  de harmonisatie van de vervaldatum van de administratieve verplichtingen van ondernemingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-2677 Gérard Deprez (MR) 14/11/2012
  de VZW "10deconduite" en een alternatief voor de onmiddellijke inning
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2678 Dirk Claes (CD&V) 14/11/2012
  de controles van de algemene rookregeling tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2679 Dirk Claes (CD&V) 14/11/2012
  de controles van rookfaciliteiten in het kader van de algemene rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2680 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het actieplan tegen gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8259
5-2681 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de interdepartementale coördinatiegroep gendermainstreaming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8260
5-2682 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8261
5-2683 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7625
5-2684 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de overdracht van de naam aan het kind
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2685 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2686 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het beleid tegen eer-gerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8262
5-2687 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/11/2012
  de hervorming van de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-2688 Sabine Vermeulen (N-VA) 14/11/2012
  de Filipijnse zorgverstrekkers in ons land
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2689 Bert Anciaux (sp.a) 14/11/2012
  de stiekeme herinvoering van vliegtuiglawaai boven de noordrand van Brussel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2690 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2691
5-2691 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2690
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7626
5-2692 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8263
5-2693 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7627
5-2694 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8264
5-2695 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de steun aan de Europese strategie 2010-2015 inzake gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2696 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de uitvoering van de wet inzake gendermainstreaming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8265
5-2697 Peter Van Rompuy (CD&V) 19/11/2012
  de volkslening
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2698 Cindy Franssen (CD&V) 19/11/2012
  het voortgezet samenwonen van echtparen in woonzorgcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2699 Dirk Claes (CD&V) 19/11/2012
  de looptijd van de strategische veiligheids- en preventieplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7537
5-2700 Bert Anciaux (sp.a) 19/11/2012
  de kritiek van gezondheidsexperts op te weinig prioriteit aan de eerstelijnsgezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)