Vragen om uitleg van 5-2301 tot 5-2400

97 resultaten

5-2301 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2012
  het European Cybercrime Centre
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2302 Bert Anciaux (sp.a) 3/5/2012
  het democratisch verval in Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6644
5-2303 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/5/2012
  de mobilisatie van Turken in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6645
5-2304 Bert Anciaux (sp.a) 3/5/2012
  de verjaring van superboetes
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6296
5-2305 Louis Ide (N-VA) 3/5/2012
  het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2306 Huub Broers (N-VA) 3/5/2012
  de uitbetaling van de bijkomende federale basistoelage voor de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2307 Bert Anciaux (sp.a) 3/5/2012
  het niet antwoorden op een vraag tot interventie door de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2308 Patrick De Groote (N-VA) 7/5/2012
  het zwaar verkeer door dorpskernen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 16/10/2012 (commissiehandelingen 5-174)
5-2309 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2012
  de psychosociale risico's en stress op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2310 Dirk Claes (CD&V) 7/5/2012
  de nieuwe regeling voor de studentenarbeid en de overschrijding van het contingent van vijftig dagen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2311 Nele Lijnen (Open Vld) 7/5/2012
  de evaluatie van het systeem van tegemoetkomingen voor mensen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2312 Piet De Bruyn (N-VA) 7/5/2012
  de Belgische zetel in de bestuursraad van het Internationaal Monetair Fonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2313 Piet De Bruyn (N-VA) 7/5/2012
  de Belgische vertegenwoordiging bij de Wereldbank
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2314 Piet De Bruyn (N-VA) 7/5/2012
  de Belgische vertegenwoordiging bij de Wereldbank
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-173)
5-2315 Cindy Franssen (CD&V) 8/5/2012
  de houding van de Marokkaanse premier ten opzichte van minister Turtelboom
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7484
5-2316 Marleen Temmerman (sp.a) 8/5/2012
  instructies voor een geharmoniseerd beleid inzake de inspectie op het vlak van serologische screenings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6393
5-2317 Bert Anciaux (sp.a) 8/5/2012
  het debacle bij de Brusselse BTW-administratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6646
5-2318 Ludo Sannen (sp.a) 9/5/2012
  de collectieve onderzoekscentra
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/6/2012 (commissiehandelingen 5-159)
5-2321 Fatiha SaÔdi (PS) 10/5/2012
  de etikettering van de nieuwe voedingsmiddelen met risico op allergie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2322 Helga Stevens (N-VA) 10/5/2012
  de personeelsformatie van de 100/112-centrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2323 Helga Stevens (N-VA) 10/5/2012
  de "federalisering" van de 100/112-alarmcentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2324 Patrick De Groote (N-VA) 10/5/2012
  de civiele ondersteuning en wederopbouw in Afghanistan
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-173)
5-2325 Patrick De Groote (N-VA) 10/5/2012
  de civiele ondersteuning en wederopbouw in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2326 Piet De Bruyn (N-VA) 10/5/2012
  de kostprijs van de Europese school in Laken
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2327 Piet De Bruyn (N-VA) 10/5/2012
  het bestraffen van godslastering met de doodstraf in Koeweit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2328 Piet De Bruyn (N-VA) 10/5/2012
  de wetgeving rond bewuste HIV-besmettingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6380
5-2329 Fabienne Winckel (PS) 14/5/2012
  het afzien van de zware besparingsplannen ten voordele van meerjarenprogramma's
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2330 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/5/2012
  de arbeidsmarkthervorming
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6365
5-2331 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 14/5/2012
  het besparingspotentieel van biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2332 Bert Anciaux (sp.a) 14/5/2012
  de professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring van bestuurders van kredietinstellingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6647
5-2333 Nele Lijnen (Open Vld) 14/5/2012
  de transvetzuren in voedingswaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6394
5-2334 Freya Piryns (Groen) 14/5/2012
  het mogelijk herenigen van families van vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2335 Bert Anciaux (sp.a) 14/5/2012
  de houding van BelgiŽ ten opzichte van OekraÔne en de consequenties daarvan voor vergelijkbare regimes
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6648
5-2336 Piet De Bruyn (N-VA) 16/5/2012
  de vernietiging van Europese en Belgische hulpprojecten in IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6649
5-2337 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/5/2012
  de Belgische aansluiting bij de NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/11/2012 (commissiehandelingen 5-180)
5-2338 Olga Zrihen (PS) 16/5/2012
  het invoeren van een elektronisch depot bij de Dienst voor de intellectuele eigendom
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/6/2012 (commissiehandelingen 5-159)
5-2339 Bert Anciaux (sp.a) 16/5/2012
  het ontslag van de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6596
5-2340 Bert Anciaux (sp.a) 16/5/2012
  het transport van gedetineerden via taxi's
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6613
5-2341 Lieve Maes (N-VA) 16/5/2012
  de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor het ruimtevaartbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2342 Bert Anciaux (sp.a) 16/5/2012
  de stijging van het aantal parkeerkaarten voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6689
5-2343 Louis Ide (N-VA) 16/5/2012
  het moratorium op het aantal low-caredialyses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6395
5-2344 Christine Defraigne (MR) 22/5/2012
  de btw op de winstmarge en tweedehandsdieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6585
5-2345 Bert Anciaux (sp.a) 22/5/2012
  de sluiting van 249 belastingskantoren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6650
5-2346 Bert Anciaux (sp.a) 22/5/2012
  de invoering en toepassing van de armoedetoets
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2347 Helga Stevens (N-VA) 22/5/2012
  de werking van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-163)
5-2348 Huub Broers (N-VA) 22/5/2012
  de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de gevolgen daarvan voor de gedeconcentreerde coŲrdinatie- en steundirecties
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2349 Huub Broers (N-VA) 22/5/2012
  de procedures en de compensaties bij bpost inzake niet- besteld drukwerk
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6461
5-2350 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/5/2012
  het gebruik van de benaming Fťdťration Wallonie-Bruxelles door de federale instellingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2352 Marleen Temmerman (sp.a) 29/5/2012
  de registratie van zwangerschappen per spermadonor en een aanpassing van de wet over medisch begeleide voortplanting voor lesbische koppels
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6764
5-2353 Bert Anciaux (sp.a) 29/5/2012
  de onmogelijkheid om nieuwe nummerplaten te identificeren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6577
5-2354 Bert Anciaux (sp.a) 29/5/2012
  de gevolgen van de tijdelijke onmogelijkheid om nieuwe nummerplaten te identificeren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7534
5-2355 Bert Anciaux (sp.a) 29/5/2012
  de vervroegde invrijheidstelling van gedetineerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6597
5-2356 Bert Anciaux (sp.a) 29/5/2012
  het uitblijven van oplossingen met betrekking tot internering
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6598
5-2357 Piet De Bruyn (N-VA) 31/5/2012
  de Europese top met Rusland van juni 2012
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2358 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/5/2012
  de voorrangsbehandeling van de opleiding voor aspirant-inspecteurs in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2359 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 31/5/2012
  de debatten in de NAVO-assemblee inzake de Europese ontwapening
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6562
5-2360 Helga Stevens (N-VA) 31/5/2012
  de veiligheidsreglementering voor pretparken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  Vraag vervallen
5-2361 Francis Delpťrťe (cdH) 31/5/2012
  het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-163)
5-2362 Bert Anciaux (sp.a) 4/6/2012
  het lange wachten op de beslissing van het in aanmerking komen voor het dragen van een enkelband
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6599
5-2363 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  de termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij overheidsbedrijven aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7200
5-2364 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  de termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij openbare besturen aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2365 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  het eisen van een schriftelijk bewijs bij de telefonische verlenging van een telecommunicatiecontract
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2366 Dirk Claes (CD&V) 4/6/2012
  een interministeriŽle werkgroep inzake het beroep van ambulancier en het niet-dringende patiŽntenvervoer
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2367 Dirk Claes (CD&V) 4/6/2012
  de retributies die de private bewakingsfirma's jaarlijks betalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7440
5-2368 Cťcile Thibaut (Ecolo) 4/6/2012
  de bevoegdheid van de Raad van State om een beslissing van een bestuursorgaan nietig te verklaren in een geval van herverkaveling
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-650
5-2369 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de sociale voordelen toegekend aan geneesheren- en tandartsen-ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5680
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6765
5-2370 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de bezoldigde activiteiten en de medische praktijk van geneesheren-ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5678
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6766
5-2371 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de primaire arbeidsongeschiktheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5626
5-2372 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de referentiebedragen van de ziekenhuizen en de terugbetalingen ervan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5405
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6767
5-2373 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de vergoeding van verzekeringsinstellingen voor taken uitgevoerd in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5091
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6768
5-2374 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  het OMNIO-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5083
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6769
5-2375 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  tuberculose en de opvolging ervan in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4169
5-2376 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de tijdelijke samenwerking tussen IVF-centra van het type A en B
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2377 Frank Boogaerts (N-VA) 5/6/2012
  het charter voor een klantvriendelijke overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2378 Frank Boogaerts (N-VA) 5/6/2012
  de federale infolijn
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2379 Frank Boogaerts (N-VA) 5/6/2012
  de aanpassing van het statuut van gerechtsdeurwaarder
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-163)
5-2380 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de controle van niet erkende centra door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2381 Frank Boogaerts (N-VA) 5/6/2012
  de audit van het Paperless Douane en Accijnzen-systeem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2382 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/6/2012
  de aanpassing van het pensioenbonussysteem
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2383 Huub Broers (N-VA) 5/6/2012
  de webkennis van onze politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2384 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/6/2012
  de rol van Rwanda in de heropflakkering van het geweld in Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2385 Piet De Bruyn (N-VA) 6/6/2012
  de recente uitspraken van de Servische president Tomislav Nikolic
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2386 Peter Van Rompuy (CD&V) 6/6/2012
  de vruchtgebruikconstructies
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2387 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/6/2012
  de inning van de procedurekosten voor de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2388 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/6/2012
  het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2389 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/6/2012
  de doodstraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-172)
5-2390 Fatiha SaÔdi (PS) 8/6/2012
  de loondiscriminatie op grond van seksuele geaardheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7441
5-2391 Christie Morreale (PS) 8/6/2012
  de onwettige reclame voor bankkredieten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2392 Fabienne Winckel (PS) 8/6/2012
  het PIEK-project
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-2393 Patrick De Groote (N-VA) 8/6/2012
  de wapenleveringen van Rusland aan SyriŽ via een consortium van Antwerpse Russen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-172)
5-2394 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/6/2012
  het stijgend racisme naar aanleiding van de economische crisis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2395 Cindy Franssen (CD&V) 12/6/2012
  de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 met het oog op de uitbreiding van het ouderschapsverlof van het onderwijspersoneel
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6758
5-2396 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2012
  de nieuwe superboetes bij de deelname aan verboden protesten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2397 Nele Lijnen (Open Vld) 12/6/2012
  SyriŽ en het Internationaal Strafhof
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6762
5-2398 Dirk Claes (CD&V) 12/6/2012
  de Shiazo-producten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2399 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2012
  de verhoging van de kans op hart- en vaataandoeningen voor bewoners in de buurt van de nationale luchthaven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2400 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2012
  de verhoging van de kans op hart- en vaataandoeningen voor bewoners in de buurt van de nationale luchthaven
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)