Vragen om uitleg van 5-2201 tot 5-2300

99 resultaten

5-2201 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 2/4/2012
  de sociaalprofessionele vrijstelling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2202 Piet De Bruyn (N-VA) 2/4/2012
  de uitvoering van de doodstraf in Japan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2203 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/4/2012
  een nieuwe gevangenis in Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4452
5-2204 Piet De Bruyn (N-VA) 5/4/2012
  de Belgische houding rond het homofoob optreden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2205 Piet De Bruyn (N-VA) 5/4/2012
  de Europese sancties tegen Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6641
5-2206 Bert Anciaux (sp.a) 5/4/2012
  de werking van Child Focus
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6290
5-2207 Bert Anciaux (sp.a) 13/4/2012
  de problemen bij een uitwijzing
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6281
5-2208 Nele Lijnen (Open Vld) 16/4/2012
  het terugvorderen van onterecht uitbetaalde RVA-uitkeringen aan personen met een vennootschap
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6575
5-2209 Bert Anciaux (sp.a) 16/4/2012
  de internationale samenwerking en het uitwisselen van juridische informatie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6291
5-2210 Bert Anciaux (sp.a) 16/4/2012
  de betalingsachterstand bij leningen gekoppeld aan consumentenkredieten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6430
5-2211 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/4/2012
  de cyberdefensie en het "hacktivisme" op federale overheidswebsites
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6305
5-2212 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 16/4/2012
  de wet betreffende de rechten van de patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2213 Lieve Maes (N-VA) 17/4/2012
  het blokkeren van valse websites door de "Computer crime units" van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2214 Elke Sleurs (N-VA) 17/4/2012
  de officiŽle lijst van erkende beroepsziekten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6686
5-2215 Cindy Franssen (CD&V) 18/4/2012
  anorexia bij mannen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2216 Dirk Claes (CD&V) 18/4/2012
  de betrouwbaarheid van het localisatieproces bij interventies van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6386
5-2217 Dirk Claes (CD&V) 18/4/2012
  de betrouwbaarheid van het lokalisatieproces bij interventies van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2218 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de toewijzing van de uitbating van de nieuwbouw forensisch psychiatrische centra in Gent en Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2219 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de financiering van de nieuwe forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2220 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de selectie van geÔnterneerden die in de nieuwe forensisch psychiatrische centra zullen worden opgenomen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2221 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de bouw van forensisch psychiatrische centra zonder dat de toekomstige uitbater deze bouw kan adviseren
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2222 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  het uitstroombeleid voor geÔnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2223 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de ontwikkelingen bij de aanstelling van de zorgcoŲrdinatoren voor de commissies voor bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2224 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de situatie en behandeling van geÔnterneerden die geen plaats vinden in de nieuwe forensisch psychiatrische centra
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2225 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de onaangepastheid en ondoelmatigheid van de wet van 21 april 2007 op de internering
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2226 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de dringende noodzaak aan een werkzame, gestandaardiseerde methodiek bij de diagnose van geÔnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2227 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de procedurefout bij het ontslag van een veroordeelde politieagent
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2228 Richard Miller (MR) 19/4/2012
  de toestand bij SHAPE
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-150)
5-2229 Inge Faes (N-VA) 19/4/2012
  het aantal ingetrokken administratieve beslissingen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7436
5-2230 Inge Faes (N-VA) 19/4/2012
  de afstand van terugvordering van onverschuldigde betalingen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7437
5-2231 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/4/2012
  de oprichting van een Europees contraspionageagentschap
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2232 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/4/2012
  de oprichting van een Europees contraspionage agentschap
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2233 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de mogelijkheden van nieuwe diagnosetechnieken bij borstkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6387
5-2234 Marleen Temmerman (sp.a) 19/4/2012
  het tekort aan aidsremmers in de apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6388
5-2235 Guido De Padt (Open Vld) 19/4/2012
  het uitblijven van het beloofde strafuitvoeringsbeleid
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2236 Guido De Padt (Open Vld) 19/4/2012
  de noodzaak van een doeltreffende justitie
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2237 Guido De Padt (Open Vld) 19/4/2012
  de veiligheidsmaatregelen voor Brussel en de nood aan de uitvoer van straffen
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2238 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/4/2012
  de lichtzinnige aanpak van een pedofiel uit Asse
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2239 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de slechte relatie tussen de politie en de jongeren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2240 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de tussenhandel in militair materieel
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6293
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6294
5-2241 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  het niet-beboeten van snelheidsovertreders uit Nederland
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2242 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de lange wachttijd van AidspatiŽnten op hun medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6141
5-2243 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-lidstaten in Chicago op 20 en 21 mei
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6642
5-2244 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de diefstal van gevonden voorwerpen bij en door de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6353
5-2245 Marie Arena (PS) 24/4/2012
  de dringende maatregelen die nodig zijn omwille van de levensomstandigheden in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6297
5-2246 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de specifieke instructies voor de opvang van kinderen die bij hun gedetineerde ouder verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2247 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de terugbetaling van de btw aan gehandicapten bij aankoop van een voertuig
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2248 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de erkenning van verstoting door de Belgische Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2249 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  de integratie van het begrip opheldering in de nationale cijfers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7438
5-2250 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  de aangekondigde rondzendbrief ingevolge de gebeurtenissen op de site van Meister Benelux
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6354
5-2251 Cindy Franssen (CD&V) 24/4/2012
  de problematiek van de loonkloof en van de extralegale voordelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2252 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de aanvraagtermijnen voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking bij de RVA
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2253 Christie Morreale (PS) 24/4/2012
  het tekort aan artsen die bereid zijn zwangerschapsonderbrekingen uit te voeren in centra voor gezinsplanning
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2254 Fatiha SaÔdi (PS) 24/4/2012
  de veiligheid van het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6355
5-2255 Fatiha SaÔdi (PS) 24/4/2012
  het aluminiumzoutgehalte van deodorants en antitranspiratiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2256 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de door het RIZIV vereiste aangetekende brief voor de erkenning van de toekenning van interesten op kindergeld
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2257 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de toepassing door Selor van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2258 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de betalingsachterstand van de kosten voor gerechtelijk deskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2259 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6362
5-2260 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  het syndicaal verlof bij de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7439
5-2261 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  de onderzoekstermijn bij aanvragen van identificatiekaarten in de private veiligheidssector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6357
5-2262 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  het opnemen van de informatie betreffende de dienst CHECK DOC in de nationale gegevensbank (ANG)
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6358
5-2263 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  het niet meer verlenen van terugwerkende kracht wanneer Medex de ziekte van een ambtenaar niet meer erkend als ernstig en langdurig
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6389
5-2264 Louis Ide (N-VA) 24/4/2012
  de aanpak van het tuberculoseprobleem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2265 Huub Broers (N-VA) 24/4/2012
  het inschrijvingsbewijs voor voertuigen bestaande uit twee luiken
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6576
5-2266 Bert Anciaux (sp.a) 24/4/2012
  informatie-uitwisseling door onze militaire veiligheidsdiensten met deze van de Staat IsraŽl
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6546
5-2267 Bert Anciaux (sp.a) 24/4/2012
  de mogelijke betrokkenheid van de Belgische veiligheidsdiensten bij de weigering van de Staat IsraŽl om een aantal landgenoten tot hun grondgebied toe te laten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6295
5-2268 Cindy Franssen (CD&V) 24/4/2012
  de vrouwenrechten in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7483
5-2269 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/4/2012
  de budgettaire impact van de bijsturingen van de pensioenhervorming en de werkgelegenheidsmaatregelen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2270 Rik Daems (Open Vld) 24/4/2012
  de hogeschool die de Federale Overheidsdienst FinanciŽn zou opstarten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6255
5-2271 Cťcile Thibaut (Ecolo) 24/4/2012
  een Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-2272 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/4/2012
  de versoepeling van de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2273 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/4/2012
  de bijsturingen in het werkgelegenheidsbeleid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6363
5-2274 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2012
  de controles van het Europees Comitť voor de preventie van foltering in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2275 Peter Van Rompuy (CD&V) 25/4/2012
  het plan tot administratieve vereenvoudiging
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2277 Lieve Maes (N-VA) 25/4/2012
  de opvolging van het federaal milieucharter vanuit de Regie der Gebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2278 Louis Ide (N-VA) 25/4/2012
  de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6390
5-2279 Louis Ide (N-VA) 25/4/2012
  de erkenning van niet-geregulariseerde vreemdelingen als gehandicapten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6687
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6688
5-2280 Richard Miller (MR) 25/4/2012
  de humanitaire noodsituatie in SyriŽ en de bijkomende financiŽle hulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-2281 Richard Miller (MR) 25/4/2012
  het verwijderen van alle verwijzingen naar investeringen inzake cultuur in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Commissie
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-147)
5-2282 Gťrard Deprez (MR) 25/4/2012
  het behoud en de negatieve effecten van de uurwisseling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6763
5-2283 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2012
  de toekomstige investeringen van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6460
5-2284 Piet De Bruyn (N-VA) 26/4/2012
  de bedreigingen van Syrische diplomaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6643
5-2285 Peter Van Rompuy (CD&V) 26/4/2012
  de omzetting van Europese wetgeving ten behoeve van de interne markt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-2286 Fabienne Winckel (PS) 27/4/2012
  de harmonisatie van het interne klachtenbeheer van de federale administraties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2287 Fabienne Winckel (PS) 27/4/2012
  de interpretatie door de RVA van het koninklijk besluit van 25/11/91 en van het ministerieel besluit van 26/11/91, herzien in 2001
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2288 Fatiha SaÔdi (PS) 27/4/2012
  het verdrag van de Raad van Europa inzake de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2289 Willy Demeyer (PS) 27/4/2012
  de gevolgen van de maatregelen ter beveiliging van het hoofdstedelijk openbaar vervoer voor de lokale politiezones van het Rijk
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6282
5-2290 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2012
  de bedenkelijke betrouwbaarheid van de ongevallenstatistiek
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2291 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2012
  het mogelijke verband tussen de nabijheid van nucleaire sites en de incidentie van kankers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6391
5-2292 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2012
  het aantal inspecteurs bij de afdeling Toezicht welzijn op het werk
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6364
5-2293 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2012
  het European Cybercrime Centre
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2294 Cťcile Thibaut (Ecolo) 3/5/2012
  de huisartsenwachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6392
5-2295 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/5/2012
  het uitblijven van een gemeentelijke koppeling aan het centraal strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2296 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/5/2012
  de mogelijke herziening van het Schengenverdrag
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2297 FranÁois Bellot (MR) 3/5/2012
  het reorganisatieproject van de gewestelijke beheren Infrabel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2298 Dominique Tilmans (MR) 3/5/2012
  de niet-terugbetaling van de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie vanaf het vierde jaar
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2299 Dominique Tilmans (MR) 3/5/2012
  de inachtneming van de anciŽnniteit bij de loonberekening van het verpleegkundig personeel van de gevangenissen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2300 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2012
  het European Cybercrime Centre
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode