Vragen om uitleg van 5-2101 tot 5-2200

100 resultaten

5-2101 François Bellot (MR) 15/3/2012
  de nauwgezette controleacties op de autosnelwegen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6014
5-2102 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6032
5-2103 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  het ter beschikking stellen van voorschriftvrije medicatie aan zorgverleners vanuit de ziekenhuisapotheek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6015
5-2104 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  de aflevering van medicijnen uit een ziekenhuisapotheek in een buitenlands ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6016
5-2105 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  de rookkamers in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6017
5-2106 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  het verdwijnen van Belgische toplui aan het hoofd van Electrabel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2107 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/3/2012
  de toekomst van de vice-gouverneur van Brussel in het kader van de zesde staatshervorming
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6586
5-2108 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/3/2012
  de fiches van de administratie met betrekking tot de zesde staatshervorming
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6587
5-2109 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  het afkopen van processen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6287
5-2110 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  de aanslag op de moskee in Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6284
5-2111 Bart Tommelein (Open Vld) 15/3/2012
  de concurrentievervalsing van bepaalde mutualiteiten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2112 Marie Arena (PS) 15/3/2012
  de Belgische allianties binnen de EBWO en het IMF
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2113 Hassan Bousetta (PS) 15/3/2012
  het Schengengebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2114 Marie Arena (PS) 15/3/2012
  de maatregelen die genomen werden na de aanslag op de moskee in Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6285
5-2115 Marie Arena (PS) 15/3/2012
  de technische bijstand aan Tunesië, Egypte en Libië
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6635
5-2116 Willy Demeyer (PS) 15/3/2012
  de geldende veiligheidsmaatregelen bij internationale voetbalwedstrijden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6110
5-2117 Bert Anciaux (sp.a) 15/3/2012
  de optimale veiligheidsvoorschriften voor busreizen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2118 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het hergebruik van medische hulpmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6428
5-2119 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de PIP-implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6018
5-2120 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het systeem van de rode vlaggen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2121
5-2121 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het systeem van de "rode vlaggen"
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2120
5-2122 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de analyse van de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6019
5-2123 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de overheveling van de Colleges van geneesheren en de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen tengevolge van het communautair akkoord
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6020
5-2124 Piet De Bruyn (N-VA) 15/3/2012
  de terugbetaling van psychotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6381
5-2125 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de jaarlijkse vernietiging van vijfduizend bloedzakjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2126 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de tarieven van SMS-spelletjes en van ongewenste SMS-berichten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2127 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/3/2012
  de evaluatie van de werking van het Internationaal Strafhof ter gelegenheid van de eerste veroordeling
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6636
5-2128 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de impact van gecoat zaad op de bijenkolonies
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2129 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de verwarmingstoelage toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6761
5-2130 Caroline Désir (PS) 20/3/2012
  de opleiding van politieagenten inzake jeugd
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2131 Inge Faes (N-VA) 21/3/2012
  de meldingsplicht en de samenwerking van ziekenhuizen met de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2132 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2012
  het seksueel geweld en het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-2133 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de repressie in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-2134 Marie Arena (PS) 21/3/2012
  de blokkade van de Gazastrook
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6637
5-2135 Patrick De Groote (N-VA) 21/3/2012
  de situatie in de Myanmarese deelstaat Kachin
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2136 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de mensenrechtenschendingen in Azerbeidzjan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2137 Richard Miller (MR) 21/3/2012
  de financiering van de provinciale verkiezingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-2138 Richard Miller (MR) 21/3/2012
  de hervorming van de cacao-filière in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2139 Dominique Tilmans (MR) 21/3/2012
  het Musis-programma
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6544
5-2140 Louis Ide (N-VA) 21/3/2012
  de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6021
5-2141 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de besparingen op het departement Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6259
5-2142 Bert Anciaux (sp.a) 22/3/2012
  de opmars van tuberculose in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2143 Cécile Thibaut (Ecolo) 22/3/2012
  de concentratie van de seinhuizen van het Infrabel-netwerk
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2144 Cindy Franssen (CD&V) 22/3/2012
  de evaluatie en herziening van het Belgisch Nationaal Actieplan 1325
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7482
5-2145 Zakia Khattabi (Ecolo) 22/3/2012
  het taalexamen "artikel 5" voor magistraten bij Selor
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6288
5-2146 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/3/2012
  de salafistische beweging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2147 Dimitri Fourny (cdH) 22/3/2012
  brucellose
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6614
5-2148 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2012
  de bestrijding van geweld tegen NMBS-personeel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6459
5-2149 Fabienne Winckel (PS) 27/3/2012
  het uitbetalen van een vergoeding aan niet-stakende werknemers
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6360
5-2150 Marie Arena (PS) 27/3/2012
  het onderzoek van het Rekenhof inzake het financieel beheer van de FOD Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6638
5-2151 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de houding van de Indiase overheid ten opzichte van buitenlandse ngo's
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6260
5-2152 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de ondersteuning van de initiatieven van de vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6261
5-2153 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de website en het e-bookbeleid van de Koninklijke Bibliotheek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2154 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2012
  de doodstraf in India
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6639
5-2155 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2012
  de permanenties op zee van de Sea King helicopters
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6545
5-2156 Marleen Temmerman (sp.a) 27/3/2012
  de kwaliteit van de prenatale zorgverlening en de overconsumptie van technische onderzoeken tijdens de zwangerschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6382
5-2157 Cécile Thibaut (Ecolo) 27/3/2012
  de door bpost geplande afschaffing van brievenbussen in plattelandsgebieden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2158 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2012
  de acties van SABAM tegenover voorleesuurtjes in bibliotheken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-145)
5-2159 Patrick De Groote (N-VA) 27/3/2012
  de oorlog tussen de veiligheidsdiensten bij de spoorwegen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2160 Patrick De Groote (N-VA) 27/3/2012
  de regelgeving met betrekking tot de veiligheidsdiensten bij de spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2161 Patrick De Groote (N-VA) 27/3/2012
  de oorlog tussen de veiligheidsdiensten bij de spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2162 Lieve Maes (N-VA) 27/3/2012
  het masterplan voor het station van Zottegem
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2163 Martine Taelman (Open Vld) 28/3/2012
  de invorderingsdossiers
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6183
5-2164 Bert Anciaux (sp.a) 28/3/2012
  het talmen bij het operationaliseren van ombudsfuncties bij de federale overheidsdiensten
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6304
5-2165 Bert Anciaux (sp.a) 28/3/2012
  de mogelijkheden van het gebruik van hersenscans bij het detecteren van pedofilie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6289
5-2166 Peter Van Rompuy (CD&V) 28/3/2012
  de evolutie van de werkgelegenheid na de economische crisis
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6361
5-2167 Peter Van Rompuy (CD&V) 28/3/2012
  de verbreking van telecomcontracten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6429
5-2168 Freya Piryns (Groen) 28/3/2012
  het niet-verlengen van het mandaat van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6276
5-2169 Huub Broers (N-VA) 28/3/2012
  het gebruik van het mobile office-principe bij interventieploegen en meer bepaald de beveiliging van de netwerken en de gegevens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2170 Karl Vanlouwe (N-VA) 28/3/2012
  de staatsgreep in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6640
5-2171 Freya Piryns (Groen) 28/3/2012
  de lijst met veilige landen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6277
5-2172 Helga Stevens (N-VA) 28/3/2012
  de verjaringstermijnen van de wet betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2173 Louis Ide (N-VA) 28/3/2012
  de benoemingen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6383
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6384
5-2174 Piet De Bruyn (N-VA) 28/3/2012
  de resoluties van de VN-Mensenrechtenraad betreffende de situatie in de Palestijnse bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2175 Freya Piryns (Groen) 28/3/2012
  het bericht voor asielzoekers uit Bangladesh bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6278
5-2176 Freya Piryns (Groen) 28/3/2012
  de sociale begeleiding van vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6279
5-2177 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/3/2012
  het gebruik van de benaming "Fédération Wallonie-Bruxelles" door de federale instellingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2178 Freya Piryns (Groen) 29/3/2012
  de hongerstaking van afgewezen asielzoekers aan de VUB
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6280
5-2179 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het weggooien van gezond donorbloed
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2180 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het hoge gebruik van Rilatine bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2181 Bert Anciaux (sp.a) 29/3/2012
  de toekomst van de samenwerkingsovereenkomst met Nederland rond de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2182 François Bellot (MR) 29/3/2012
  het aandeel van de goederensector in de schuldenlast van de NMBS en de herziening van de verdeelsleutel voor de investeringen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2183 François Bellot (MR) 29/3/2012
  de taalkaders bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2184 Christine Defraigne (MR) 29/3/2012
  oneerlijke syndici
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6184
5-2185 François Bellot (MR) 29/3/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-2620
5-2186 Dirk Claes (CD&V) 29/3/2012
  de strijd tegen de radicalisering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2187 Louis Ide (N-VA) 29/3/2012
  de auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6171
5-2188 Helga Stevens (N-VA) 29/3/2012
  de vraag om een huurwaarborg van geïnterneerde psychiatrische patiënten aan OCMW's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2189 Huub Broers (N-VA) 29/3/2012
  het verzekeren van politievoertuigen in gebruik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2190 Peter Van Rompuy (CD&V) 29/3/2012
  het vervroegd pensioen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6615
5-2191 Bert Anciaux (sp.a) 29/3/2012
  de onhoudbare leefomstandigheden in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2192 Karl Vanlouwe (N-VA) 29/3/2012
  ontbossingscontracten met een onderneming gelinkt aan Hezbollah in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2193 Elke Sleurs (N-VA) 29/3/2012
  de officina-apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6385
5-2194 Christie Morreale (PS) 2/4/2012
  de loondiscriminatie van migranten in België
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2195 Christie Morreale (PS) 2/4/2012
  de erkenning van afstamming bij homoseksuele ouders
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6185
5-2196 Fabienne Winckel (PS) 2/4/2012
  de risico's van kredietopeningen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2197 Fabienne Winckel (PS) 2/4/2012
  de aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen inzake de "contracten voorzorg uitvaart"
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2198 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/4/2012
  het proefproject rond het door de Kortrijkse burgemeester opgelegd huisarrest
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2199 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/4/2012
  de diefstallen van boorddocumenten uit voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2200 André du Bus de Warnaffe (cdH) 2/4/2012
  het legaat Delporte
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)