Vragen om uitleg van 5-1701 tot 5-1800

100 resultaten

5-1701 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  een mogelijke rem op de toepassing van de wet op de opheffing van het bankgeheim
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1473
5-1702 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de aankoop van een art-nouveauhuis in Brussel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1485
5-1703 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de macabere campagne van het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1499
5-1704 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het gebruik van mistlichten bij files
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1500
5-1705 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de ingrijpende plannen van de ad-interimdirecteur van een aantal federale musea
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1520
5-1706 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de levenslang opgesloten gevangenen en de duidelijkheid over hun perspectief
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1523
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5178
5-1707 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de negatieve discriminatie wegens etnische afkomst bij aanwervingen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1525
5-1708 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de waarschuwing voor Amerikaanse toeristen over de hoge onveiligheid van Brusselse metro- en spoorwegstations
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1537
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5868
5-1709 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het aantal buitenlandse ziekenhuispatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1538
5-1710 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het overlijden van een brandweerman bij een interventie op de autosnelweg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1539
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5869
5-1711 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de houding van BelgiŽ omtrent een nieuw protocol over clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1544
5-1712 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de voorlopige hechtenis en mogelijke alternatieven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1546
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5179
5-1713 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het aandeel van de overheid in de hoge energiekosten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/3/2012 (commissiehandelingen 5-131)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1547
5-1714 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de lage belastingen betaald door de vennootschappen met de hoogste winst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1548
5-1715 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  de werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1716 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2011
  de executie van een vrouw wegens hekserij in Saudi-ArabiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1717 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2011
  de sijpelende teloorgang van de democratie in Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1718 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  het aftreden van president Saleh en de verleende amnestie aan demonstranten in Jemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1719 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  het mensenrechtenrapport van de Bahrain Independent Commission of Inquiry
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1720 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  de EU-richtlijn inzake het recht op informatie in strafprocedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1721 Patrick De Groote (N-VA) 20/12/2011
  de rapportering van kleine en lichte wapens aan het wapenregister van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1722 Inge Faes (N-VA) 20/12/2011
  het slechte beheer van inbeslaggenomen geld binnen de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1723 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2011
  de open brief en het standpunt van de Brusselse Parketmagistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1724 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  de loonschalen van ingenieurs bij het brandweerkorps
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1725 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  het elektronisch stemmen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1726 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  verschillen in het vervroegd vrijkomen tussen WalloniŽ en Vlaanderen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5180
5-1727 Piet De Bruyn (N-VA) 22/12/2011
  het respecteren van holebi-rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1728 Patrick De Groote (N-VA) 22/12/2011
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1729 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  gerechtskosten in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1730 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de oneigenlijke relatie van de Gentse politie met drugshandelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1731 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de slechtere gezondheidstoestand bij mensen van etnisch-diverse afkomst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1732 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2011
  de veroordeling van BelgiŽ voor onmenselijke behandeling van asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
5-1733 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/12/2011
  Al-QaÔda in de Islamitische Maghreb
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1734 FranÁois Bellot (MR) 22/12/2011
  de mogelijke terugbetaling door bpost van de tussen 1992 en 2009 toegekende staatssteun
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1735 Louis Ide (N-VA) 22/12/2011
  het bijzonder reservefonds van de ziekenfondsen in het kader van de financiŽle verantwoordelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5335
5-1736 Louis Ide (N-VA) 22/12/2011
  niet-nagekomen afspraken in de medische sector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5336
5-1737 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  de huisvesting van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1738 Inge Faes (N-VA) 22/12/2011
  de huisvesting van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1739 Fatiha SaÔdi (PS) 22/12/2011
  de borstimplantaten van de firma Poly Implants ProthŤses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-356
5-1740 Ahmed Laaouej (PS) 22/12/2011
  de procedure aangaande de herschatting van de kadastrale inkomens in artikel 475 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1741 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2012
  het optreden van de hulpdiensten bij een brand in een appartementsgebouw in Vilvoorde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1742 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2012
  de onberispelijkheid van werknemers in de wapensector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1743 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2012
  een rondzendbrief met een lijst van misdrijven waarvoor de misdadiger niet langer opgepakt moet worden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5597
5-1744 Piet De Bruyn (N-VA) 10/1/2012
  de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5337
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5338
5-1745 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2012
  de toepassing van de Salduz-wetgeving en de omzendbrief van het Brusselse parket
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1746 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2012
  de aanwezigheid en de opvolging van wapens van het type P90 en Minimi in LibiŽ
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5131
5-1747 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2012
  de impact van de levering en de aanwezigheid van Belgische vuurwapens in LibiŽ en in andere landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1748 Ludo Sannen (sp.a) 10/1/2012
  de toepassing van de duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1749 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/1/2012
  de wijziging van de taalregeling voor de Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-1750 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/1/2012
  de afspraken met de Turkse premier Erdogan
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-1751 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  het berekenen van de prestaties van werknemers met een studentenovereenkomst
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1752 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de bevoorrading van de voedselbanken
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5770
5-1753 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de voedselbanken
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1964
5-1754 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de globale organisatie van de huisartswachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1755 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  een horecaplan
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5962
5-1756 Piet De Bruyn (N-VA) 11/1/2012
  het opnemen van homohaat binnen het preventieplan gewelddadige radicalisering en polarisering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1757 Karl Vanlouwe (N-VA) 11/1/2012
  de brand in het Brusselse Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1758 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de ICD-10-classificatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1759 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de nieuwe grondwet en andere wetten in Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1760 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2012
  de huiszoekingen bij het Antwerpse parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1761 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2012
  de bonussen bij Dexia Holding
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5926
5-1762 Piet De Bruyn (N-VA) 11/1/2012
  de loonsverhoging van de Europese ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1763 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de terugbetaling van Electrabel van te veel geÔnde bedragen aan klanten met een budgetmeter
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1764 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de financiŽle inclusie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1765 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de hoofdelijke aansprakelijkheid van werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1766 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de sterkere controle van de aanslagen op geheime commissielonen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1767 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de definitie van de reŽle onderbrekingsperiode tussen twee studentenovereenkomsten bij dezelfde werkgever
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1768 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de invoering van het Ariadnesysteem in de provinciale wapendiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1769 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de houders van een verweer- of oorlogswapen in het Centraal Wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5870
5-1770 Patrick De Groote (N-VA) 11/1/2012
  de houders van een verweer- of oorlogswapen in het Centraal Wapenregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
5-1771 Freya Piryns (Groen) 11/1/2012
  de reclame voor software op federale websites
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-153)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1429
5-1772 FranÁois Bellot (MR) 12/1/2012
  de consumptie van alcohol en ander intern vermaak bij de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1773 FranÁois Bellot (MR) 12/1/2012
  de ongevraagde telefonische verkoop
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6140
5-1774 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  de situatie van gevangenen met psychiatrische ziekten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5598
5-1775 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  het voorstel van een enkele zetel voor de eurozone bij het IMF
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1776 Gťrard Deprez (MR) 12/1/2012
  de stijgende verspreiding van beelden van strafbare feiten door particulieren op de sociale netwerken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1777 Gťrard Deprez (MR) 12/1/2012
  de kinderhandel voor seksuele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1778 Nele Lijnen (Open Vld) 12/1/2012
  het opsporen van wapentuig in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1779 Patrick De Groote (N-VA) 12/1/2012
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1780 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  de gevolgen van de begrotingsverminderingen van de Amerikaanse Defensie voor BelgiŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
5-1781 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/1/2012
  de rol van Nordine Amrani in de Luikse wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1782 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2012
  het hergebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5580
5-1783 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2012
  het gebruik en het voorschrijven van Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1784 Luc Sevenhans (N-VA) 17/1/2012
  de beslissing van de regering om defensie-uitgaven te bevriezen naar aanleiding van de kritiek van de Europese commissie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1785 Luc Sevenhans (N-VA) 17/1/2012
  de vrijwillige opschorting van prestaties
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1786 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2012
  de vertraging van de Minimale Klinische Gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5581
5-1787 Elke Sleurs (N-VA) 18/1/2012
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap betreft
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1788 Dimitri Fourny (cdH) 18/1/2012
  de afschaffing van het examen dat kinesitherapeuten toelaat een eigen praktijk te beginnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-1789 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1790 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de verplaatsingen van militairen per taxi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-125)
5-1791 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  het overhevelen van de woonbonus naar de gewesten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5963
5-1792 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  de omstreden antipiraterijwetgeving in de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1793 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  de evacuatieproblemen van treinreizigers
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1794 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  het verhoogde risico op bloedkanker voor buurtbewoners van kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1795 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2012
  het stopzetten van het onderzoek naar de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1796 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  het jaarverslag van de Staatsveiligheid over terrorisme in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5871
5-1797 FranÁois Bellot (MR) 19/1/2012
  het project van een kantelbaktrein tussen Brussel - Luxemburg - Straatsburg - Zurich
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1798 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  de permanente vertegenwoordiging van de taliban in Qatar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1799 FranÁois Bellot (MR) 19/1/2012
  de hervorming van de roerende voorheffing
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6251
5-1800 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2012
  de verdeling van geneesmiddelen in de rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5582