Vragen om uitleg van 5-1001 tot 5-1100

99 resultaten

5-1001 Frank Boogaerts (N-VA) 26/5/2011
  de havenstaatcontrole
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-1002 FranÁois Bellot (MR) 26/5/2011
  de versoepeling van de vereisten inzake talenkennis bij de rekrutering van ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2626
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2627
5-1003 Gťrard Deprez (MR) 26/5/2011
  de deelname van Belgen die in het buitenland verblijven aan vervroegde federale parlementsverkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1004 Richard Miller (MR) 26/5/2011
  de inplanting van filmcomplexen met meerdere zalen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-1005 Richard Miller (MR) 26/5/2011
  de toekomst van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-1006 Gťrard Deprez (MR) 26/5/2011
  het gebruik van Telepolitie Visie en de algemene invoering ervan in alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1007 Ahmed Laaouej (PS) 26/5/2011
  de misbruiken op het vlak van de notionele intresten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-1008 Bert Anciaux (sp.a) 26/5/2011
  de toekomst van een slagkrachtige Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-1009 Fabienne Winckel (PS) 26/5/2011
  het " Belgian Internet Service Center "
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1010 Inge Faes (N-VA) 26/5/2011
  de recente veroordeling van BelgiŽ door het Hof van Justitie van de Europese Unie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-171
5-1011 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2011
  het stijgend aantal zaken bij het Hof van Cassatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1012 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2011
  het behoud van de sperperiode
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1013 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2011
  de toepassing van het verkeersreglement op bakfietsen en fietskarren
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1014 Dirk Claes (CD&V) 30/5/2011
  de publicatie van de Veiligheidsmonitor 2011
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1015 Cindy Franssen (CD&V) 31/5/2011
  het verband tussen schulden voor mobiele telefonie en kredietschulden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1016 Elke Sleurs (N-VA) 31/5/2011
  reumaremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1017 Vanessa Matz (cdH) 31/5/2011
  vrouwen in het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-1018 Bert Anciaux (sp.a) 31/5/2011
  de kwijtschelding van schulden aan Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-1019 Bert Anciaux (sp.a) 31/5/2011
  de beslissing van Duitsland om definitief met het gebruik van kernenergie te stoppen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1020 Bert Anciaux (sp.a) 1/6/2011
  het zonder gevolg blijven van de brutale raid van IsraŽl op een humanitaire vloot
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1021 Bert Anciaux (sp.a) 1/6/2011
  de klimaatsverandering en de gevolgen daarvan op de landbouw en over de voedselzekerheid en de Europese coŲrdinatie ter zake
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-1022 Bert Anciaux (sp.a) 1/6/2011
  de vermindering van administratieve verplichtingen voor kleine bedrijven
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1023 Bert Anciaux (sp.a) 1/6/2011
  de werkelijke cijfers van de Belgische ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1024 Marie Arena (PS) 1/6/2011
  de liberalisering van de spoorwegsector
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-178
5-1025 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de werkomstandigheden bij Ryanair
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1026 Elke Sleurs (N-VA) 6/6/2011
  commercieel draagmoederschap in het buitenland
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1027 Marie Arena (PS) 6/6/2011
  de arrestatie van vier Iraanse oppositieleiders
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1028 Patrick De Groote (N-VA) 6/6/2011
  de toetreding van ServiŽ en KroatiŽ tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1029 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de vrijstelling van de verhoging van de sociale bijdragen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-1030 Zakia Khattabi (Ecolo) 6/6/2011
  de modernisering inzake het gebruik van DNA-analyse in strafzaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2691
5-1031 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de recente rechtspraak inzake onrechtmatig ontslag
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1032 Ahmed Laaouej (PS) 6/6/2011
  de belastingverminderingen voor energiebesparing
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1033 Ahmed Laaouej (PS) 6/6/2011
  de jongste wijzigingen in de toewijzing van ambtenaren van de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1034 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  het ontslag om economische redenen na het aflopen van de overheidstussenkomst in de loonkosten van een werknemer
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1035 Dimitri Fourny (cdH) 6/6/2011
  de ontwikkelingen inzake het unieke oproepnummer 1733 voor de medische wachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1036 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de gedelegeerde samenwerking 2010-2011
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1037 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de Busan High Level Forum on Aid Effectiveness
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1038 Marleen Temmerman (sp.a) 8/6/2011
  de gemartelde dokters en verplegenden in Bahrein
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1039 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de directe bilaterale samenwerking inzake gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1040 Cindy Franssen (CD&V) 8/6/2011
  over de werkzaamheden van de federale coŲrdinator en het overleg met de gewesten en gemeenschappen in verband met de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1041 Bert Anciaux (sp.a) 8/6/2011
  een eenmalige operatie voor een grote groep asielzoekers teneinde opvangplaatsen vrij te maken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-1042 Bert Anciaux (sp.a) 8/6/2011
  het disproportioneel geweld van IsraŽl bij het neerslaan van betogingen bij de Syrische grens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1043 Bert Anciaux (sp.a) 8/6/2011
  het bevriezen van de bijdrage aan het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1044 Dominique Tilmans (MR) 8/6/2011
  het gebruik van persoonlijke gegevens door enkele mutualiteiten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2692
5-1045 Dominique Tilmans (MR) 8/6/2011
  de voortdurende kortingen die ziekenfondsen geven aan optiekwinkels
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2707
5-1046 Dominique Tilmans (MR) 8/6/2011
  de betrokkenheid van de Europese Unie en BelgiŽ bij het oplossen van het conflict tussen ArmeniŽ en Azerbeidjan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2705
5-1047 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  de verbreking van telecomcontracten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1048 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  de telecommunicatiesector in ItaliŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1049 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  het gezamenlijk aanbod inzake telecommunicatiediensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1050 Richard Miller (MR) 8/6/2011
  de teruggave door Frankrijk van een Rubens die eigendom is van de kathedraal van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1051 Richard Miller (MR) 8/6/2011
  de zogenoemde Bazel III-regels
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1052 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  het evaluatieverslag inzake de nieuwe wetgeving op de beperking van de werktijd voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-1053 Alain Courtois (MR) 9/6/2011
  de budgettaire beperkingen die de Veiligheidsmonitor bedreigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1054 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  de regelgeving betreffende pesticiden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2698
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2699
5-1055 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  het proefproject 1733 in de provincie Luxemburg en in het arrondissement Dinant, en het beheer van de oproepen door een robot
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1056 Fabienne Winckel (PS) 9/6/2011
  het opnieuw invoeren van een premie voor erkende LPG-installaties voor voertuigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1057 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/6/2011
  de informatie op het Kids-ID
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
5-1058 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/6/2011
  de arrestatieprocedure in snelrecht toegepast in Antwerpen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1059 Gťrard Deprez (MR) 9/6/2011
  de aanwezigheid van parabenen in vele geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1060 Richard Miller (MR) 9/6/2011
  de bezetting van de regio Abyei door het Noord-Soedanese leger
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1061 Marie Arena (PS) 9/6/2011
  de vierde top van de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen (MOL)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1062 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  het besparen op terugbetalingen van de zuurstoftherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2818
5-1063 Cťcile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de integratie van het pilootproject "1733" in het 112-systeem
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1064 Cťcile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de integratie van het pilootproject "1733" in het 112-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1065 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  acute problemen van de griffiers van de arbeidsrechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1066 Hassan Bousetta (PS) 9/6/2011
  de organisatie van de BELARE opdrachten in het poolstation Prinses Elisabeth
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-94)
5-1067 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  de steun van BelgiŽ aan Nederland inzake de wet 2000 betreffende de studiefinanciering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-1068 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de opvolging van de activiteitenverslagen van het college "reproductieve geneeskunde"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1069 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de controle op de uitgekeerde kinderbijslag buiten de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1070 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de omkadering van bariatrische ingrepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1071 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de moedermelkbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1072 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  de repatriŽring van uitgeprocedeerde asielzoekers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1073 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  de inbeslagname van taxi's
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1074 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  de spanningen en aantijgingen rond de werking van Sabam
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1075 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1076 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de fiscale druk in BelgiŽ en de fiscale werkloosheidsvallen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1077 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de loonhandicap voor goederen met een lage technologische component
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1078 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de verbintenissen inzake pensioenstelsels in het Europact
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1079 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de financiŽle sector in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1080 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de verbintenissen in het Europact op het vlak van de houdbaarheid van de overheidsfinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  vraag ingetrokken
5-1081 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  het gevolg dat gegeven wordt aan de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1082 Bert Anciaux (sp.a) 14/6/2011
  een stijgende tendens tot legalisering van illegale drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1083 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  het risico- en beleggingsbeleid van de NMBS-Holding
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1084 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de schuldgraad van de NMBS en de evolutie van de cashflow
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1086 Bert Anciaux (sp.a) 15/6/2011
  het inzetten van undercover agenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1087 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de ontruimde volksassemblee op het Flageyplein op 11 mei 2011
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1088 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de huisvesting van de ambtenaren van de Federale Overheidsdiensten Werkgelegenheid en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1089 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  het grondafhandelingsbesluit op de nationale luchthaven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1090 Alain Courtois (MR) 16/6/2011
  de toegang van onderzoeksrechters tot de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1091 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/6/2011
  het vreemde politieoptreden tegen manifestanten van het Taalaktiekomitee
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1092 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  een circulatievisum voor ouders en naaste familieleden van Belgen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1093 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de beveiliging van nucleaire transporten door ons land
  minister van Klimaat en Energie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1094 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de zorgwekkende toestand in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1095 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/6/2011
  het visserijakkoord van de Europese commissie met Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2675
5-1096 Vanessa Matz (cdH) 16/6/2011
  de bedragen van de afscheidsvergoedingen van de leden van het directiecomitť van Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-1097 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de correlatie tussen paracommando's en criminele bendes
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-1098 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  de besparingen in de sector van klinische biologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1099 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de uitspraken van de Gouverneur van de Nationale Bank
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1100 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  de kwaliteit in de ziekenhuizen, de accreditatie en de rol van universitaire ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)