Vragen om uitleg van 4-601 tot 4-700

100 resultaten

4-601 Lieve Van Ermen (LDD) 4/12/2008
  de achterstallige erelonen van de artsen-deskundigen die opdrachten uitvoeren in het kader van betwistingen bij de Dienst Personen met een Handicap
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-602 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de toelatingsexamens voor gereglementeerde beroepen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2141
4-603 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2139
Heringediend als : vraag om uitleg 4-666
4-604 Pol Van Den Driessche (CD&V) 9/12/2008
  de bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-624
4-605 Josy Dubiť (Ecolo) 9/12/2008
  het praaien door de Turkse marine van vaartuigen langs de kust van de Republiek Cyprus
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-625
4-606 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-626
4-607 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  het discrete overleg omtrent de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-627
4-608 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-628
4-609 Marc Elsen (cdH) 10/12/2008
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-629
4-610 Dominique Tilmans (MR) 10/12/2008
  de evaluatie van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-528
4-611 Martine Taelman (Open Vld) 11/12/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-630
4-612 Marc Elsen (cdH) 11/12/2008
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-631
4-613 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/12/2008
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik van de beleidscel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-614 Wouter Beke (CD&V) 11/12/2008
  de regelgeving inzake de spaarboekjes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-615 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2008
  de verkoop via het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-632
4-616 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 11/12/2008
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-633
4-617 Nahima Lanjri (CD&V) 11/12/2008
  de uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-634
4-618 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/12/2008
  de stijging van het aantal rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-635
4-619 Lieve Van Ermen (LDD) 11/12/2008
  de wantoestanden waarmee kandidaat-specialisten geconfronteerd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-636
4-620 Alain Destexhe (MR) 18/12/2008
  sekten en godsdienstvrijheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-637
4-621 Josy Dubiť (Ecolo) 18/12/2008
  de evolutie van de militaire situatie in Afghanistan en de dreigingen op de bevoorrading van onze troepen
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-638
4-622 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/12/2008
  huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-639
4-623 Nahima Lanjri (CD&V) 31/12/2008
  het overleg met het middenveld over de vreemdelingenproblematiek
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-624 Pol Van Den Driessche (CD&V) 5/1/2009
  de bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-604
4-625 Josy Dubiť (Ecolo) 5/1/2009
  het praaien door de Turkse marine van vaartuigen langs de kust van de Republiek Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-605
4-626 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-606
4-627 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  het discrete overleg omtrent de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-607
4-628 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-608
4-629 Marc Elsen (cdH) 5/1/2009
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-609
4-630 Martine Taelman (Open Vld) 5/1/2009
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-611
4-631 Marc Elsen (cdH) 5/1/2009
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-612
4-632 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/1/2009
  de verkoop via het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-615
4-633 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/1/2009
  het drugsbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-616
4-634 Nahima Lanjri (CD&V) 5/1/2009
  de uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-617
4-635 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/1/2009
  de stijging van het aantal rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-618
4-636 Lieve Van Ermen (LDD) 5/1/2009
  de wantoestanden waarmee kandidaat-specialisten geconfronteerd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-619
4-637 Alain Destexhe (MR) 5/1/2009
  sekten en godsdienstvrijheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-620
4-638 Josy Dubiť (Ecolo) 5/1/2009
  de evolutie van de militaire situatie in Afghanistan en de dreigingen op de bevoorrading van onze troepen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-621
4-639 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/1/2009
  huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-622
4-640 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 5/1/2009
  de beschikbaarheid van volmachtformulieren voor de komende verkiezingen bij de gemeentelijke diensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-641 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 5/1/2009
  het dossier Kaupthing Bank
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-544
4-642 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 7/1/2009
  medicinale cannabis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2837
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2838
4-643 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  de abortusarts
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-644 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  takelkosten voor artsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-645 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  het kadaster van de medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-646 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  de stand van zaken betreffende het afschaffen van het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-647 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/1/2009
  de volmachten van zelfstandige bankagenten op rekeningen van hun familieleden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2836
4-648 Jean-Paul Procureur (cdH) 8/1/2009
  de bijzondere problemen met de Duitse overheid inzake de ontvoering van kinderen door een van de ouders
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-649 Marc Elsen (cdH) 8/1/2009
  het opsluiten van gezinnen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-650 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de implementatie van de bepalingen van de Europese universele dienstrichtlijn (2002) over de gelijkwaardige toegang van personen met een handicap tot openbare telefoondiensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-651 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-652 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  het uitreiken van taalattesten door Selor met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-653 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  het verwerven door politiemensen van een Selor-taalattest met betrekking tot de Vlaamse of Frans-Belgische gebarentaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-654 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de beperkte vertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-655 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de vertegenwoordiging van de Vlaamse dovengemeenschap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-656 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 14/1/2009
  de files op het einde van de A12
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-657 Margriet Hermans (Open Vld) 14/1/2009
  de humanitaire situatie in het vluchtelingenkamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-658 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de dienstvoertuigen van de ambtenaren
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-659 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  genitale verminking
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-660 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  het bezettingspercentage van de treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-661 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de geografische herkomst van de aangeworven ambtenaren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-662 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-663 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  het gebruik van busbanen door wachtdiensten voor huisartsen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-664 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  de terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-665 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  een toelatingsexamen voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-666 Marc Elsen (cdH) 15/1/2009
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-603
4-667 Lieve Van Ermen (LDD) 15/1/2009
  fraude met loonfiches
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-668 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de malaise bij de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-669 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de vermindering van de toelage aan het Verkeersveiligheidsfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-670 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  het aantal daadwerkelijke regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-671 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de jaarlijkse toelage aan de politiezones uit het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-672 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de herwaardering van de politionele wijkwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-673 Josy Dubiť (Ecolo) 15/1/2009
  de doorvoer via BelgiŽ van wapens en munitie voor IsraŽl
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-674 Philippe Monfils (MR) 15/1/2009
  de vele onverklaarde treinvertragingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-675 Wouter Beke (CD&V) 21/1/2009
  de invoering van een financieel fonds ter ondersteuning van de stagemeesters bij huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2913
4-676 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  valse rijbewijzen
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-677 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  valse buitenlandse rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-678 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/1/2009
  de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-679 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de spoedartsen en het brevet acute geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-680 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de parkeerproblemen van gezondheidswerkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-681 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de overeenkomst tussen De Post en Lloyds Pharma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-682 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/1/2009
  de houding van de Belgische regering ten aanzien van het antiraketschild
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-683 Freya Piryns (Groen!) 22/1/2009
  de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers op de luchthaven
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-684 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  nieuwe dienstverlening van de NMBS voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-685 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  de voortgang in het dossier "noodoproepsysteem via sms"
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-686 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  het medisch onderzoek van dove en slechthorende mensen door de medische dienst van de Directie-generaal Personen met een Handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-687 Lieve Van Ermen (LDD) 22/1/2009
  de leningen van Dexia Public Finance aan IsraŽlische nederzettingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-688 Lieve Van Ermen (LDD) 22/1/2009
  de toename van het gebruik van Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-689 Dirk Claes (CD&V) 22/1/2009
  de hervorming van het tuchtreglement van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2915
4-690 Dirk Claes (CD&V) 22/1/2009
  de eindejaarspremie van het operationeel personeel van de brandweer
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2916
4-691 Tony Van Parys (CD&V) 22/1/2009
  de gevolgen voor de gezondheid van het roken van een waterpijp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2914
4-692 Nahima Lanjri (CD&V) 22/1/2009
  de evaluatie van de omzetting van de Europese richtlijn 2004/38 over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-693 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 22/1/2009
  de problematiek van de torpedo trucks
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-694 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 22/1/2009
  de fysieke selectieprocedure voor de toelating tot het ambt van politie-inspecteur
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2917
4-695 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/1/2009
  de weergave van privťadressen van artsen op de websites van ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-696 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/1/2009
  het nieuwe gevaarlijke computervirus in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-697 Berni Collas (MR) 29/1/2009
  het ontbreken van een gevangenis in het gerechtelijk arrondissement Eupen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2970
4-698 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 29/1/2009
  het beheer mede-eigendom
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-699 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/1/2009
  de terugbetaling van parodontale chirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-700 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/1/2009
  de jaarverslagen ziekenhuishygiŽne en antibioticabeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)