Vragen om uitleg van 4-501 tot 4-600

100 resultaten

4-501 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  een werkloosheidsvergoeding voor mensen onder elektronisch toezicht of beperkte detentie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1989
4-502 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de kernprovisies
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1990
4-503 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de klimaatproblematiek in het kader van ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1991
4-504 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  het niet aanvragen van het OMNIO-statuut door het overgrote deel van de rechthebbenden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-505 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de Belgische inspanningen in de strijd tegen aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1992
4-506 Berni Collas (MR) 23/10/2008
  het gebruik van het Duits bij de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-507 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 23/10/2008
  de toepassing van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1980
4-508 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 27/10/2008
  de aanpassing van het gebruik van het oranje licht
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1995
4-509 Berni Collas (MR) 27/10/2008
  bewakingscamera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-510 Nahima Lanjri (CD&V) 27/10/2008
  de verdraagzaamheidsbarometer
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-511 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/10/2008
  de belastingvermindering voor passiefhuizen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-512 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/10/2008
  de cijfergegevens verkregen in het kader van de registratie van huurcontracten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-513 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/10/2008
  genitale verminking in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1982
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1983
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1984
4-514 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2008
  de consultatie van de artsenverenigingen omtrent e-Health
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-515 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2008
  de ziekenhuisstickers in verband met handhygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-516 Dominique Tilmans (MR) 30/10/2008
  de geldende regelgeving betreffende aanhangwagens voor het transport van balen stro
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1996
4-517 Wouter Beke (CD&V) 5/11/2008
  het topberaad met de farmaceutische sector
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2020
4-518 Martine Taelman (Open Vld) 5/11/2008
  de locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-519 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  de alternatieven voor de opsluiting van gezinnen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-520 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  de terugbetaling van de geneesmiddelen Concerta en Strattera
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-521 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  het evenwicht in de begroting gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-522 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  de derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-523 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  het implementeren van een fonds Impulseo III
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-524 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  de coŲrdinatie tussen steunmaatregelen voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2019
4-525 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de aanvullende verkeersbelasting voor lpg-wagens
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-526 Berni Collas (MR) 6/11/2008
  de situatie van Duitstalige gevangenen in de gevangenis van Verviers
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-527 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-528 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de verkeersboetes van ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten
4-529 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de werking van de dienst wapens van de politiezone Haacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-530 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/11/2008
  de ziekenhuisstickers in verband met handhygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-531 Martine Taelman (Open Vld) 12/11/2008
  de pensioensplit
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2081
4-532 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2008
  de task-force niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-482
4-533 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/11/2008
  het uitblijven van een regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-534 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  een goedkoper tarief voor blinden en slechtzienden voor het inlichtingennummer van Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-535 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de ontoegankelijkheid van wachtdiensten van dokters en apothekers voor dove en slechthorende burgers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-536 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  het nationaal actieplan in de strijd tegen genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-537 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de toegankelijkheid van de stations van De Pinte en Waregem voor personen met een beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-538 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de nieuwe dienstverlening van de NMBS voor mensen met een beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-539 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  tolken gebarentaal in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-540 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 13/11/2008
  het invoeren van een autovignet
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-541 Els Schelfhout (CD&V) 13/11/2008
  de referentiecentra voor patiŽnten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-542 Els Van Hoof (CD&V) 13/11/2008
  de Nationale Delcrederedienst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-543 Marc Elsen (cdH) 13/11/2008
  de toepassing van het koninklijk besluit inzake de afbakening van de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-544 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de ziekenhuisinfrastructuur en het Waalse programma in het kader van de bouwkalender
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-545 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de rechtsgeldigheid van de bouwkalender
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-546 Berni Collas (MR) 13/11/2008
  de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-547 Berni Collas (MR) 13/11/2008
  de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-548 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2008
  het wapenattest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-549 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2008
  ziekenhuishygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-550 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/11/2008
  het statuut van pleegouders
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-551 Jacques Brotchi (MR) 19/11/2008
  het kadaster van de medische activiteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-552 Wouter Beke (CD&V) 19/11/2008
  de nieuwe regeling voor de huis-aan-huiszendingen van Distripost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2102
4-553 Lieve Van Ermen (LDD) 19/11/2008
  de heffing van verkeersbelasting op basis van CO2-uitstoot
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-554 Lieve Van Ermen (LDD) 20/11/2008
  de heersende kredietcrisis
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-555 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/11/2008
  ballonkyphoplastie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2096
4-556 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/11/2008
  stalking via een vals internetprofiel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-557 Sabine de Bethune (CD&V) 20/11/2008
  de ondertekening van de Conventie op het verbod van clustermunitie op 3 december in Oslo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2101
4-558 Wouter Beke (CD&V) 20/11/2008
  monodisciplinaire syndicaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2097
4-559 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de hervorming van de procedure tot het verstrekken van dringende medische hulp aan illegalen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-560 Els Schelfhout (CD&V) 20/11/2008
  de leerplicht van kinderen zonder wettig verblijf
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2098
4-561 Filip Anthuenis (Open Vld) 20/11/2008
  de economische regularisatie van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2099
4-562 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/11/2008
  de kennisgeving betreffende het openen van een rekening tussen gehuwden
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2103
4-563 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/11/2008
  het discrete overleg over de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-564 Filip Anthuenis (Open Vld) 20/11/2008
  de omruiling van vervallen dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2100
4-565 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2008
  de spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-566 Berni Collas (MR) 26/11/2008
  de nieuwe rekruteringsprocedure
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-498
4-567 Josy Dubiť (Ecolo) 26/11/2008
  de versterkte Turks-Belgische politionele samenwerking
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-568 Josy Dubiť (Ecolo) 26/11/2008
  de bescherming van journalisten in de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-569 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2008
  het statuut van gehuwden die om administratieve redenen over een verschillende officiŽle woonplaats beschikken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-570 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2008
  de werking van de spoeddiensten in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-571 Anne-Marie Lizin (PS) 26/11/2008
  de situatie in Libanon en het Belgische militaire ziekenhuis
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2117
4-572 Jean-Paul Procureur (cdH) 27/11/2008
  de arbeidsomstandigheden van werknemers van internationale instellingen en organisaties op Belgisch grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-573 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de vorderingen inzake de alarmprocedure voor doven en slechthorenden ingeval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-574 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de vorderingen van de Commissie voor Verzekeringen met betrekking tot de problematiek van de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-575 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  het organiseren van sekshulp voor mensen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-576 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-577 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de Bob-campagne en de preventie- en strafmaatregelen in het kader van de alcoholcontroles
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-578 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de diefstal van in beslag genomen goederen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-579 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de opleiding van nieuwe agenten en het tuchtreglement van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-580 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de justitiehuizen en justitieassistenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-513
4-581 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  de reikwijdte van de dringende medische hulp voor mensen zonder papieren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2118
4-582 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  het sturen van Belgische noodhulp naar Noord-Kivu
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2115
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2116
4-583 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/11/2008
  de omzetting van de aftrekbaarheid voor energiebesparende investeringen naar kortingen op de factuur
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-584 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de toepassing van de voorlopige hechtenis
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2111
4-585 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/11/2008
  het Koninklijk Conservatorium te Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-586 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de gemeenschapswachten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-587 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de alcoholcontroles bij stuurpersoneel van luchtvaartuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-588 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2008
  de nieuwe normen voor ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2137
4-589 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 3/12/2008
  de problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-590 Josy Dubiť (Ecolo) 3/12/2008
  de bedreigingen tegen een Belgisch journalist van Turkse origine
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-591 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/12/2008
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-592 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/12/2008
  de gevolgen van de zaak omtrent de "hepatitisarts"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-593 Dirk Claes (CD&V) 4/12/2008
  het statuut van de huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2138
4-594 Dirk Claes (CD&V) 4/12/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2142
4-595 Martine Taelman (Open Vld) 4/12/2008
  het elektronische toezicht en de justitiehuizen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2140
4-596 Martine Taelman (Open Vld) 4/12/2008
  het correct bestellen van brieven door De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2143
4-597 Berni Collas (MR) 4/12/2008
  de uitvoering van de wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-598 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  de verplichte bijmenging van biodiesel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-599 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  de verplichte bijmenging van biodiesel en de impact op de Belgische landbouw
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-600 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/12/2008
  de controle van de horecazaken
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)