Vragen om uitleg van 4-201 tot 4-300

100 resultaten

4-201 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de terugbetaling van IVF
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-179
4-202 Martine Taelman (Open Vld) 21/3/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-180
4-203 Martine Taelman (Open Vld) 21/3/2008
  het sluiten van meerdere kantoren van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-181
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-805
4-204 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/3/2008
  sociale fraude
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-182
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-800
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-801
4-205 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-183
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-803
4-206 Andrť Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de brandblusoefeningen in het militair domein van Ryckeveldebos
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-184
4-207 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de richtlijn in verband met de vervolging van bijzitters
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-185
4-208 Wouter Beke (CD&V N-VA) 1/4/2008
  de kwaliteitsverbetering van de zorgverstrekking van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-802
4-209 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/4/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-210 Andrť Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 9/4/2008
  de overheveling van het X1-dossier naar Gent en de stand van zaken van het onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-211 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de terugbetaling van de verzorging en de ziekenhuiskosten van kinderen die aan kanker lijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-212 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  het inzetten van kantelbaktreinen (Pendolino) op de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-213 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de aansprakelijkheid van een huisarts die zijn patiŽnt aan een PIT (Paramedical Intervention Team) toevertrouwt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-214 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de evaluatie van het verbod tot het weigeren van een aansluiting van chronisch zieken en personen met een handicap bij hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-215 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-216 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  het aanmaken van een inventaris van politiemensen met kennis van gebarentaal
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-217 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-218 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-219 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  ademanalysetoestellen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-220 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  verkeersveiligheid voor fietsers en veilige fietsen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-221 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  crashtests uitgevoerd door Euro NCAP
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-222 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  veiligheid in de Belgische voetbalstadions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-223 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-224 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de vermeende commerciŽle activiteiten van prins Laurent
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-236
4-225 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de administratieve vereenvoudiging voor de registratie van aannemers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-226 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/4/2008
  Tibetaanse asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-227 Berni Collas (MR) 10/4/2008
  het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 betreffende het wederzijds consulteren inzake elektronische communicatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-228 Martine Taelman (Open Vld) 10/4/2008
  de beveiliging van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-825
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-826
4-229 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de Europese richtlijn 96/53/EG en de problematiek van "frontstuurtrucks"
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-230 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/4/2008
  het actieplan inzake de strijd tegen diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-231 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-232 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de integratie van de genderdimensie in het kader van de begroting
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-882
4-233 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de Belgische solidariteit met Iraanse vrouwen in het algemeen en Parvin Ardalan in het bijzonder
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-880
4-234 Christophe Collignon (PS) 15/4/2008
  de invoering van een nachtdienst voor reizigers door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-881
4-235 Lieve Van Ermen (LDD) 16/4/2008
  het koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-236 Vera Dua (Groen!) 16/4/2008
  het nieuwe statuut voor huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-237 Anne-Marie Lizin (PS) 16/4/2008
  de vluchten boven kerncentrales
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-238 Sfia Bouarfa (PS) 17/4/2008
  het verschijnen van nieuwe armen in de Belgische middenklasse
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-239 Berni Collas (MR) 17/4/2008
  het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de bestuurders van voertuigen aangewend voor het vervoer van goederen of van reizigers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-240 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  een uniforme politieopleiding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-241 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het statuut van brandweermannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-242 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de gegevensbanken van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-243 Louis Ide (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het nieuwe statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-879
4-244 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de evaluatie van de tewerkstellingsmaatregelen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-245 Helga Stevens (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de interministeriŽle conferentie over drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-246 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de bedragen die adviseurs van belastingfraudeurs bij een veroordeling dienen terug te betalen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-247 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de toegang tot het internet door de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-248 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/4/2008
  de problematiek van illegalen in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-249 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de werkbonus
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-250 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-251 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 23/4/2008
  de naleving van de taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-252 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de zwakke tewerkstellingscijfers van personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-253 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-254 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de drugstesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-255 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-256 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/4/2008
  verzekeringen voor betaalde sporters
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-257 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/4/2008
  de afwijkingen van het begrotingspad zoals dat in het stabiliteitspact werd vastgelegd
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-258 Yves Buysse (Vlaams Belang) 24/4/2008
  drugscontroles in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-259 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-257
4-260 Jean-Paul Procureur (cdH) 24/4/2008
  de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-240
4-261 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-262 Jacques Brotchi (MR) 24/4/2008
  ademhalingskinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-237
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-961
4-263 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  het hacken van computers door Chinese migranten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-264 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  zeepiraterij
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-265 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-266 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de voorwaarden voor de toekenning van de titel van beŽdigd vertaler bij de hoven en de rechtbanken voor Duitstalige en buitenlandse kandidaten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-267 Martine Taelman (Open Vld) 24/4/2008
  computercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-930
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-931
4-268 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 28/4/2008
  de implementatie van de strategienota "Eerbied voor de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerking"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-959
4-269 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 28/4/2008
  de activiteiten van de PKK in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-270 Anne-Marie Lizin (PS) 29/4/2008
  de veiligheidscontrole van de vliegtuigen die boven het Belgisch grondgebied vliegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-960
4-271 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 29/4/2008
  het invoeren van een sticker met geldigheid van technische keuring voor voertuigen op de weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-272 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 30/4/2008
  over de toenemende inbraken in scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-273 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 30/4/2008
  over de energiebedrijven die de Eliataks nog hanteren
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-274 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de tewerkstelling van niet-EU-burgers in het kader van de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-275 Berni Collas (MR) 30/4/2008
  het ROMA-project van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-276 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  de opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-277 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het tekort aan artsen op spoedafdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-278 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-279 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het invoeren van het ecologisch voertuig REVA in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-280 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  vervoersmogelijkheden voor personen met beperkte mobiliteit en de rechten van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-281 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-282 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de foto voor identiteitsdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-283 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de ontsnapping van een internationaal gezochte misdadiger
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-284 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de coŲrdinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-258
4-285 Louis Ide (CD&V N-VA) 5/5/2008
  het ontbreken van adequate zelfmoordcijfers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-286 Vanessa Matz (cdH) 7/5/2008
  de problematiek van het statuut van de zorgkundige
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-287 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de definiŽring van natuurverven en het aanmoedigen van het gebruik ervan
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-288 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-289 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  het toekennen van pleegverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-290 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de moeilijkheden die chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽnten ondervinden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-291 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  inbraakbeveiliging voor zelfstandige ondernemers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-292 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de accijnzen op tabak
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-293 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de veiligheid van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-287
4-294 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de minnelijke schikking voor verkeersovertredingen door fietsers in de stad Leuven
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-295 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de erkenning van apothekersassistenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-296 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de aandacht van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor personen met een handicap
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1003
4-297 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  beschermingsmaatregelen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-298 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  alternatieven voor opsluiting van kinderen in gesloten centra
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-299 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de sluiting van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-300 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de politieoperaties in de streek rond Doornik in het kader van het geÔntegreerde actieplan en het preventieve optreden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)