Vragen om uitleg van 4-1701 tot 4-1745

44 resultaten

4-1701 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de vraag van een Vlaams minister om de taalcode uit het Rijksregister te doen schrappen
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1702 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de kostprijs van terreinen voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1703 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de criminaliteit in de NMBS-stations
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-1705 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1706 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de terugbetaling van btw aan buitenlandse handelaren
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-1707 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1708 Louis Siquet (PS) 13/4/2010
  de financiering van het project betreffende de strijd tegen zwerfkatten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1709 Louis Siquet (PS) 13/4/2010
  de enquêtes naar de arbeidskrachten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1710 Lieve Van Ermen (LDD) 14/4/2010
  de nieuwe partydrug mephedrone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1711 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/4/2010
  de contingentering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1712 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2010
  alternatieve geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1713 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de afschaffing van maaltijd- en eco-cheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1714 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de homofobe uitlatingen van kardinaal Bertone
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1715 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de aanhoudende treinvertragingen en de problematische communicatie door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1716 Wouter Beke (CD&V) 20/4/2010
  de kosten voor de politie in het kader van de bomspotting te Kleine-Brogel op zaterdag 3 april 2010
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1717 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/4/2010
  taalklachten betreffende onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen naar aanleiding van verkeersovertredingen
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1718 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de afschaffing van 150 extra treinen tijdens de zomermaanden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1719 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/4/2010
  het nut van een taskforce ESBL
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1720 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/4/2010
  de stand van zaken aangaande het onverdoofd ritueel slachten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1721 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/4/2010
  de organisatie en administratiekosten van het sociaal voordeel in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1722 André du Bus de Warnaffe (cdH) 21/4/2010
  de rekrutering van inspecteurs voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1723 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/4/2010
  de sociale verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1724 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/4/2010
  het voorstel voor de oprichting van een platform voor hadrontherapie in de regio Luik - Maastricht - Aken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1725 Dominique Tilmans (MR) 21/4/2010
  de terugbetaling van verplaatsingskosten voor de nabehandeling van een niertransplantatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1726 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen sinds 1 januari 2010
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1727 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  het voorzien van een test- en leeromgeving voor tax-on-web
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1728 Wouter Beke (CD&V) 22/4/2010
  de verdere opvolging van het juridische dispuut tussen de centra voor beroepsopleiding en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1729 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  de nieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1730 Nahima Lanjri (CD&V) 22/4/2010
  de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1731 Ann Somers (Open Vld) 22/4/2010
  de financiële situatie van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1732 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  het arrestatiebevel ten aanzien van de heer Rufyiri te Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1733 Els Van Hoof (CD&V) 22/4/2010
  gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de privé-sector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1734 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/4/2010
  het bleachen van tanden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1735 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de compensatieregeling voor NMBS-reizigers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1736 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de kritiek op de elektronische maaltijdcheques
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1737 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de coördinatie bij ongevallen met goederentreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1738 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de afscherming van Limburg met slimme camera's
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1739 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de oprichting van een nationaal kenniscentrum cybercriminaliteit
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1740 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de boetes voor identiteitscontrole op evenementen
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1741 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  het akkoord met de overheidsvakbonden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1742 Cécile Thibaut (Ecolo) 22/4/2010
  een betere aansluiting tussen de lijnen 162 en 165
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1743 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1744 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  de arrestatie van Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1745 Cécile Thibaut (Ecolo) 22/4/2010
  de frequentie waarmee de ambulancediensten onderbezet zijn bij de brandweer van de sectoren Bouillon, Paliseul, Gedinne en Vresse-sur-Semois
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode