Vragen om uitleg van 4-1501 tot 4-1600

100 resultaten

4-1501 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Bejing
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7060
4-1502 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7059
4-1503 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7062
4-1504 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7058
4-1505 Nahima Lanjri (CD&V) 17/2/2010
  de procedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1506 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/2/2010
  de uitbouw van een hadroncentrum in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7057
4-1507 Ann Somers (Open Vld) 18/2/2010
  het voornemen om activiteiten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap te laten uitoefenen door 50-plussers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1508 Ann Somers (Open Vld) 18/2/2010
  de jaarrekeningen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1509 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/2/2010
  de werking van de arrondissementele informatiekruispunten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1510 Geert Lambert (Onafhankelijke) 24/2/2010
  een door de politie opgelegd fuifverbod voor jongeren die op een zwarte lijst staan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1511 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 24/2/2010
  het treinongeval in Halle en het gebruik van gsm's door treinbestuurders
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1512 Cindy Franssen (CD&V) 24/2/2010
  het gebruik van de gezondheidskaart door de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1513 Cindy Franssen (CD&V) 24/2/2010
  het tijdelijk verlengen van bepaalde sociale voordelen na het vinden van werk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1514 Nahima Lanjri (CD&V) 24/2/2010
  misbruiken met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1515 Geert Lambert (Onafhankelijke) 25/2/2010
  de inwerkingtreding van de Starter-bvba
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1516 Nahima Lanjri (CD&V) 25/2/2010
  het uitblijven van het koninklijk besluit over het aanrekenen van de inkomsten van de begunstigden van de opvangwet
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7115
4-1517 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/2/2010
  het asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7113
4-1518 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/2/2010
  het geneesmiddel Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1519 Els Schelfhout (CD&V) 25/2/2010
  de opvangcrisis en de gevolgen voor minderjarigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7116
4-1520 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  de toegankelijkheid van federale websites
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1521 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  het statuut van de mantelzorger bij de begeleiding van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1522 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  het einde van de 'prijs der liefde'
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1523 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/2/2010
  de kosteloze borgstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1524 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 25/2/2010
  de toegang tot logopedische verzorging voor kinderen met spraakstoornissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1525 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  BelgiŽ als draaischijf in drugshandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1526 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  zonnecentra
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1527 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de oproer in de Tilburgse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1528 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de bevoegdheden van de FOD Justitie binnen de gezondheidsdiensten van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1529 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de steun van BelgiŽ aan de Albanese kandidatuur voor EU-lidmaatschap
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1530 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  het tekort aan medische isotopen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1531 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de omzendbrief nr. 154 van 23 december 2009 betreffende besparingen binnen de FOD Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1532 Cindy Franssen (CD&V) 25/2/2010
  de hoge prijzen van bepaalde producten en diensten
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1165
4-1533 Cťcile Thibaut (Ecolo) 25/2/2010
  het toezichthoudend personeel in het gesloten centrum van Saint-Hubert
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7114
4-1534 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/2/2010
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1535 Wouter Beke (CD&V) 3/3/2010
  de rol van de gemeenten bij het oplossen van de parkeerproblematiek van de huisartsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7216
4-1536 Nele Lijnen (Open Vld) 3/3/2010
  het ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1537 Nele Lijnen (Open Vld) 3/3/2010
  meervoudige chemische sensitiviteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1538 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de bepaling van het paritair comitť van een bedrijf
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1539 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de vorderingen in het project om het gebouw van het Provinciebestuur van Henegouwen in orde te brengen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1540 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  Poolse of Nederlandse uitzendkantoren die buitenlandse uitzendkrachten aan het werk zetten tegen dumpingprijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1541 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de bepalingen van de wet-Breyne en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1542 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  de toekenning van fiscale voordelen in ruil voor werkzekerheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1543 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5409
4-1544 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6094
4-1545 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5508
4-1546 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6157
4-1547 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5571
4-1548 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/3/2010
  de wetenschappelijke steun aan het federale gezondheidsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1549 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de problematiek van de oorspronkelijke geboorteakte voor transgenderpersonen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1550 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen door het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1551 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de werking van de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1552 Els Van Hoof (CD&V) 4/3/2010
  de behandeling van klachten door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7214
4-1553 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2010
  het aantal tuchtonderzoeken tegen agenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1554 Jean-Paul Procureur (cdH) 4/3/2010
  internationale rogatoire commissies
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1555 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2010
  de onduidelijke antwoorden op schriftelijke vragen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1556 Cťcile Thibaut (Ecolo) 4/3/2010
  de toekomst van de werkplaats van Stokkem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7215
4-1557 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1558 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  drugshonden
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1559 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1560 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  armoede van vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1561 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de toestroom van migranten in BelgiŽ
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1562 Dominique Tilmans (MR) 4/3/2010
  de regularisatiefacturen van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1563 Dimitri Fourny (cdH) 4/3/2010
 
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7172
4-1564 Dimitri Fourny (cdH) 4/3/2010
  de wachtdiensten van de huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1565 Jean-Paul Procureur (cdH) 9/3/2010
  de sluiting van de loketten van het station van Ecaussinnes
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7299
4-1566 Wouter Beke (CD&V) 9/3/2010
  de tijdelijke werkloosheid van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7292
4-1567 Wouter Beke (CD&V) 9/3/2010
  het bewaren van medische gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7288
4-1568 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/3/2010
  de toekenning van 'klein verlet' voor een bezoek aan de tandarts
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7289
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7290
4-1569 Ann Somers (Open Vld) 9/3/2010
  de loonvoorwaarden als hindernis bij het aanwerven van werknemers ouder dan vijftig
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1570 Ann Somers (Open Vld) 9/3/2010
  vrouwensterfte door aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1571 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2010
  het gebruik van cholesterolremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1572 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2010
  de financiŽle toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1573 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  de kostprijs van het internet en de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1574 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  de indexering van het leefgeld in het kader van de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1575 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/3/2010
  de gegevensbanken LOCO en CADNET
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6643
4-1576 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/3/2010
  het doorstorten van aanvullende personenbelasting naar de lokale overheden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6803
4-1577 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/3/2010
  de procedureregels voor het beheer van activa in het departement FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
4-1578 Christine Defraigne (MR) 11/3/2010
  de wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1579 Fatma Pehlivan (sp.a) 11/3/2010
  de regularisatie van mensen zonder papieren
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7306
4-1580 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en in Gent
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1581 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de renovatie van de gevangenis van Sint-Gillis
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1582 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van de gesloten instelling van Everberg
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1583 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van het penitentiair schoolcentrum Hoogstraten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1584 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van de gevangenis van Leuven
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1585 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/3/2010
  het gebruik van tabak
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1586 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis te Haren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1587 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1588 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1589 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis te Merksplas
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1590 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  verplicht afkicken van drugs in de gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1591 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de vrijlating van mensenhandelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1592 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de contingentering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1593 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  het gebrek aan personeel in de Belgische rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1594 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  terugbetaling van logopedie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1595 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de IsraŽlische beslissing tot het verder bouwen van nieuwe nederzettingen in Oost-Jeruzalem
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7291
4-1596 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de stiptheid van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7300
4-1597 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  het samensmelten van de meldkamers voor brandweer, ambulances en politie in het kader van de 112-centrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7303
4-1598 Dimitri Fourny (cdH) 11/3/2010
  de energieprijzen
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7296
4-1599 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de mogelijkheden om touchscreens aan te passen voor blinden
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7305
4-1600 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  misleidende reclame betreffende een fiscaal voordeel
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten