Vragen om uitleg van 4-1301 tot 4-1400

100 resultaten

4-1301 Josť Daras (Ecolo) 10/12/2009
  de vervanging van de brug van Tilff
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6390
4-1302 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/12/2009
  de toepassing van het overgangsrecht in het nieuwe echtscheidingsrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1303 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  het vertrek van Nuon uit BelgiŽ en het afvoeren van de geplande bouw van een elektriciteitscentrale in Manage
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1304 Nahima Lanjri (CD&V) 10/12/2009
  de opvolging van de resolutie ter bestrijding van anorexia
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1305 Nahima Lanjri (CD&V) 10/12/2009
  de mogelijkheid tot werken voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1306 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de onbeschikbaarheid van Dantriumcapsules op de Belgische markt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1307 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  haar beleid ten aanzien van dierenrechtenorganisaties die verwaarloosde en/of mishandelde dieren invoeren uit het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1308 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het statuut voor onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1309 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de parking van het station van Drongen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1310 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 10/12/2009
  het toenemend drugsgebruik in het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1311 Guy Swennen (sp.a) 10/12/2009
  de toekenning van een collectieve schuldenregeling aan handelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1312 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  interneringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1313 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het proces-verbaal voor jongeren
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6387
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6388
4-1314 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  het gebruik van infiltratietechnieken door het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1315 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het Internationaal Humanitair Recht
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1316 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  de democratische ruimte in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1317 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1318 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  het toekennen van een btw-nummer aan ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1319 Cťcile Thibaut (Ecolo) 10/12/2009
  de mate waarin rekening is gehouden met de grenszones in de financiering van de politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6392
4-1320 Cťcile Thibaut (Ecolo) 10/12/2009
  de criteria van de NMBS inzake materiaalkeuze voor spooroverwegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6391
4-1321 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  de Congolese dansers, uitgenodigd door Charleroi Danses, die in Zaventem werden vastgehouden
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1322 Ann Somers (Open Vld) 10/12/2009
  de wijzigingen in het huidige opvangbeleid voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6393
4-1323 Lieve Van Ermen (LDD) 10/12/2009
  het bleken van tanden buiten het tandartsenkabinet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1324 Lieve Van Ermen (LDD) 10/12/2009
  de benoeming van een nieuwe CEO van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1325 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de zorgbassins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6385
4-1326 Louis Ide (Onafhankelijke) 16/12/2009
  het beschikbaarheidshonorarium voor dokters van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1327 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de kapitaalsvereisten van toepassing op de Belgische financiŽle instellingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6472
4-1328 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de regelgeving van toepassing op de "credit rating agencies"
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6473
4-1329 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  het invoeren van een onderscheid tussen zakenbanken en depositobanken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6474
4-1330 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de regelgeving van toepassing op de uitgifteprospectus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6475
4-1331 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  een voorafgaande controle op de verzekeringsproducten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6476
4-1332 Els Schelfhout (CD&V) 17/12/2009
  de bevoegdheden van de Provinciale Raad van de Orde der apothekers inzake de inbreuken op de Code van de plichtenleer
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6477
4-1333 Els Schelfhout (CD&V) 17/12/2009
  de verpakking van geneesmiddelen die aan rusthuizen geleverd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6478
4-1334 Lieve Van Ermen (LDD) 17/12/2009
  geÔnterneerden die psychiatrische hulp behoeven
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1335 Lieve Van Ermen (LDD) 17/12/2009
  de procedure om op het internet aangeboden gestolen goederen terug te vorderen
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1336 Sabine de Bethune (CD&V) 17/12/2009
  het arrest van het Hof van beroep van Brussel van 29 september 2009 inzake het leenrecht
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6479
4-1337 Sabine de Bethune (CD&V) 17/12/2009
  de uitvoeringsbesluiten als voorzien in de auteurswetgeving
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6480
4-1338 Benoit Hellings (Ecolo) 28/12/2009
  de situatie in GeorgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1339 Els Van Hoof (CD&V) 7/1/2010
  de referentiemagistraten zedenzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1340 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2010
  het inkijken van de lijst met zelfstandige verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1341 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2010
  het centraal nummer voor tandartsen van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1342 Christine Defraigne (MR) 7/1/2010
  de werkgroep betreffende ontvoeringen door ouders
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6481
4-1343 Els Van Hoof (CD&V) 7/1/2010
  het diversiteitsbeleid van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1344 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de financiering van het project "Beeldvorming rond mensen in armoede" van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1345 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de evaluatie van de gedragscodes voor energieleveranciers
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1346 Sabine de Bethune (CD&V) 7/1/2010
  de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Belgische federale adviesorganen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6524
4-1347 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de stand van zaken met betrekking tot de opvang van daklozen en asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1348 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2010
  de problematiek omtrent de bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1349 Nahima Lanjri (CD&V) 7/1/2010
  het optrekken van de duur van het ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1350 Dirk Claes (CD&V) 7/1/2010
  de sociale tarieven voor telecommunicatie bij Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6525
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6526
4-1351 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/1/2010
  de personeelsbezetting en de dossierlasten bij de Dienst voor Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1352 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de medewerkers van gewezen ministers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1353 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de lange wachtlijsten in de kinder- en jeugdpsychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1354 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  het aantal ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1355 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de Belgische krijgsmacht en de gevechten in Dongo (DRC)
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1356 Jean-Paul Procureur (cdH) 7/1/2010
  de financiering van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1357 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  het centraal nummer voor tandartsen van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1358 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de schending van de mensenrechten in China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1359 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1360 Dirk Claes (CD&V) 7/1/2010
  het rookverbod in de horeca en de communicatie naar de horecaondernemers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1361 Dirk Claes (CD&V) 7/1/2010
  energiedrankjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1362 Jean-Paul Procureur (cdH) 7/1/2010
  de aanpak door de politie van ontvoeringen door ouders
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1363 Geert Lambert (Onafhankelijke) 12/1/2010
  het aantal afgeschafte treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6575
4-1364 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/1/2010
  een kadaster voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1365 Sabine de Bethune (CD&V) 12/1/2010
  de vrijstelling voor de socialezekerheidsbijdragen in het kader van de fietsvergoeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6568
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6569
4-1366 Martine Taelman (Open Vld) 12/1/2010
  een evenwichtige verdeling van de kaders bij de rechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6573
4-1367 Martine Taelman (Open Vld) 12/1/2010
  de locatie van de hartcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6570
4-1368 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 12/1/2010
  het toelaten van meer afhandelaars op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1369 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/1/2010
  Impulseo 3
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1370 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/1/2010
  de sponsoring door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1371 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/1/2010
  de vernieuwing van het beheerscontract van de Nationale Loterij en de problematiek van de subsidiŽring
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1372 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/1/2010
  een audit in het kader van de hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1373 Els Van Hoof (CD&V) 13/1/2010
  de vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1374 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de uitvoering van de wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiŽntenmobiliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1375 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de uitvoering van de wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1376 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de toegankelijkheid van horecazaken voor assistentiehonden
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1377 Martine Taelman (Open Vld) 14/1/2010
  de nieuwe gevangenissen van Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6566
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6567
4-1378 Martine Taelman (Open Vld) 14/1/2010
  de penitentiaire instellingen voor jongeren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6574
4-1379 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/1/2010
  het dragen van de hoofddoek in de diensten en beleidscellen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1380 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de erkenning van vluchtelingen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1381 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de toelage van het asielcentrum in Broechem
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1382 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de VICLAS-databank
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1383 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de wijzigingen aan het hervormingsplan van Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1384 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de mogelijke uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6578
4-1385 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de invoering van de zwarte doos in alle politievoertuigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6579
4-1386 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de werkbezoeken aan buitenlandse voetbalstadia
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6580
4-1387 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  het gebruik van de elektronische identiteitskaart als voetbalticket
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6576
4-1388 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de vermelding van allergieverwekkende stoffen op de etiketten van voedingsmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6571
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6572
4-1389 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de bijdrage van gemeentes voor het verkorte telefoonnummer 17xx
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6577
4-1390 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de grote problemen in de nieuwe Vlaams-Brabantse meldkamer van de 100- en 101-alarmcentrale
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1391 Louis Ide (Onafhankelijke) 19/1/2010
  zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1392 Louis Ide (Onafhankelijke) 19/1/2010
  de vrijstelling van btw voor psychologen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1393 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/1/2010
  de geplande verhuis naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1394 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/1/2010
  de uitlening van werken uit de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1395 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5206
4-1396 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  schijnechtscheidingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5310
4-1397 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het niet-terugbetalen aan de patiŽnt van kosten voor verstrekte hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5311
4-1398 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  getuigenbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5634
4-1399 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het "draaiboek schijnhuwelijken"
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5635
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5635
4-1400 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5640