Vragen om uitleg van 4-1101 tot 4-1200

100 resultaten

4-1101 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de moord op mevrouw Natalia Estemirova
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1102 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de aanbeveling met betrekking tot de follow-up van de mobiliteit van studenten en de wederzijdse erkenning van diploma's in Europa (802/1)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1103 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de ondertekening in 2009 van het Ambulanceverdrag tussen BelgiŽ en Nederland (797/3)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1104 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/10/2009
  pathogeen-inactivatie van bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1105 Caroline Persoons (MR) 15/10/2009
  de hervorming van de Orde van geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1106 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de investeringen in brandweermateriaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1107 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de trend van nepflitspalen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1108 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de problemen van de studenten geneeskunde bij de laattijdige uitreiking van de RIZIV-nummers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4861
4-1109 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de terdoodveroordeling van drie leden van de Iraanse oppositie
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-4862
4-1110 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de dreiging van het moslimfundamentalisme in Europa
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1111 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de uitbreiding van het opleidingsprogramma voor het behalen van het brevet van brandweerman
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1112 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/10/2009
  internetfraude
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1113 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  het niet vervangen van 600 politieagenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1114 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  eergerelateerd geweld
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4914
4-1115 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  eergerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4912
4-1116 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  het verdrag van de Raad van Europa over eergerelateerd geweld
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4913
4-1117 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/10/2009
  het grensoverschrijdend spoorverkeer tussen Rijsel en Brugge/Oostende, en Rijsel en Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1118 Nahima Lanjri (CD&V) 21/10/2009
  de mogelijkheid voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling om een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te krijgen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5056
4-1119 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/10/2009
  een nationale richtlijn om de parkeerproblematiek van gezondheidswerkers op te lossen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag ingetrokken
4-1120 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/10/2009
  de toekomst van de parodontologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1121 Cindy Franssen (CD&V) 21/10/2009
  de problemen bij het Herscham-team van de Brusselse metrobrigade
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1122 Cindy Franssen (CD&V) 22/10/2009
  de informatiecampagne over de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1123 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/10/2009
  het zogenaamde asielgerelateerd extremisme
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1124 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/10/2009
  de regularisatie van illegalen en de controle van de voorgelegde documenten
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1125 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/10/2009
  de reclameronselaars
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1126 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  de master-na-masteropleiding in de specialistische geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1127 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  het Fonds voor medische fouten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1128 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  de heffing van de verzekeringsmaatschappijen om de begroting te stijven
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1129 Wouter Beke (CD&V) 22/10/2009
  de tijdelijke werkloosheid van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1130 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de veiligheid in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1131 Franco Seminara (PS) 28/10/2009
  de verschillen tussen het statuut van arbeiders en van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1132 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  pathogeeninactivatie van bloedplaatjes en de nood aan een structureel systeem van hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1133 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de contacten met de Hoge Gezondheidsraad in het kader van de bloedplaatjes-problematiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1134 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de contacten met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in het kader van de bloedplaatjes-problematiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1135 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de contacten met de Stichting HOVON in het kader van de bloedplaatjes-problematiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1136 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de nood aan een structureel systeem van hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-1137 Christiane Vienne (PS) 28/10/2009
  de stiptheid van de treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1138 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2009
  het ontmoedigen van bedelen in de Brusselse metrostations
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1139 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2009
  het verminderen van de ongelijkheden op gezondheidszorggebied
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1140 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2009
  het medisch wapenattest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1141 Caroline Dťsir (PS) 29/10/2009
  de presidentsverkiezingen in TunesiŽ
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1142 Freya Piryns (Groen!) 29/10/2009
  de vergoeding voor het verplichte consult in het kader van een euthanasieverzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1143 Guy Swennen (sp.a) 29/10/2009
  de milieupolitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1144 Guy Swennen (sp.a) 29/10/2009
  de studie met betrekking tot echtscheiding en co-ouderschap
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1145 Sabine de Bethune (CD&V) 29/10/2009
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1146 Sabine de Bethune (CD&V) 29/10/2009
  de toegang van minderjarigen tot betaalbare en discrete gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1147 Lieve Van Ermen (LDD) 29/10/2009
  de spectaculaire prijsstijging van de hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1148 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  de systematische controle van buitenlandse nummerplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5054
4-1149 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  het experiment rond noodoproepen via "ICE"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5046
4-1150 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  de hoge kosten van elektronisch betalen voor kleine handelaars
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5051
4-1151 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  de verkeersborden betreffende kampeertoerisme
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5055
4-1152 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  het koninklijk besluit over de toeristische centra en de zondagsopening
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5049
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5050
4-1153 Dirk Claes (CD&V) 29/10/2009
  de evaluatie van de wet op de gemeenschapswachten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5053
4-1154 Lieve Van Ermen (LDD) 29/10/2009
  de genderkloof in BelgiŽ
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1155 Lieve Van Ermen (LDD) 29/10/2009
  de hoge tarieven voor het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5052
4-1156 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 4/11/2009
  de situatie omtrent apparaten om bloedstolling te meten (INR-apparaten)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1157 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 4/11/2009
  de uitbreiding van de derdebetalersregeling naar minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1158 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 4/11/2009
  de minimumleelftijd voor huwelijksmigratie
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5047
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5048
4-1159 Yves Buysse (Vlaams Belang) 4/11/2009
  eventuele verkoop van de Oesterparking aan de stad Brugge
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1160 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/11/2009
  de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1161 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/11/2009
  de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1162 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2009
  het wetsontwerp inzake levenloos geboren kinderen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1163 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  het gebrek aan federale steun voor het Vlaamse Kruis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1164 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  de nieuwe regelgeving betreffende orgaandonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1165 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2009
  de inspanningen van BelgiŽ ter bevordering van de geboorteregistratie in landen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1166 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1167 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/11/2009
  de nieuwe regelgeving betreffende orgaandonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5081
4-1168 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/11/2009
  de financiŽle situatie van de voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1169 Dominique Tilmans (MR) 10/11/2009
  het project PIT (Paramedisch Interventieteam)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1170 Els Schelfhout (CD&V) 10/11/2009
  het voorleggen van identiteitsdocumenten in het kader van de regularisatieprocedure
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5087
4-1171 Ann Somers (Open Vld) 10/11/2009
  het voornemen om een wet ter bestrijding van seksisme in te voeren
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5082
4-1172 Fatma Pehlivan (sp.a) 12/11/2009
  de verwarmingstoelage van de FOD Economie
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5085
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5086
4-1173 Berni Collas (MR) 12/11/2009
  het Sociaal Verwarmingsfonds
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1174 Berni Collas (MR) 12/11/2009
  de financiŽle steun aan de MUG van de vzw "The Spirit of St. Luc"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1175 Dimitri Fourny (cdH) 12/11/2009
  de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5084
4-1176 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2009
  de werking van Fedasil
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1177 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 18/11/2009
  de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1230
4-1178 Lieve Van Ermen (LDD) 18/11/2009
  de blijvende financiŽle ondersteuning van palliatieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1236
4-1179 Lieve Van Ermen (LDD) 18/11/2009
  de zwarte markt in valse documenten in het kader van de regularisatieprocedure
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1266
4-1180 Lieve Van Ermen (LDD) 18/11/2009
  de griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1237
4-1181 Dimitri Fourny (cdH) 18/11/2009
  de organisatie van selectieproeven door Selor
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1261
4-1182 Dimitri Fourny (cdH) 18/11/2009
  het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-942
4-1183 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  het overschrijden van de toegestane limieten door ziekenhuizen in het kader van de referentiebedragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1238
4-1184 Roland Duchatelet (Open Vld) 18/11/2009
  het omkoopschandaal in het Belgisch voetbal, beter bekend als de zaak-Ye
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1246
4-1185 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  de problematiek omtrent de bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1239
4-1186 Nahima Lanjri (CD&V) 18/11/2009
  de oproep tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van Advies voor Vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1259
4-1187 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 18/11/2009
  de oproep voor meer levende donoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1240
4-1188 Els Van Hoof (CD&V) 18/11/2009
  internet en zedendelicten
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1247
4-1189 Dominique Tilmans (MR) 18/11/2009
  de dienstverlening van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1262
4-1190 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1241
4-1191 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  de mogelijke oprichting van een hadroncentrum
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1242
4-1192 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het Fonds Kansspelen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1253
4-1193 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het Fonds Rode Kruis van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1194 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het dragen van sluiers in gerechtsgebouwen
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1248
4-1195 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  de versoepeling van de procedures voor het plaatsen van offshorewindmolens
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1251
4-1196 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het publiek geven van misdaadstatistieken over de politiezones en de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1255
4-1197 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2009
  de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1v
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1243
4-1198 Els Van Hoof (CD&V) 18/11/2009
  de omzetting van de Dienstenrichtlijn naar Belgisch recht
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1254
4-1199 Josť Daras (Ecolo) 19/11/2009
  de voorgenomen heringebruikstelling voor reizigersverkeer van de lijn 125a (Flťmalle - Seraing - Luik-Guillemins)
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1264
4-1200 Franco Seminara (PS) 19/11/2009
  het gebrek aan mogelijkheden om de elektronische identiteitskaart efficiŽnt te gebruiken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1263