Vragen om uitleg van 3-601 tot 3-700

100 resultaten

3-601 Sabine de Bethune (CD&V) 14/2/2005
  het ouderschapsverlof
  minister van Werk
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-602 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 14/2/2005
  de transplantatie en donatie van organen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-603 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 14/2/2005
  het verlaagde BTW-tarief inzake arbeidsintensieve diensten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-604 Clotilde Nyssens (cdH) 14/2/2005
  de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-605 Sabine de Bethune (CD&V) 14/2/2005
  de beslissing van de ministers van FinanciŽn van de G 7-landen inzake de mogelijke schuldkwijtschelding voor de armste landen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-606 Jan Steverlynck (CD&V) 14/2/2005
  sociale telefoontarieven voor mindervaliden
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Werk
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-607 Sabine de Bethune (CD&V) 16/2/2005
  de Belgische hulp aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-608 Sabine de Bethune (CD&V) 16/2/2005
  de Belgische bijdragen aan de Verenigde Naties voor de hulp aan Zuidoost-AziŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-609 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 16/2/2005
  de opvang van forensische patiŽnten binnen de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-610 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de bespreking van het jaarlijks verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-611 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de annulatie van het bezoek van de Dalai Lama aan BelgiŽ
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-579
3-612 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de toepassing van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2260
3-613 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  het aantal vrouwen en vrouwelijke kandidaten voor de VN-lijst van experten op gebied van vrede en veiligheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-614 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  het Algemeen Verslag over de Armoede
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-615 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/2/2005
  de spectaculaire stijging van het aantal opgedoekte cannabisplantages in de grensstreek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-616 Margriet Hermans (VLD) 17/2/2005
  het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2258
3-617 Wouter Beke (CD&V) 17/2/2005
  het zout in de voeding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-618 Jan Steverlynck (CD&V) 17/2/2005
  de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-619 Jan Steverlynck (CD&V) 17/2/2005
  de mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten via een zelfstandige activiteit
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-620 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  de automatische toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2259
3-621 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  de parkeerplaatsen in en om het station Gent-Sint-Pieters
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-622 Hugo Coveliers (VLD) 17/2/2005
  de toepassing van de wet van 27 juli 1921 (gewijzigd bij wet van 2 mei 2002) in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-623 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de elektronische identiteitskaarten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-624 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de publicatie van het rapport van de onderzoekscommissie omtrent de gruwelen die in de jaren 1960 en volgende tegen blanken werden begaan in Congo
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2302
3-625 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van het Instituut voor Veterinaire Keuring
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2444
3-626 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de houding van BelgiŽ ten aanzien van Cuba
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-627 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van het Agentschap voor Buitenlandse Handel
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-628 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van Belgocontrol
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-629 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van BIAC
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-630 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van De Post
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-631 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2445
3-632 Flor Koninckx (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  de gebrekkige veiligheid van de treinoverwegen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-633 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  zijn beleidsplannen om meer allochtonen aan te trekken in openbare diensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-634 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  de nieuwe Marokkaanse familiewetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-635 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/2/2005
  het gebeurlijk misbruik van vennootschapsgoederen bij het beursgenoteerde bedrijf Picanol en de inertie van de bevoegde overheden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-636 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/2/2005
  de verzekering van personen die gebruik maken van een elektrische rolstoel of een scooter
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-637 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de samenwerkingsovereenkomst tussen BelgiŽ en Rusland betreffende de verkenning en het gebruik van de kosmische ruimte
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-638 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Luxemburgs Europees Voorzitterschap
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-639 Clotilde Nyssens (cdH) 17/2/2005
  het gebruik van de landingsbaan 20 van de luchthaven Brussel-Nationaal in weerwil van de elementaire veiligheidsregels
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2305
3-640 Christine Defraigne (MR) 17/2/2005
  de toepassing van het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van referendarissen en parketjuristen, de evaluatiecriteria en hun weging
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2303
3-641 Berni Collas (MR) 17/2/2005
  de verklaringen van de Duitse kanselier inzake de hervorming van de NAVO
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-597
3-642 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/2/2005
  de toepassing van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2348
3-643 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/2/2005
  de financiering door het RIZIV van geneesmiddelenverstrekking in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-644 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 23/2/2005
  de gevolgen van de recente ontwikkelingen in de toegang tot de universele kennis via het Web
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2304
3-645 Berni Collas (MR) 23/2/2005
  het taalregime van het politiepersoneel in de twee zones van het Duitse taalgebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-646 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 23/2/2005
  het bezoek van de Koning aan China en het respect voor de mensenrechten in dit land
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-647 Clotilde Nyssens (cdH) 24/2/2005
  de kosten die worden veroorzaakt door de behandeling van een "behoeftige" in een psychiatrische inrichting
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2349
3-648 Jan Steverlynck (CD&V) 24/2/2005
  de prijspolitiek van Electrabel voor biomassa uit de vlassector
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-649 Jan Steverlynck (CD&V) 24/2/2005
  de verloning van wijkagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-650 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 24/2/2005
  de psychiatrische verzorgingsbedden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-651 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 24/2/2005
  de toetreding van OekraÔne tot de Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-652 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/2/2005
  het testen van donororganen op hondsdolheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-593
3-653 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 24/2/2005
  zijn buitenlands beleid en de strijd voor mensenrechten in de Russische Federatie en in de Volksrepubliek China
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-654 Christian Brotcorne (cdH) 24/2/2005
  de aftrekbaarheid van de kosten voor buitenschoolse opvang
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-655 Christian Brotcorne (cdH) 24/2/2005
  de toekenning van een tweetaligheidspremie aan de ambtenaren van de FOD FinanciŽn
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2350
3-656 Jan Steverlynck (CD&V) 24/2/2005
  de verschillende vormen van samenwerkingsverbanden
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-657 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/2/2005
  het uitblijven van een hoofdredacteur voor het maandblad Vox
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-658 Stefaan Noreilde (VLD) 24/2/2005
  de links naar mp3-sites door bloggers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-659 Stefaan Noreilde (VLD) 24/2/2005
  de iTrip
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-660 Sabine de Bethune (CD&V) 24/2/2005
  de precieze samenstelling van rookwaren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-661 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/2/2005
  de aanwezigheid van de Italiaanse en Russische maffia in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-662 Margriet Hermans (VLD) 24/2/2005
  weigeringen aan andersvaliden en blinden die een beroep doen op een geleidehond, om toegang te hebben tot horecazaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2351
3-663 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 2/3/2005
  het werkgelegenheidsbeleid inzake de niet langer op de arbeidsmarkt bemiddelbare langdurig werklozen en leefloontrekkers
  minister van Werk
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-664 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 2/3/2005
  de behandeling van forensische patiŽnten binnen de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-665 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2005
  de nieuwe drug khat genaamd
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-666 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2005
  de mogelijke gevolgen van het doorsturen van patiŽnten in de spoedgevallendienst
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-667 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 2/3/2005
  de inwerkingtreding van de embryowet
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2380
3-668 Clotilde Nyssens (cdH) 2/3/2005
  het depenaliseren van het parkeren en de toegangsmogelijkheden tot de databank van de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV)
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2381
3-669 Clotilde Nyssens (cdH) 2/3/2005
  het examen beroepsbekwaamheid voor de Nederlandstalige kandidaat-magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-622
3-670 Luc Willems (VLD) 3/3/2005
  de procedure voor de jeugdrechtbank bij het beroep van een minderjarige tegen een bestuurlijke sanctie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-671 Margriet Hermans (VLD) 3/3/2005
  het armoedepercentage bij kinderen in BelgiŽ
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-103)
3-672 Jan Steverlynck (CD&V) 3/3/2005
  de toegelaten beroepsbezigheid van gepensioneerden
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-103)
3-673 Clotilde Nyssens (cdH) 3/3/2005
  de catastrofale situatie van de mentaal gehandicapten in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-674 Jan Steverlynck (CD&V) 3/3/2005
  het beroepsgeheim bij preventieadviseurs
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-675 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 3/3/2005
  de naamgeving van het Deurganckdok
  Eerste minister
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-676 Christian Brotcorne (cdH) 3/3/2005
  de verdwijning van het consulentenkorps bij Ambtenarenzaken en van het Bureau ABC
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2361
3-677 Nathalie de T' Serclaes (MR) 3/3/2005
  de beperking van het roken op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-678 Luc Willems (VLD) 3/3/2005
  de globale aanpak van mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-679 Wouter Beke (CD&V) 8/3/2005
  de bestemmingswijziging van de Luitenant Coppenskazerne in Brasschaat
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-680 Jean-Marie Cheffert (MR) 9/3/2005
  het Europees Ruimtevaartprogramma en het Belgisch ruimtevaartbeleid
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-681 Jacques Germeaux (VLD) 9/3/2005
  het grensoverschrijdend patiŽntenverkeer
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-682 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 9/3/2005
  11 juli als betaalde feestdag
  minister van Werk
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-683 Nathalie de T' Serclaes (MR) 9/3/2005
  de toestand van de mentaal gehandicapten in strafinrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-684 Christian Brotcorne (cdH) 10/3/2005
  het onwettig karakter van de straffen die zijn uitgesproken op basis van de nieuwe veel strengere wet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-685 Jan Steverlynck (CD&V) 10/3/2005
  de werking van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI)
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-686 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2005
  het druggebruik in de Belgische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-687 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2005
  de nultolerantie bij snelheidsovertredingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-688 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2005
  de inbraak bij het Comitť P
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-689 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2005
  de problemen binnen de politiezone Rupel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-690 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 10/3/2005
  de hogere kostprijs van de dienstencheques
  minister van Werk
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-691 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 10/3/2005
  de overdracht van standplaatsen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-692 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 10/3/2005
  de problemen met de implementering van de regelgeving inzake kinesitherapie in de residentiŽle ouderensector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2382
3-693 Sabine de Bethune (CD&V) 10/3/2005
  bedreiging van de veiligheid door het FN-pistool Five-Seven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-694 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 10/3/2005
  de mogelijke uitbreiding van de Puurse vestiging van de geneesmiddelenfabricant Pfizer
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-695 Etienne Schouppe (CD&V) 10/3/2005
  het negatief rapport van studiebureau GMI inzake het vennootschapsbestuur
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-696 Sabine de Bethune (CD&V) 10/3/2005
  de combinatie werk/privť-leven bij vrouwelijke huisartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-697 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 17/3/2005
  de doorrekening in de distributienettarieven van de maatregelen inzake rationeel energiegebruik
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2385
3-698 Luc Willems (VLD) 17/3/2005
  de erkenning van balie-ervaring in federale openbare diensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-699 Margriet Hermans (VLD) 17/3/2005
  de voedselcontrole op ingevoerd vlees en andere producten voor menselijke consumptie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-700 Jan Steverlynck (CD&V) 17/3/2005
  de aanvatting van zelfstandige activiteiten door werklozen en de impact daarvan op hun pensioenrechten
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-103)