Vragen om uitleg van 3-1501 tot 3-1600

100 resultaten

3-1501 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het verslag over de wapenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1498
3-1502 Erika Thijs (CD&V) 23/3/2006
  het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de kosten van de brandweerdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1503 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 23/3/2006
  de interculturele bemiddeling voor bedelaars
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-1504 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 23/3/2006
  de pellets
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1505 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  de nieuwe adoptiewet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1506 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/3/2006
  de stand van zaken in verband met de eentalige politiemanschappen in de Brusselse politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1507 Wouter Beke (CD&V) 23/3/2006
  de geneeskundige voorschriften op stofnaam
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1508 Margriet Hermans (VLD) 23/3/2006
  de fiscale aftrekbaarheid van deelname aan vakantie-initiatieven in het jeugdwerk
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1509 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het programma "Steun aan de begeleiding van getraumatiseerde vrouwen in Zuid-Kivu" van het Olame-centrum
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1510 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het project ter preventie van seksueel geweld in Oost-Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1511 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 23/3/2006
  de gevolgen van de opname van het Cťsar de Paepeziekenhuis in het Sint-Pietersziekenhuis wat de taalwetgeving betreft
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1512 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/3/2006
  nicotine in eieren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1513 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/3/2006
  de geldtransporteurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1514 Stefaan Noreilde (VLD) 23/3/2006
  de toegankelijkheid van postkantoren
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1515 Stefaan Noreilde (VLD) 23/3/2006
  het rijverbod voor treinbestuurders
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1516 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 30/3/2006
  de wurgovervallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1904
3-1517 Annemie Van de Casteele (VLD) 30/3/2006
  diabetes
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1518 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 30/3/2006
  de contacten van een aantal Britse terroristen met de Russische maffia in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1519 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 30/3/2006
  de controle op de aanwending van de toelage voor de gewezen moslimexecutieve van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1520 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 30/3/2006
  de weigering van een visum aan een delegatielid van de Palestijnse Raad
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4950
3-1521 Jan Steverlynck (CD&V) 30/3/2006
  de reÔntegratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen via een beperkte beroepsbezigheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1522 Wouter Beke (CD&V) 30/3/2006
  het persoonlijk aandeel inzake de spoedgevallenzorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4946
3-1523 Wouter Beke (CD&V) 30/3/2006
  de levering van 242 nieuwe pantserwagens
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1524 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 30/3/2006
  de subsidiŽring van de culturele en sportieve ontplooiing en de maatschappelijke participatie door OCMW's
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1525 Clotilde Nyssens (cdH) 30/3/2006
  de werking van de politierechtbank te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1526 Clotilde Nyssens (cdH) 30/3/2006
  de toestand van de Afghaanse onderdanen die in BelgiŽ verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1527 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de slapende zichtrekening van het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1528 Erika Thijs (CD&V) 11/4/2006
  de beperkingen die het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel ondervindt bij het uitvoeren van zijn opdrachten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4945
3-1529 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  het absenteÔsme bij de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2118
3-1530 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  het absenteÔsme bij De Post
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2117
3-1531 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de alcohol- en drugscontroles
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5065
3-1532 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de controle op het bevel om het land te verlaten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4250
3-1533 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de voorlopige bewindvoerder
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2659
3-1534 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de inschrijving van buitenlandse voertuigen
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2837
3-1535 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  het computeranalfabetisme
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1852
3-1536 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de criminaliteitsstatistieken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5066
3-1537 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  het gebruik van fax en e-mail in de correspondentie met de administratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1777
3-1538 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de forfaitaire kostenvergoeding voor reizen van korte duur
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1778
3-1539 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de achterstand bij ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2835
3-1540 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de medewerking van de belastingplichtige aan het opklaren van de fiscale waarheid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4233
3-1541 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de inbeslagname van drugs door de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3680
3-1542 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de overheidspublicaties
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2862
3-1543 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de overheidspublicaties
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2852
3-1544 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de overheidspublicaties
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2854
3-1545 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de prijsverhogingen die de NMBS toepast op het reizigersvervoer vanaf 1 februari 2006
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4280
3-1546 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de stukken die de belastinplichtige moet overhandigen aan de administratie van de directe belastingen, afdeling controle van vennootschappen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4230
3-1547 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de veiligheid van kermisattracties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2767
3-1548 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de plaats van bewaring van boekhoudkundige documenten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4227
3-1549 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de vluchtmisdrijven en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2756
3-1550 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  het informeren van de burger over de voedselketen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2671
3-1551 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de XTC-tests op muziekfestivals en discotheken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3091
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3092
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3093
3-1552 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de overheidspublicaties
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2856
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3231
3-1553 Annemie Van de Casteele (VLD) 12/4/2006
  de apotheek op de luchthaven van Zaventem
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4947
3-1554 Jan Steverlynck (CD&V) 12/4/2006
  de werkwijze van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1555 Sabine de Bethune (CD&V) 12/4/2006
  het gender-evenwicht in de diplomatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1556 Sabine de Bethune (CD&V) 12/4/2006
  de landenstrategienota's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5063
3-1557 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de korting op de gasfactuur
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1558 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 12/4/2006
  het beleid ten aanzien van de kinderen in de gesloten opvangcentra voor asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1559 Wouter Beke (CD&V) 12/4/2006
  de aanrekening van de niet-actieve implantaten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4948
3-1560 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/4/2006
  de stand van zaken omtrent de eentalige politiemanschappen in de Brusselse politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1561 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/4/2006
  Lotto en Euromillions op internet
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4949
3-1562 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/4/2006
  het seponeren van kleine misdrijven door de politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1563 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/4/2006
  het optreden van SABAM en van het bevoegde ministerie bij de betwisting van de rechten van de wereldhit "You are not alone"
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1564 Jan Steverlynck (CD&V) 20/4/2006
  het wetsontwerp omtrent de pan-Europese pensioenfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1565 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 20/4/2006
  de provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1566 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  het promoten van ziekten door de farmaceutische industrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1567 Christian Brotcorne (cdH) 20/4/2006
  de rechten van de slachtoffers in de rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1568 Clotilde Nyssens (cdH) 20/4/2006
  de problemen bij het overlijden van een gehandicapte in verband met de uitbetaling van diens toelage voor de maand waarin hij is overleden aan andere personen dan de echtgeno(o)t(e)
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1569 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 20/4/2006
  de ophelderingsgraad van misdrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1570 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 20/4/2006
  het pneumokokkenvaccin
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1571 Jan Steverlynck (CD&V) 20/4/2006
  de mensualisering van de sociale bijdragen van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1572 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  de veiligheidsmachtigingen voor bedrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1573 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 20/4/2006
  het Kringloopfonds
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1574 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 20/4/2006
  het Europees Genderinstituut
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
3-1575 Stefaan Noreilde (VLD) 20/4/2006
  de maatregelen tegen de financiering van terreur
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1576 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  de traagheid van het Belgische gerecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1577 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 20/4/2006
  het palliatief forfait
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1578 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  het raadplegen van het internet voor medische informatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1579 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  de mogelijke gevaren bij het dagelijks branden van wierookstokjes
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1580 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  het kunstmatig optrekken van ontwikkelingshulpstatistieken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1581 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 20/4/2006
  de pensioenopbouw
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1582 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 27/4/2006
  de omzetting van de Europese richtlijn 2004/83/EG over de harmonisatie van de erkenning en inhoud van de vluchtelingenstatus
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1583 Jan Steverlynck (CD&V) 27/4/2006
  de omzetting van de Europese richtlijn 2005/19/EG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1584 Erika Thijs (CD&V) 27/4/2006
  de ongelijkheid die wordt gecreŽerd door het koninklijk besluit van 20 maart 2002 inzake de bezoldiging van brandweerlieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1585 Clotilde Nyssens (cdH) 27/4/2006
  de tiger-kidnapping
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1586 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 27/4/2006
  de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de Brusselse gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1587 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 27/4/2006
  de praktische toepassing van de holebi-adoptiewetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1588 Clotilde Nyssens (cdH) 27/4/2006
  het wettelijke kader voor de autopsies in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1589 Sabine de Bethune (CD&V) 27/4/2006
  de uitgaven van ontwikkelingssamenwerking voor onderwijs
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5064
3-1590 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 27/4/2006
  het intrekken van steun aan de Palestijnse gebieden door de Europese Commissie
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1591 Luc Willems (VLD) 27/4/2006
  het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1592 Wouter Beke (CD&V) 27/4/2006
  de prijsdalingen van de geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1593 Christian Brotcorne (cdH) 27/4/2006
  de spanningen tussen Tsjaad en Sudan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1594 Clotilde Nyssens (cdH) 27/4/2006
  de paspoorten van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1595 Jan Steverlynck (CD&V) 27/4/2006
  de artisanale methode voor het slachten van kippen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1596 Jan Steverlynck (CD&V) 27/4/2006
  de omzetting van de Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1597 Stťphanie Anseeuw (VLD) 27/4/2006
  de maatregelen inzake de prijzen van vliegtuigbiljetten
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1598 Stťphanie Anseeuw (VLD) 27/4/2006
  de uitkeringsfraude
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1599 Stťphanie Anseeuw (VLD) 27/4/2006
  de uitkeringsfraude
  minister van Werk
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1600 Stťphanie Anseeuw (VLD) 27/4/2006
  het project "Internet Voor Iedereen"
  minister van Werk
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)