Vragen om uitleg van 3-1401 tot 3-1500

100 resultaten

3-1401 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/2/2006
  de Russische waardepapieren van vůůr 1917
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1402 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/2/2006
  het autogebruik van de Belg
  minister van Mobiliteit
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1403 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/2/2006
  het uitdijen van het corruptieschandaal in het Belgische voetbal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1404 Luc Willems (VLD) 16/2/2006
  de werking van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV)
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1405 Luc Willems (VLD) 17/2/2006
  de uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1406 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/2/2006
  het statuut van de griffiers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1407 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/2/2006
  het afschaffen van het verstrekkingenregister
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4660
3-1408 Philippe Mahoux (PS) 23/2/2006
  het resultaat van de stemming in eerste lezing van het Europees Parlement inzake het voorstel van dienstenrichtlijn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1409 Clotilde Nyssens (cdH) 23/2/2006
  de terugbetaling aan Belgacom van opcentiemen op de onroerende voorheffing die werden geÔnd door de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-1020
3-1410 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/2/2006
  de illegale verkoop van lottoproducten aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1411 Luc Willems (VLD) 23/2/2006
  de toegang tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1412 Sabine de Bethune (CD&V) 23/2/2006
  de steun aan de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1413 Clotilde Nyssens (cdH) 23/2/2006
  de medische procedure die de Dienst Vreemdelingenzaken toepast inzake de verblijfsaanvragen of de aanvragen tot uitstel van vertrek om medische redenen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1414 Andrť Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 23/2/2006
  de luchtmachtbasis in Koksijde
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1415 Christian Brotcorne (cdH) 23/2/2006
  de genomen maatregelen ter bestrijding van de beroepsziekten die zich voordoen binnen het federale openbaar ambt
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1416 Stefaan Noreilde (VLD) 23/2/2006
  het negeren van stopseinen
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4663
3-1417 Stefaan Noreilde (VLD) 23/2/2006
  gevangenen met een terroristische achtergrond
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4659
3-1418 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/2/2006
  het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)
3-1419 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/2/2006
  de invoering van de eengemaakte Europese betaalruimte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1420 Luc Paque (Onafhankelijke) 23/2/2006
  het rijbewijs G voor het besturen van landbouwvoertuigen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1421 Luc Willems (VLD) 28/2/2006
  de grensoverschrijdende politiesamenwerking binnen de Benelux
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1422 Erika Thijs (CD&V) 28/2/2006
  het jaarlijks verslag van de regering inzake mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1423 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 28/2/2006
  de Europese studie inzake de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en de stand van zaken in BelgiŽ
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1424 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 28/2/2006
  de maatregelen om het gebruik van steenkool in de elektriciteitsproductie te verminderen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1425 Erika Thijs (CD&V) 28/2/2006
  het statuut van de slachtoffers van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1426 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/2/2006
  de voorlopige vergunning van sportschutters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1427 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2006
  de Regie der Gebouwen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1428 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2006
  de invoering van een nieuw elektronisch tolsysteem voor vrachtwagens
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1429 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2006
  het voorontwerp van wet tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van de personeelsleden van de rechterlijke organisatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1430 Christian Brotcorne (cdH) 2/3/2006
  de dramatische brand te Vellereille-les-Brayeux
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1431 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 2/3/2006
  de aanmerkelijke verschillen inzake ziekteverzuim in de federale overheidsdiensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4661
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4662
3-1432 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2006
  de verdwijning van Fehriye Erdal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1433 Sabine de Bethune (CD&V) 2/3/2006
  de aanhoudende droogte in Oost-Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4735
3-1434 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  de volgorde van de talen bij de ondertekening van de Europese grondwet
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1435 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  het overleg inzake de afsluiting van raamcontracten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1436 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  de omzetheffingen inzake vergoedbare farmaceutische specialiteiten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1437 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  de terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1438 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  de mogelijke verhuizing van de pantsercavalerieschool van Leopoldsburg
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1439 Jan Steverlynck (CD&V) 2/3/2006
  de vergoeding van de economische schade die het gevolg is van de sterk verlaagde consumptie van gevogelte en van afgeleide producten uit vrees voor de vogelgriep
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  vraag ingetrokken
3-1440 Jan Steverlynck (CD&V) 2/3/2006
  het "internet voor iedereen"-project
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
3-1441 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/3/2006
  de controles op het uitschrijven van BTW-bonnetjes door restaurants
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4736
3-1442 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/3/2006
  de verandering van gsm-operator met behoud van nummer
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4737
3-1443 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/3/2006
  het arrest van het Hof van Cassatie in een dopingzaak en de mogelijke uitholling van onze drugs- en hormonenwetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1016
3-1444 Clotilde Nyssens (cdH) 9/3/2006
  de audit van het Rekenhof omtrent het "human resources management" van de strafinrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1445 Berni Collas (MR) 9/3/2006
  de behandeling van de individuele gratieverzoeken door de FOD Justitie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1446 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 9/3/2006
  de stand van de werkzaamheden van de interministeriŽle commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4738
3-1447 Mia De Schamphelaere (CD&V) 9/3/2006
  het statuut van de psychotherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1448 Jacques Brotchi (MR) 9/3/2006
  de toevoeging van het vaccin tegen pneumokokkenbesmetting aan het inentingsprogramma voor kinderen die jonger zijn dan twee jaar en de terugbetaling daarvan
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4665
3-1449 Jacques Brotchi (MR) 9/3/2006
  de financiŽle toestand van de Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4666
3-1450 Francis Delpťrťe (cdH) 9/3/2006
  de Belgische positie aangaande het proces tegen twee universitairen in Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1451 Josy Dubiť (Ecolo) 9/3/2006
  de blokkering van het onderzoek naar de brand in het Koerdisch Instituut te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1452 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/3/2006
  de misdaadstatistieken voor de Brusselse en Vlaamse gemeenten over de jaren 2003 en 2004
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1453 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 9/3/2006
  het fertiliteitsbeleid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
  Met redenen omklede motie, gestemd op 23/3/2006 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 30/3/2006 : verworpen
3-1454 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 9/3/2006
  zijn beleid inzake de erkenning van sommige geestelijkegezondheidsberoepen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
  Met redenen omklede motie, gestemd op 23/3/2006 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 30/3/2006 : verworpen
3-1455 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 9/3/2006
  de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij tussen de Europese Unie en Marokko
  minister van Middenstand en Landbouw
  vraag ingetrokken
3-1456 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 9/3/2006
  de ontoereikendheid van de archiefwet
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1457 Jan Steverlynck (CD&V) 9/3/2006
  het opfokken van bromfietsen en de verantwoordelijkheid van de bromfietsenhandelaar
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1458 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  het Congolese rapport-Lutundula
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1459 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  een interventiemacht van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1460 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  het vaderschaps- en moederschapsverlof
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1461 Wouter Beke (CD&V) 9/3/2006
  de werking van de diensten voor gezamenlijke aankopen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4667
3-1462 Christian Brotcorne (cdH) 9/3/2006
  de behandeling door de FOD FinanciŽn van de belastingsaangiften van natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2005
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1463 Clotilde Nyssens (cdH) 9/3/2006
  de nationaliteit en het verblijf van de kinderen en "kleinkinderen" van de Belgen die naar Belgisch Congo zijn geŽmigreerd
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1464 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 9/3/2006
  de uitwijzing van Nepalese vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1465 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 9/3/2006
  de elektronische aangifte van misdrijven bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Werk
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1466 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  het verloop van het onderzoek naar de moord op een Belgische onderdaan in Oeganda
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1467 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/3/2006
  de kennis van de chauffeurs van het dashboard van hun wagen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1468 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/3/2006
  de trafiek van Subutex naar GeorgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1469 Amina Derbaki SbaÔ (Onafhankelijke) 9/3/2006
  de promotie van hernieuwbare energiebronnen
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1470 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  de moederschapshulp
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1471 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  de omzetting van de richtlijn 2002/73/EG van 23 september 2002 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het domein van de werkgelegenheid en de arbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1472 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  de toepassing van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1473 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  de 50ste sessie van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1474 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 16/3/2006
  het ecologisch onderhoud van de spoorwegbermen in samenwerking met de vzw Natuurpunt
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1475 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 16/3/2006
  de financiering van het "beschut wonen" voor ex-psychiatrische patiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1476 Clotilde Nyssens (cdH) 16/3/2006
  de permanente vorming van magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4739
3-1477 Annemie Van de Casteele (VLD) 16/3/2006
  de akkoorden tussen ziekenfondsen en psychotherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1478 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 16/3/2006
  de werkzaamheden van de werkgroepen opgericht naar aanleiding van de interministeriŽle conferentie rond huisvesting
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1479 Clotilde Nyssens (cdH) 16/3/2006
  de problematiek van de ontvoeringen door ouders
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4740
3-1480 Luc Willems (VLD) 16/3/2006
  het gebruik van gehomologeerde plofkoffers in geldautomaten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1481 Jan Steverlynck (CD&V) 16/3/2006
  de vergoeding van de economische schade die het gevolg is van de sterk verlaagde consumptie van gevogelte en van afgeleide producten, uit vrees voor de vogelgriep
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1482 Stefaan Noreilde (VLD) 16/3/2006
  het gebruik van internet en gsm op de trein
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1483 Sabine de Bethune (CD&V) 16/3/2006
  de mensenrechtentoestand in Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1484 Sabine de Bethune (CD&V) 16/3/2006
  de vestiging van het Europese Genderinstituut
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1485 Stťphanie Anseeuw (VLD) 16/3/2006
  de vestigingsplaats van het op te richten Europese Genderinstituut
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1486 Stťphanie Anseeuw (VLD) 16/3/2006
  de illegale kosten bij hypothecair krediet
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1487 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/3/2006
  de veiligheid in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1488 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 16/3/2006
  de gebrekkige controle op het dierenwelzijn
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1489 Sabine de Bethune (CD&V) 16/3/2006
  de begroting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2005 en 2006
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1490 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/3/2006
  de rijopleiding
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1491 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/3/2006
  de Directie voor de Inschrijving van Voertuigen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1492 JoŽlle Kapompolť (PS) 21/3/2006
  de verdeling van de meerkosten van de 100-centra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1493 JoŽlle Kapompolť (PS) 21/3/2006
  de oprichting van een informaticaplatform voor alternatieve geschillenbeslechting
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1494 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/3/2006
  het sociaal statuut van de zorgverstrekkers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1495 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/3/2006
  de forfaitaire financiering van geneesmiddelen in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4762
3-1496 Luc Willems (VLD) 23/3/2006
  het spanningsveld tussen privť-bewaking en politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1497 Erika Thijs (CD&V) 23/3/2006
  de onterecht veroordeelden en de toekenning van een schadevergoeding
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1498 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het verslag over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1501
3-1499 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  de moord op een bejaard echtpaar in Turks Koerdistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1500 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het verslag over de wapenhandel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)