Vragen om uitleg van 3-101 tot 3-200

100 resultaten

3-101 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 15/1/2004
  de alternatieve gerechtelijke maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-102 Clotilde Nyssens (cdH) 15/1/2004
  de bestrijding van de mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-103 Michel Guilbert (Ecolo) 15/1/2004
  de bestrijding van de illegale handel in kunstwerken en vermogensobjecten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-104 Jean-Marie Dedecker (VLD) 22/1/2004
  een aantal actuele thema's in het federaal verkeersbeleid
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-105 Patrick Hostekint (SP.A-SPIRIT) 22/1/2004
  het mogelijk opzetten van een militair partnerschap met Burundi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-106 Renť Thissen (cdH) 22/1/2004
  de langetermijnleningen die bestemd zijn voor de sector van de sociale economie
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-107 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-108 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 22/1/2004
  de levering van militair materieel aan Tanzania
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-109 Jean-Marie Dedecker (VLD) 22/1/2004
  de aangekondigde initiatieven tegen het roken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-110 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  de mensenrechten in Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-111 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  de preventieve opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-112 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  de financiering van de projecten ter versterking van de privť-sector in landen met lage inkomens
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-135
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-135
3-113 Amina Derbaki SbaÔ (Onafhankelijke) 27/1/2004
  de aangekondigde vermindering van de aardoliereserves: ťťn van onze belangrijkste energiebronnen
  Eerste minister
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-114 Jacques Germeaux (VLD) 28/1/2004
  het verzekeren van risico's bij activiteiten van verenigingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-115 Renť Thissen (cdH) 29/1/2004
  de financiering van de BSE-testen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-116 Christian Brotcorne (cdH) 29/1/2004
  de hervorming van de loopbanen van de ambtenaren van niveau A
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-117 Philippe Mahoux (PS) 29/1/2004
  de eventuele wijzigingen in het protocol bij officiŽle plechtigheden en manifestaties
  Eerste minister
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-118 Sfia Bouarfa (PS) 29/1/2004
  de elektronische identiteitskaart
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-119 Philippe Mahoux (PS) 29/1/2004
  de controlegeneeskunde in de bedrijven
  minister van Werk en Pensioenen
  staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-120 Clotilde Nyssens (cdH) 29/1/2004
  de nieuwe bepalingen ter bestrijding van het witwassen van kapitalen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-121 Sabine de Bethune (CD&V) 29/1/2004
  de bespreking van het jaarlijks verslag van de Regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-122 Sabine de Bethune (CD&V) 29/1/2004
  de stijging van het aantal zwaarlijvige tieners in ons land
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-123 Sabine de Bethune (CD&V) 29/1/2004
  de toestand van de Iraanse asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-124 Christian Brotcorne (cdH) 29/1/2004
  de nieuwe selectieprocedure voor de topmanagers
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-125 Jean-Marie Dedecker (VLD) 29/1/2004
  het reduceren van het aantal gerechtelijke arrondissementen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-169
3-126 Anne-Marie Lizin (PS) 4/2/2004
  de regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-127 Jacques Germeaux (VLD) 4/2/2004
  de terugbetaling van patiŽntenvervoer
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-128 Berni Collas (MR) 5/2/2004
  de personeelsformatie van de magistraten in het gerechtelijk arrondissement Eupen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-129 Berni Collas (MR) 5/2/2004
  de publicatie op het Internet van gecoŲrdineerde teksten in het Duits
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-130 Christian Brotcorne (cdH) 5/2/2004
  de invoering van een bestelsysteem voor alle federale diensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-131 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/2/2004
  het pesten binnen de overheidsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-132 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 5/2/2004
  de dienstencheques
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-133 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/2/2004
  de toepassing van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen en de noodzakelijke verduidelijkingen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-134 Sabine de Bethune (CD&V) 5/2/2004
  de aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Iers Europees Voorzitterschap
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-135 Christian Brotcorne (cdH) 5/2/2004
  de 9,32 miljoen Europese landbouwsubsidies die BelgiŽ moet terugbetalen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-136 Renť Thissen (cdH) 10/2/2004
  de ontmanteling van de paracommandobrigade
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
3-137 Erika Thijs (CD&V) 12/2/2004
  de interventietijd bij brand
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-138 Sabine de Bethune (CD&V) 12/2/2004
  de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-139 Jean-FranÁois Istasse (PS) 12/2/2004
  de financiering van het federaal project ter ondersteuning van olympische topsporters
  Eerste minister
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-140 Erika Thijs (CD&V) 12/2/2004
  het e-government van het lokale bestuur
  staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-141 Sabine de Bethune (CD&V) 12/2/2004
  de terugbetaling van ziektekosten voor een adoptiekind
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-142 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 12/2/2004
  de wetgeving op ecologische heffingen en ecoboni
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-143 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/2/2004
  de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-144 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 12/2/2004
  de nationaliteitsverklaring
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-145 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 12/2/2004
  de huwelijksaangiften
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-146 Christian Brotcorne (cdH) 12/2/2004
  de noodzakelijke uitroeiing van het "gesjoemel" bij de technische controles
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  vraag ingetrokken
3-147 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/2/2004
  de uitvoering van de regeling over de spaarfiscaliteit
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-148 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/2/2004
  de toenemende onduidelijkheid rond de behandeling van het Ubizen-dossier
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-149 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/2/2004
  de ongelooflijke verduistering van 12,5 miljoen euro door een topman van De Post
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-150 Pierre Galand (PS) 12/2/2004
  de bedragen die worden besteed aan conflictpreventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-197
3-151 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 19/2/2004
  de achterstand die BelgiŽ heeft opgelopen bij het omzetten en uitvoeren van Europese milieurichtlijnen
  staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-152 Anne-Marie Lizin (PS) 19/2/2004
  de herziening van de akkoorden die in het kader van de NAVO werden gesloten
  minister van Landsverdediging
  behandeling uitgesteld
3-153 Sabine de Bethune (CD&V) 19/2/2004
  de mogelijke schadelijke effecten van polycarbonaat
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-154 Mia De Schamphelaere (CD&V) 19/2/2004
  het pensioen van ex-echtgenoten echtgescheiden van een ambtenaar
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-155 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/2/2004
  het uitstel van het "Toll Collect"-systeem in Duitsland en de gevolgen hiervan voor de Belgische transportsector
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-156 Christian Brotcorne (cdH) 26/2/2004
  de werknemersvennootschappen als middel om de bedrijven en de werkgelegenheid te "redden"
  minister van Werk en Pensioenen
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-812
3-157 Annemie Van de Casteele (VLD) 26/2/2004
  het Fonds voor geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-158 Annemie Van de Casteele (VLD) 26/2/2004
  de nevenwerkingen van de maximumfactuur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-159 Christian Brotcorne (cdH) 1/3/2004
  de werkzekerheid en de sociale voordelen van de militairen die wensen toe te treden tot het veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-160 Clotilde Nyssens (cdH) 1/3/2004
  het verbintenisprotocol dat met de Brusselse korpschefs zal worden gesloten en over de toestand van het parket in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-161 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 1/3/2004
  de assistentiehonden voor gehandicapten
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-162 Berni Collas (MR) 4/3/2004
  het Rijksarchief te Eupen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-163 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 4/3/2004
  de massale opsporing van borstkanker bij vrouwen van 40 tot 49 jaar
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-164 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  de preventieve diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-165 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  de conflictpreventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-166 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/2004
  de Belgen die in Guantanamo worden vastgehouden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-167 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  het genderevenwicht in de raad van bestuur van Belgacom
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-168 Ludwig Caluwť (CD&V) 4/3/2004
  de beveiliging van havengebieden tegen terrorisme
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-169 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2004
  de recente beslissing omtrent de leiding van de Koninklijke Muziekkapel van de gidsen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-170 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  het ontslag van de voorzitter van het Federaal Borstvoedingscomitť
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-171 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  de werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomitť
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-172 Berni Collas (MR) 4/3/2004
  de opleiding en de inspectie bij de brandweer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-173 Karim Van Overmeire (VL. BLOK) 9/3/2004
  de Belgische houding tegenover SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-174 Frank Vanhecke (VL. BLOK) 9/3/2004
  de publicatie van het rapport van de onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-175 Jacques Germeaux (VLD) 10/3/2004
  het connexisme in de medische beeldvorming
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-234
3-176 Jacques Germeaux (VLD) 11/3/2004
  de erkenning van centra voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-177 Anne-Marie Lizin (PS) 11/3/2004
  de Belgische Technische CoŲperatie (BTC)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-178 Annemie Van de Casteele (VLD) 11/3/2004
  de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-179 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de toepassing van de wet op het partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-180 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de aandacht voor de schuldproblematiek op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-181 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de kwijtschelding van schuld aan landen in het Zuiden
  minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-831
3-182 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de schuld van landen in het Zuiden
  minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-832
3-183 Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT) 11/3/2004
  de weerslag van media-evenementen zoals het proces Dutroux op de geestelijke gezondheid van de bevolking
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-184 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-185 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de aandacht voor ontwikkelingssamenwerking op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-186 Berni Collas (MR) 11/3/2004
  het gebruik en de kennis der talen en het recht op een tweetaligheidspremie voor de vroegere leden van de gemeentepolitie van de Duitstalige gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-187 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 11/3/2004
  de belasting op bedrijfswagens
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-188 Etienne Schouppe (CD&V) 11/3/2004
  het strategisch energiebeleid van de regering
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-189 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/3/2004
  de spoeddiensten in de psychiatrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-190 Erika Thijs (CD&V) 18/3/2004
  de visafraude
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-191 Erika Thijs (CD&V) 18/3/2004
  de stappen die worden ondernomen ter bestrijding van de uitbuiting van diplomatiek huispersoneel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-192 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/3/2004
  de intentie tot uitbreiding van de inleiding van gerechtelijke procedures bij verzoekschrift op tegenspraak
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-193 Berni Collas (MR) 18/3/2004
  de Duitse vertaling van wetteksten en verordenende teksten en de toegankelijkheid ervan
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-194 Pierre Galand (PS) 22/3/2004
  de bewustmakingsprogramma's inzake ontwikkelingssamenwerking en de decentralisatie ervan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-195 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 25/3/2004
  de werkgelegenheid en de datatransmissie tussen de RVA en de gewestelijke niveaus
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-196 Etienne Schouppe (CD&V) 25/3/2004
  de fiscale geschenken van de Belgische Staat aan de eigenaars van luxeterreinwagens
  Eerste minister
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-197 Philippe Mahoux (PS) 25/3/2004
  het elektronisch stemmen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-198 Ludwig Caluwť (CD&V) 25/3/2004
  de "minder hinder-maatregelen" van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-199 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/3/2004
  de maatschappelijke dienstverlening
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-200 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2004
  de Europese ontmoeting van mensen die in armoede leven
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)