Vragen om uitleg van 3-1 tot 3-100

100 resultaten

3-1 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/7/2003
  de benoeming van kandidaat-notarissen door de voormalige minister van Justitie na de ontbinding van het parlement
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-9)
3-2 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/7/2003
  de professionele toekomst van het personeel van het Militair Gerechtshof en de Krijgsraad
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-9)
3-3 Sabine de Bethune (CD&V) 24/7/2003
  de werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomitť
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-4 Sabine de Bethune (CD&V) 24/7/2003
  de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-9)
3-5 Sabine de Bethune (CD&V) 29/7/2003
  de bijdrage van BelgiŽ aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-6 Erika Thijs (CD&V) 29/7/2003
  zijn bezoek aan de Dienst vreemdelingenzaken en de gesloten centra van Steenokkerzeel en Melsbroek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-7 Mia De Schamphelaere (CD&V) 29/7/2003
  het gevolg dat eventueel wordt gegeven aan de vastgestelde fouten in de zaak Soetkin Collier
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-9)
3-8 Ludwig Caluwť (CD&V) 29/7/2003
  de eventuele goedkeuring in het federale Parlement van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Gewestelijk Expresnet (GEN)
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-9 Frank Vanhecke (VL. BLOK) 8/10/2003
  de weergave van de lijsten op de computerschermen bij de verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-10 Karim Van Overmeire (VL. BLOK) 8/10/2003
  het standpunt van de Belgische regering ten aanzien van de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-11 Clotilde Nyssens (cdH) 9/10/2003
  de opvang van comapatiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-12 Clotilde Nyssens (cdH) 9/10/2003
  de toepassing van de regelgeving met betrekking tot invalidenwagentjes
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-13 Renť Thissen (cdH) 9/10/2003
  de rondetafel over de verbetering van het statuut van de zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-14 Christian Brotcorne (cdH) 9/10/2003
  het juridisch statuut van de luchthaven van ChiŤvres
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-15 Clotilde Nyssens (cdH) 9/10/2003
  de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen die genomen zijn met toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van de internationale ontvoering van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-16 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2003
  de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003 inzake een aantal bepalingen van het Kieswetboek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-17 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2003
  de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 28 januari 2003 waarbij de zogenaamde derde toegangsweg tot de magistratuur wordt afgewezen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-18 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2003
  het uitzonderlijk geringe slaagpercentage bij de examens inzake beroepsbekwaamheid voor toegang tot de magistratuur en het toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage tijdens de periode 2002-2003
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-19 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2003
  de nieuwe vertraging van de werken aan het Berlaymontgebouw
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-20 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 9/10/2003
  een snelle ratificatie van het Tweede Protocol van het Verdrag van 's-Gravenhage inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-21 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 9/10/2003
  het regeringsbeleid met betrekking tot de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-22 Frank Vanhecke (VL. BLOK) 16/10/2003
  de weigering van de Brusselse regering om het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord in te trekken na de schorsing van dit akkoord door de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-23 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 16/10/2003
  de correcte toepassing van het verbod op het blokstaarten van paarden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-24 Christian Brotcorne (cdH) 16/10/2003
  de uitvoering van artikel 479 van de programmawet van 24 december 2002 over de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-25 Stefaan De Clerck (CD&V) 16/10/2003
  de ratificatie van het Frans-Belgisch akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-26 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/10/2003
  de opsluiting van geÔnterneerden in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-27 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/10/2003
  de bestrijding van het zwart-circuit in de bierhandel
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-28 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/10/2003
  de volledige inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-29 Anne-Marie Lizin (PS) 16/10/2003
  de preventiecontracten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-30 Anne-Marie Lizin (PS) 16/10/2003
  het gebruik van de transitzone van de luchthaven van Zaventem als leefruimte
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  vraag ingetrokken
3-31 Christian Brotcorne (cdH) 23/10/2003
  de commissie voor regularisatie van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-32 Christian Brotcorne (cdH) 23/10/2003
  de vertraging bij de publicatie van het jaarverslag van de Tuchtraad van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-33 Christian Brotcorne (cdH) 23/10/2003
  de uitvoering van het regeringsprogramma betreffende een interculturele en verdraagzame samenleving
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-34 Mia De Schamphelaere (CD&V) 23/10/2003
  de bestemming van de verhoogde accijnzen op tabaksproducten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-30
3-35 Nathalie de T' Serclaes (MR) 23/10/2003
  de werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-36
3-36 Luc Paque (cdH) 5/11/2003
  de werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-35
3-37 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/11/2003
  de aanvangswedden en de anciŽnniteit van de referendarissen bij de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-38 Clotilde Nyssens (cdH) 5/11/2003
  de laattijdige uitbetaling van de subsidies die worden toegekend door het Impulsfonds voor het migrantenbeleid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-39 Wim Verreycken (VL. BLOK) 6/11/2003
  de steun die via 11.11.11 wordt verleend aan organisaties die een dictatuur ondersteunen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-40 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 6/11/2003
  de verblijfsvergunning via regularisatie voor asielzoekers die zich langdurig in procedure bevinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-41 Christian Brotcorne (cdH) 6/11/2003
  de aard van de betrekkingen tussen BelgiŽ en Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-56
3-42 Christian Brotcorne (cdH) 6/11/2003
  het onderbrengen van de illegalen die tweemaal door de politie zijn opgepakt, in een gesloten centrum
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-43 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/11/2003
  de neerlegging ter griffie en het nazicht door de procureur des Konings van de registers van burgerlijke stand
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-44 Anne-Marie Lizin (PS) 6/11/2003
  de door de regering aangekondigde maatregelen in verband met de werkloosheidsreglementering
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 13/11/2003 (handelingen 3-20)
3-45 Nathalie de T' Serclaes (MR) 13/11/2003
  de opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
3-46 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 6/11/2003
  het Executief van de moslims van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-38
3-47 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 12/11/2003
  de belastingdruk in BelgiŽ volgens het recent OESO-rapport
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-48 Frank Creyelman (VL. BLOK) 12/11/2003
  de modernisering van twee Falcon 20-vliegtuigen van het Belgisch leger bij de firma Dassault
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-49 Wim Verreycken (VL. BLOK) 12/11/2003
  de kinderpornografie op het Internet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-50 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 12/11/2003
  de stand van zaken met betrekking tot de te ratificeren verdragen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-51 Sabine de Bethune (CD&V) 13/11/2003
  de oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-52 Sabine de Bethune (CD&V) 13/11/2003
  de opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-53 Clotilde Nyssens (cdH) 13/11/2003
  de naleving van de verplichting voor openbare besturen, instellingen van openbaar nut en particuliere ondernemingen om mindervaliden tewerk te stellen
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-54 Clotilde Nyssens (cdH) 13/11/2003
  de vestigingsplaats van de vierde Europese school
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-55 Clotilde Nyssens (cdH) 13/11/2003
  de geautomatiseerde stemming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-56 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 19/11/2003
  de toestand inzake de mensenrechten in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-41
3-57 Michel Guilbert (Ecolo) 20/11/2003
  het ontwerp van internationaal verdrag over wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-25)
3-58 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/11/2003
  de houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-25)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 5/12/2003 : verworpen
  Gewone motie door Christine Defraigne, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, gestemd op 5/12/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 11/12/2003 : verworpen
3-59 Erika Thijs (CD&V) 20/11/2003
  de procedure voor het stemmen van Belgen in het buitenland bij de Europese en Vlaamse verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-60 Patrick Hostekint (SP.A-SPIRIT) 20/11/2003
  de hervatting van de militaire samenwerking met Congo
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-71
3-61 Pierre Galand (PS) 21/11/2003
  de beperking van het aantal partnerlanden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
3-62 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 27/11/2003
  de verlaging van het BTW-tarief voor bepaalde producten en diensten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-63 Christian Brotcorne (cdH) 27/11/2003
  de commissie voor regularisatie van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-64 Christian Brotcorne (cdH) 27/11/2003
  de tenuitvoerlegging van de bepalingen over het nieuwe veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-65 Clotilde Nyssens (cdH) 27/11/2003
  de voortzetting van het Europees project "Insert" in de Franstalige gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-66 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/11/2003
  de Russische waardepapieren van vůůr 1917
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-25)
3-67 Sabine de Bethune (CD&V) 27/11/2003
  het nationaal actieplan tegen geweld op vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-68 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 3/12/2003
  de terugbetaling van enzymtherapieŽn
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-580
3-69 Christian Brotcorne (cdH) 3/12/2003
  de aanwerving van een toenemend aantal contractuelen bij de overheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-70 Anne-Marie Lizin (PS) 4/12/2003
  de uitgestelde storting van de voorschotten op postvergoedingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-71 Clotilde Nyssens (cdH) 4/12/2003
  het uitblijven van de oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-72 Patrick Hostekint (SP.A-SPIRIT) 4/12/2003
  de vrije verkoop van contactlenzen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-73 Sabine de Bethune (CD&V) 4/12/2003
  de veiligheid in bioscoopzalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-74 Christian Brotcorne (cdH) 5/12/2003
  het verenigbaar zijn van een politiek mandaat, een mandaat van bestuurder van vennootschappen of intercommunales met een managementsfunctie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-75 Luc Paque (cdH) 5/12/2003
  de regeringsmaatregelen met het oog op de vergoeding van aardappeltelers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-76 Sabine de Bethune (CD&V) 5/12/2003
  het omgangsrecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-77 Jean-Marie Dedecker (VLD) 5/12/2003
  de inschatting van de maatschappelijke gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-90
3-78 Sabine de Bethune (CD&V) 11/12/2003
  de mogelijke rol van het Nationaal Contactpunt in het onderzoek naar de activiteiten van Belgische bedrijven in Oost-Congo en de rapporten van de Verenigde Naties terzake
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-79 Sabine de Bethune (CD&V) 11/12/2003
  de werking van het Nationaal Contactpunt waarin de overheid, de sociale organisaties en de NGO's samen toekijken op de naleving van de richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-80 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2003
  de werking van de Raad voor de mededinging
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-113
3-81 Christian Brotcorne (cdH) 11/12/2003
  het onderbrengen van illegale immigranten in infrastructuur van de provinciale verkeerseenheden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-82 Erika Thijs (CD&V) 11/12/2003
  de infiltratie van de maffia in het Belgisch overheidsbestel in zaken van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-83 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2003
  het stijgend geweld tegen de joodse bevolking in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-84 Nathalie de T' Serclaes (MR) 12/12/2003
  de bevoegdheid voor de opleiding van de magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-85 Jan Van Duppen (SP.A-SPIRIT) 18/12/2003
  de koppeling van het voorschrijfgedrag van huisartsen aan een mogelijke verhoging van het honorarium
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-86 Anne-Marie Lizin (PS) 18/12/2003
  het evenwicht bij de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-87 Clotilde Nyssens (cdH) 19/12/2003
  de wijze waarop de collocatie georganiseerd wordt
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-88 Anne-Marie Lizin (PS) 8/1/2004
  het Nationaal uitrustingsplan inzake elektriciteitsproductie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-89 Jacques Germeaux (VLD) 8/1/2004
  de opvang van comapatiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-90 Jacques Germeaux (VLD) 8/1/2004
  de tegemoetkomingen in het kader van de mantelzorg
  minister van Werk en Pensioenen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-91 Christian Brotcorne (cdH) 8/1/2004
  de mogelijkheid van de militaire luchthaven van ChiŤvres om ook te fungeren als burgerluchthaven
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-92 Christian Brotcorne (cdH) 8/1/2004
  het vastgoedbeleid van de Regie der Gebouwen in het kader van de sale-and-leasebackoperatie van de Financietoren
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-93 Clotilde Nyssens (cdH) 8/1/2004
  de inhouding van het wettelijk pensioen bij gedetineerden die langer dan een jaar in de gevangenis verblijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-94 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 8/1/2004
  een gecoŲrdineerde zorg voor spina-bifidapatiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-95 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/1/2004
  het rapport van de Universiteit van Gent met betrekking tot de invloed van de maffia op de Antwerpse diamantsector en de gevolgen die daaraan worden gegeven
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-96 Renť Thissen (cdH) 15/1/2004
  het sociaal akkoord dat in april 2003 in de bouwsector is gesloten
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-97 Patrick Hostekint (SP.A-SPIRIT) 15/1/2004
  de resultaten van de donorconferentie voor Burundi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-98 Christian Brotcorne (cdH) 15/1/2004
  de objectiviteit bij de aanwervingen voor de federale overheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-624
3-99 Christel Geerts (SP.A-SPIRIT) 15/1/2004
  de onderhoudsplicht
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-100 Ludwig Caluwť (CD&V) 15/1/2004
  de uitvoering door BelgiŽ van de Kyotoverplichtingen in het algemeen en het nationaal allocatieplan in het bijzonder
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)