Vragen om uitleg van 2-101 tot 2-200

100 resultaten

2-101 Mia De Schamphelaere (CVP) 13/3/2000
  de mogelijkheid van ruling-afspraken met de administratie van Sociale Zaken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-102 Ludwig Caluwť (CVP) 14/3/2000
  het sociaal statuut van de lokale verkozenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-103 Mohamed Daif (PS) 14/3/2000
  de stand van zaken betreffende de regularisatieoperatie en de toegang van de Dienst Vreemdelingenzaken tot de gegevens van de Regularisatiecommissie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-104 Erika Thijs (CVP) 15/3/2000
  de werkoverlast bij de verkeerspost van de rijkswacht te Jabbeke
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-105 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/3/2000
  arbitraire arrestaties bij de Blijde Intrede in Gent
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-106 Georges Dallemagne (PSC) 16/3/2000
  de rol van BelgiŽ in de diamanthandel die wordt gebruikt voor het financieren van het conflict in Angola
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-107 Jacinta De Roeck (Agalev) 16/3/2000
  het logo voor milieubewuste teelt
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-108 Erika Thijs (CVP) 16/3/2000
  de hervorming van het ABOS
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-109 Michiel Maertens (Agalev) 21/3/2000
  de omzetting van de Europese richtlijn inzake legbatterijen voor kippen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-110 Wim Verreycken (VL. BLOK) 22/3/2000
  het politieoptreden tegen GeorgiŽrs in Antwerpen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-111 Johan Malcorps (Agalev) 22/3/2000
  de toepassing van de wet op de ecotaksen op de drankkartons
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-112 Ludwig Caluwť (CVP) 23/3/2000
  de prijsaanduiding per meeteenheid in de kleine handelszaken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-113 Ludwig Caluwť (CVP) 23/3/2000
  de federale recuperatie op tal van Vlaamse bevoegdheidsterreinen
  Eerste minister
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-114 Georges Dallemagne (PSC) 23/3/2000
  zijn actieplan voor een coherente samenwerking met de democratische republiek Congo
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-115 Erika Thijs (CVP) 23/3/2000
  de waarde van de brevetten aangaande de brandweer, uitgereikt door de erkende opleidingscentra
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-116 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 23/3/2000
  de beleidsmaatregelen die ervoor kunnen zorgen dat meer vrouwen zich aanmelden voor de toekomstige geÔntegreerde politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-117 Georges Dallemagne (PSC) 30/3/2000
  de toestand in TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-118 Georges Dallemagne (PSC) 30/3/2000
  de dekking van de Delcrederedienst voor export naar en investeringen in Congo
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-119 Clotilde Nyssens (PSC) 31/3/2000
  de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-120 Josy Dubiť (Ecolo) 5/4/2000
  de schending van de mensenrechten in Saudi-ArabiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-121 Erika Thijs (CVP) 6/4/2000
  het toenemend gebruik van het geneesmiddel Rilatine
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-122 Georges Dallemagne (PSC) 6/4/2000
  de vermindering van de Belgische bijdrage voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP)
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-123 Sabine de Bethune (CVP) 26/4/2000
  de systematische opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-124 Ludwig Caluwť (CVP) 27/4/2000
  de spreiding van het aantal rijkswachters over de proefprojecten en de toekomstige financiering van de lokale politie door de federale overheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-125 Michel Barbeaux (PSC) 27/4/2000
  het sturen van waarnemers van de Europese Unie naar Peru voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in juni 2000
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-126 Alain Zenner (PRL FDF MCC) 3/5/2000
  de houding van de RSZ ten opzichte van de verzoeken om een gerechtelijk akkoord en de verzoeken van gefailleerden om verschoonbaar verklaard te worden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-127 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 3/5/2000
  de nieuwe militair-strategische houding van de NAVO
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-128 Anne-Marie Lizin (PS) 3/5/2000
  de samenstelling van de nationale delegaties voor de Olympische spelen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-129 Anne-Marie Lizin (PS) 3/5/2000
  de doorlichting van de werking van het Telerad-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-130 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 4/5/2000
  het niet-naleven door de kabelmaatschappijen van de overeenkomsten die ze met de auteursverenigingen hebben gesloten
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-131 Jean-FranÁois Istasse (PS) 4/5/2000
  de aanleg van de "IJzeren Rijn"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-132 Martine Taelman (VLD) 4/5/2000
  het nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Geel-Herentals-Mol
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
2-133 Clotilde Nyssens (PSC) 10/5/2000
  de uitvoering van de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-134 Johan Malcorps (Agalev) 10/5/2000
  het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-135 Meryem KaÁar (Agalev) 10/5/2000
  de weekendongevallen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-136 Erika Thijs (CVP) 11/5/2000
  het attest tot terugbetaling van Tamoxifen, zowel wat betreft de indicatie als de dosis
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-137 Mohamed Daif (PS) 11/5/2000
  het standpunt en de acties van BelgiŽ ten aanzien van de Iraakse kwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-153
2-138 Renť Thissen (PSC) 17/5/2000
  de steunmaatregelen voor "bio"-producenten
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-144
2-139 Georges Dallemagne (PSC) 18/5/2000
  de 106de zitting van het Comitť van Ministers van de Raad van Europa over TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-48)
2-140 Wim Verreycken (VL. BLOK) 23/5/2000
  de ministeriŽle opdracht aan de militaire veiligheidsdienst om parlementsleden te bespioneren
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-141 Johan Malcorps (Agalev) 23/5/2000
  de uitbouw van spoorlijn 52 tot een volwaardige voorstadslijn van een "Antwerps GEN"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
2-142 Didier Ramoudt (VLD) 23/5/2000
  de werking van de Onderzoeksraad voor de zeevaart
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-143 Josy Dubiť (Ecolo) 24/5/2000
  de invordering van geldboeten in zaken die betrekking hebben op de georganiseerde financiŽle criminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-144 Michiel Maertens (Agalev) 24/5/2000
  de steunmaatregelen voor "bio"-producenten
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-138
2-145 Ludwig Caluwť (CVP) 25/5/2000
  de voorschriften omtrent "Functional Foods"
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-146 Clotilde Nyssens (PSC) 29/5/2000
  het voorstellen van de kandidaten op de beeldschermen in de gemeenten waar op 8 oktober 2000 elektronisch gestemd wordt
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-53)
2-147 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 30/5/2000
  de bescherming van de grondwettelijke rechten in de informatiesamenleving
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-148 Georges Dallemagne (PSC) 31/5/2000
  het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-276
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-152
2-149 Johan Malcorps (Agalev) 31/5/2000
  de vergoeding van asbestslachtoffers
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-150 Johan Malcorps (Agalev) 31/5/2000
  het risico van kruisbestuiving door genetisch gemanipuleerde organismen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-151 Michiel Maertens (Agalev) 5/6/2000
  de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de naleving van de EU-richtlijnen ter zake
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-152 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 7/6/2000
  het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-148
2-153 Georges Dallemagne (PSC) 7/6/2000
  het VN-embargo tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-137
2-154 Renť Thissen (PSC) 7/6/2000
  de startbaanovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-58)
2-155 Michel Barbeaux (PSC) 7/6/2000
  de reactie van de Belgische regering op de betwiste herverkiezing van de president van Peru
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2000 (handelingen 2-55)
2-156 Philippe Mahoux (PS) 8/6/2000
  de problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-164
2-157 Marie-Josť Laloy (PS) 8/6/2000
  het instandhouden van persoonlijke betrekkingen tussen kinderen en hun gedetineerde ouder(s)
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-158 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 9/6/2000
  de verplichting tot opbaren van overledenen in een hermetische kist
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-58)
2-159 Frans Lozie (Agalev) 13/6/2000
  de regeling voor de veiligheidscontracten vanaf 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-160 Frans Lozie (Agalev) 13/6/2000
  het uitblijven van de conclusies uit de herlezingen van het zogenaamde X-dossier Dutroux-Nihoul en consorten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-725
2-161 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/6/2000
  de wijze waarop de Staatsveiligheid vonnissen negeert en dossiers aanlegt over parlementsleden
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-162 Jacinta De Roeck (Agalev) 14/6/2000
  het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-293
2-163 Ludwig Caluwť (CVP) 15/6/2000
  het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger en de burgers die tewerkgesteld worden door het ministerie van Landsverdediging
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-164 Clotilde Nyssens (PSC) 15/6/2000
  de stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-156
2-165 Sabine de Bethune (CVP) 15/6/2000
  de tewerkstelling van vrouwen bij de brandweer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-166 Clotilde Nyssens (PSC) 15/6/2000
  de verzekering van de gezondheidszorg voor de personen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-167 Georges Dallemagne (PSC) 15/6/2000
  de gevechten in Kisangani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2000 (handelingen 2-55)
2-168 Erika Thijs (CVP) 20/6/2000
  de verwijderingen van de Roma-zigeuners
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-169 Johan Malcorps (Agalev) 21/6/2000
  de uitvoering door BelgiŽ van de in het Kyoto-protocol aangegane verbintenissen
  Eerste minister
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-170 Erika Thijs (CVP) 21/6/2000
  het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/7/2000 (commissiehandelingen 2-2)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-188
2-171 Georges Dallemagne (PSC) 22/6/2000
  de resolutie van de IAO over de dwangarbeid in Birma (Myanmar)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-172 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 22/6/2000
  het veilen van draadloze UMTS-frequenties
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 12/7/2000 (handelingen 2-62)
2-173 Marie Nagy (Ecolo) 23/6/2000
  het plan om de lijn 124 op 3 of 4 sporen te brengen in het kader van de ontwikkeling van het gewestelijk expresnet
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-174 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 26/6/2000
  het statuut van geregulariseerde personen die activiteiten als zelfstandige ontplooien
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-175 Sabine de Bethune (CVP) 27/6/2000
  de aandacht voor gelijke kansen van vrouwen en mannen bij de hervorming van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-176 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/6/2000
  de vermindering van de administratieve lasten
  Eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-177 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/6/2000
  de oriŽntatienota over de elektronische handel
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-178 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 28/6/2000
  de georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-179 Philippe Moureaux (PS) 28/6/2000
  de mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-180 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/6/2000
  de afschaffing van het bonus-malussysteem en het verdwijnen van de automatische vaste tariefsprongen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-181 Michiel Maertens (Agalev) 29/6/2000
  de afwezigheid van een juridische grondslag voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale collectiviteiten en autoriteiten in het kader van Interreg III
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-182 Michiel Maertens (Agalev) 29/6/2000
  de Belgische houding t.o.v. de Democratische Volksrepubliek van Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-183 Myriam Vanlerberghe (SP) 29/6/2000
  de borstkankerscreening in BelgiŽ
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-184 Michiel Maertens (Agalev) 29/6/2000
  de nieuwe illegale wapentrafieken via de luchthaven van Oostende
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-185 Jacinta De Roeck (Agalev) 29/6/2000
  het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-186 Frans Lozie (Agalev) 29/6/2000
  de naweeŽn van de ABOS-problemen voor hen die de problematiek aankaartten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-187 Anne-Marie Lizin (PS) 29/6/2000
  de veiligheid in de kerncentrale van Tihange I
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-188 Georges Dallemagne (PSC) 29/6/2000
  de uitzetting van zigeuners en de steunmaatregelen ten gunste van de zigeuners die de regering toegezegd heeft in hun land van herkomst te zullen nemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-170
2-189 Sabine de Bethune (CVP) 29/6/2000
  de doodstraf in de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-190 Sabine de Bethune (CVP) 29/6/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-191 Paul Galand (Ecolo) 29/6/2000
  de problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-192 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 29/6/2000
  de problematiek van de opsporing van borstkanker
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-193 Renť Thissen (PSC) 29/6/2000
  de situatie van de Kosovaarse vluchtelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-194 Clotilde Nyssens (PSC) 29/6/2000
  het koninklijk besluit inzake DNA-analyse dat zou moeten genomen worden
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-195 Johan Malcorps (Agalev) 30/6/2000
  de BTW-verlaging voor kringloopcentra en andere instellingen met een sociaal oogmerk
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/7/2000 (handelingen 2-62)
2-196 Marie-Josť Laloy (PS) 3/7/2000
  de problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-197 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 5/7/2000
  het Berlaymont-gebouw
  minister van FinanciŽn
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 12/7/2000 (handelingen 2-62)
2-198 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 5/7/2000
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
2-199 Michiel Maertens (Agalev) 5/7/2000
  het ontbreken van uitvoeringsbesluiten op de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en de toepassing van de EU-richtlijnen ter zake
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-200 Georges Dallemagne (PSC) 6/7/2000
  het patenteren van menselijke genen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag ingetrokken