Vragen om uitleg van 1-601 tot 1-633

33 resultaten

1-601 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/1999
  de toestand in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-602 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/1999
  de toestand in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-603 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 20/1/1999
  zijn bezoek aan Cuba
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-604 Anne-Marie Lizin (PS) 20/1/1999
  de toekomstperspectieven betreffende de individualisering van de socialezekerheidsrechten ; aanvullende verzekering ziekenhuisopneming
  minister van Sociale Zaken
  verwezen naar plenaire
1-605 Erika Thijs (CVP) 21/1/1999
  presentiegelden bij verkiezingen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-606 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) 25/1/1999
  de problematiek van de niet-inning van de vennootschapsbijdrage
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-607 Philippe Charlier (PSC) 26/1/1999
  de Belgische ingezetenen die met een Luxemburgse kentekenplaat rijden
  minister van Vervoer
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-608 Patrick Hostekint (SP) 28/1/1999
  het gewaarborgd minimummaandinkomen in de beschutte werkplaatsen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-609 Jacques Devolder (VLD) 2/2/1999
  de nieuwe interconnectietarieven en de hoge uurprijs voor Internet
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-610 Martine Dardenne (Ecolo) 2/2/1999
  het open vluchtelingencentrum van Florennes
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-244)
1-611 Hugo Coveliers (VLD) 2/2/1999
  de malaise bij het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-612 Jean-FranÁois Istasse (PS) 3/2/1999
  de aanhouding te Verviers van twee buitenlanders zonder papieren
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-613 Anne-Marie Lizin (PS) 3/2/1999
  zijn ontmoeting met de Franse Minister van Landsverdediging op 15 januari 1999
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-614 Francis Poty (PS) 3/2/1999
  de valutering op spaarrekeningen en spaarboekjes waarvan de rente onder bepaalde voorwaarden van belasting is vrijgesteld
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-615 Philippe Charlier (PSC) 4/2/1999
  de verschillende bewijzen inzake de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-616 Leo Goovaerts (VLD) 12/2/1999
  de situatie binnen de horeca-sector
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-617 Jeannine Leduc (VLD) 18/2/1999
  het instellen van het verbod op de handel in peren
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-618 Jan Loones (VU) 24/2/1999
  de uitlevering van PKK-leider ÷calan en de internationale monitoring bij verkiezingen in Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-249)
  Gewone motie door Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 4/3/1999 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, gestemd op 4/3/1999 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 11/3/1999
1-619 Jacques Santkin (PS) 25/2/1999
  de toepassing van het princiep van verhoudingsgewijze vermindering van de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten zijn vrijgesteld
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-249)
1-620 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/3/1999
  de gevolgen van de gewijzigde houding van de regering ten aanzien van de Europese verordening betreffende de invoer van bananen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 28/4/1999 (handelingen 1-267)
1-621 Eddy Boutmans (Agalev) 16/3/1999
  de eenheidsrechtbank of eenheidsloket
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-257)
1-622 Chris Vandenbroeke (VU) 16/3/1999
  de benedenmaatse financiering van het Algemeen Rijksarchief en de eventuele toewijzing van het archiefbeheer aan de gemeenschappen
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-623 Sabine de Bethune (CVP) 18/3/1999
  de mogelijke betrokkenheid van een Belgische firma bij de voorbereiding van een coup in Congo-Brazzaville
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-257)
1-624 Martine Dardenne (Ecolo) 18/3/1999
  Agenda 2000 en duurzame landbouw
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-625 Anne-Marie Lizin (PS) 25/3/1999
  de rol die de NAVO en de OVSE in Kosovo spelen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  vraag ingetrokken
1-626 Patrick Hostekint (SP) 25/3/1999
  de universitaire samenwerking met ontwikkelingslanden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-627 Jan Loones (VU) 30/3/1999
  de zeereservaten en de pleziervaart
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-628 Bert Anciaux (VU) 1/4/1999
  de resultaten van een handelsmissie naar Turkije in 1997
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  vraag ingetrokken
1-629 Pierre Jonckheer (Ecolo) 1/4/1999
  de 50ste verjaardag van de NAVO
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-630 Jean-FranÁois Istasse (PS) 20/4/1999
  de keuringsrechten en de controlerechten die door het Instituut voor veterinaire keuring worden geheven
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-631 Claude Desmedt (PRL-FDF) 21/4/1999
  de houding van de regering in verband met haar wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/1999 (handelingen 1-265)
1-632 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  het opheffen van het embargo tegen Burundi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-268)
1-633 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  de toestand in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken