Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1714

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 13 december 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing

voetbalvandalisme
sportmanifestatie
sportorganisatie
administratieve sanctie
officiŽle statistiek
beroepssport

Chronologie

13/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )

Vraag nr. 6-1714 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sport, Cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) heeft in eerste instantie tot doel om het hooliganisme onder de supporters tegen te gaan en te beteugelen.

De laatste tijd zien we echter regelmatig dat trainers, voorzitters of andere bestuurslui van een club een bepaalde vorm van agressie aan de dag leggen, wat opruiend kan werken ten aanzien van het publiek.

1) Kan de geachte minister mij meedelen welke wedstrijden van het voetbalseizoen 2016-2017 aanleiding hebben gegeven tot het opstellen van een proces-verbaal ten aanzien van een lid van een clubbestuur, opgesplitst per club uit eerste en tweede klasse ?

2) In hoeveel gevallen werd er ook daadwerkelijk een sanctie uitgesproken ?

3) Zo ja, welke sancties werden er uitgesproken ?