Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1713

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 13 december 2017

aan de minister van Justitie

Stakingen - Beëindiging - Eenzijdige verzoekschriften - Indiening - Aantal - Afloop

Chronologie

13/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )

Vraag nr. 6-1713 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende aspecten van Justitie werden overgedragen aan de deelstaten en bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

Niettegenstaande het herenakkoord van 20 maart 2002 grijpen werkgevers regelmatig naar het middel van het eenzijdig verzoekschrift om stakingen te breken.

1) Hebben uw diensten die bevoegd zijn voor collectieve arbeidsbetrekkingen een zicht op het aantal gevallen waarin er door de werkgevers een éénzijdig verzoekschrift bij de rechtbank werd ingediend teneinde de vrije doorgang tot de bedrijven te bekomen, en dit voor de laatste vijf jaar waarvoor er gegevens beschikbaar zijn en per gewest ?

2) a) In hoeveel van deze gevallen werd de eis van de werkgevers ingewilligd ?

b) In hoeveel gevallen werd een dwangsom opgelegd ?

c) In hoeveel gevallen werd de dwangsom geïnd ?