Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1712

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 13 december 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan

Chronologie

13/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )

Vraag nr. 6-1712 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sport, cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

Sommige voetbalclubs uit eerste en tweede klasse kampen met betalingsproblemen in verband met de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De laatste jaren is de toestand sterk verbeterd, zowel wat de clubs uit eerste als uit tweede klasse betreft.

Ik had dan ook graag de geachte minister volgende vragen gesteld :

1) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan RSZ-bijdragen van de clubs in eerste klasse op dit moment ? Hoeveel clubs hebben een schuld ?

2) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan RSZ-bijdragen van de clubs in tweede klasse op dit moment ? Hoeveel clubs hebben een schuld ?

3) Hoeveel bedraagt de totale schuld voor de lagere reeksen ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

4) Wat is het bedrag van de RSZ-bijdragen dat betwist wordt ? Hoeveel clubs betwisten hun schuld ?

5) Hoeveel clubs hebben een afbetalingsplan afgesloten om de achterstallen te betalen ? Hoeveel clubs volgen dit afbetalingsplan niet ?