Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1696

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 8 december 2017

aan de minister van Justitie

Vredegerechten - Aangekondigde hervorming - Impact - Mobiliteit van de rechtzoekende - Eventuele moeilijkheden

Chronologie

8/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )

Vraag nr. 6-1696 d.d. 8 december 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens sommige bronnen zou de hervorming van de vredegerechten de schrapping van achterdertig zetels met zich meebrengen in Wallonië, hetzij meer dan één op drie!

Deze federale materie heeft een invloed op de deelstaten, met name omdat ze bevoegd zijn voor mobiliteit.

Sommige Waalse burgers zouden immers tot zestig kilometer meer moeten afleggen om zich naar de zetel van het vredegerecht te begeven.

Kunt u die informatie toelichten, evenals de redenen voor die beslissing?

Op basis van welke criteria vindt die hervorming plaats?