Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1695

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 8 december 2017

aan de minister van Justitie

Rechten van het kind - Kinderen van ouders die in de gevangenis zitten - Hulp - Onzekerheid - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) « Relais Enfants-Parents » - Toegekende middelen

Chronologie

8/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )

Vraag nr. 6-1695 d.d. 8 december 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert meer dan twintig jaar helpt de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) “Relais Enfants-Parents” kinderen van ouders die in de gevangenis zitten om de familieband te onderhouden of te herstellen.

De vzw is actief in elf gevangenissen in Brussel en Wallonië.

De werking van deze vzw wordt bedreigd door het feit dat uw departement hen voor 2018 te weinig middelen zal toekennen. Zo wordt de hulp aan kinderen van ouders die in de gevangenis zitten onzeker.

Deze federale materie heeft invloed op de deelstaten, met name wat betreft de kinderrechten.

Kunt u uw standpunt toelichten in dit dossier en het tiental beroepspsychologen geruststellen die in moeilijke omstandigheden werken aan de verbetering van de omstandigheden waarin sommige kinderen van gedetineerden in België leven?