Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8193

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 19 februari 2013

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met een beperkte mobiliteit - Aangepaste dienstverlening - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Discriminatie - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Unia
faciliteiten voor gehandicapten
discriminatie op grond van een handicap
officiële statistiek
reizigersvervoer

Chronologie

19/2/2013 Verzending vraag
17/4/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8192

Vraag nr. 5-8193 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen bij de NMBS op een aangepaste dienstverlening rekenen, op voorwaarde dat ze dit 24 uur op voorhand aanvragen en reizen vanuit een van de 114 geselecteerde stations.

Na een incident waarbij een vrouw uit Jemappes, ondanks een correcte aanvraag, in het station niet werd geholpen, werd een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) gaf in een reactie in De Standaard op 14 juli 2011 aan dat sinds begin 2010 reeds 22 gelijkaardige klachten waren binnengekomen over de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) en De Lijn.

Ook stelde het CGKR de 24-urenregel in vraag, aangezien die alle personen met een beperkte mobiliteit, ongeacht hun handicap, over dezelfde kam scheert. De noden van een rolstoelgebruiker en een slechtziende zijn nochtans fundamenteel anders. Personen met een beperkte mobiliteit worden zo dus verplicht om hun reis minstens één dag op voorhand volledig te plannen.

Graag kreeg ik dan ook van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel reizigers met een beperkte mobiliteit maakten de voorbije 5 jaar gebruik van de aangepaste dienstverlening die wordt geboden?

2) Hoeveel klachten ontving de NMBS de afgelopen jaren over problemen met de dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit? Wat waren de voornaamste klachten?

3) Werden compensaties uitbetaald voor het niet- leveren van de beloofde assistentie aan personen met een beperkte mobiliteit? Zo ja, wat was het totaalbedrag van die compensaties en wat waren de bedragen uitgesplitst per jaar.

4) Is een uitbreiding voorzien van het aantal stations en stopplaatsen waar die dienst wordt aangeboden?

5) Wat denkt de minister over het standpunt van het CGKR dat de NMBS reizigers met een beperkte mobiliteit discrimineert door hen te verplichten hun reisweg 24 uur op voorhand aan te vragen? Is de minister van mening dat de 24-urenregel behouden moet blijven voor alle reizigers met een beperkte mobiliteit?

Antwoord ontvangen op 17 april 2013 :

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u te verwijzen naar het antwoord dat zal verstrekt worden door mijn collega de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven, aan de vraag 5-8192 met hetzelfde onderwerp.