Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5993

van Christie Morreale (PS) d.d. 29 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Kansspelinrichtingen - Casino's - Speelzalen - Toegang - Toegangsverbod voor sommige beroepsgroepen - Gegevensbank EPIS - Uitgesloten spelers - BelgiŽ - Buitenland

speelhuis
kansspel
gegevensbank

Chronologie

29/3/2012 Verzending vraag
23/4/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5993 d.d. 29 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen bepaalt dat de toegang tot casino's en speelzalen van kansspelinrichtingen verboden is voor magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten het kader van de uitoefening van hun functies. Die maatregel heeft tot doel de onpartijdigheid van politiemensen en magistraten ten opzichte van de wereld van het spel te waarborgen en laat die beroepsgroepen toe hun plicht te vervullen zonder enige invloed van derden. Ze werd door de wetgever ook bedoeld om de eerbaarheid van die beroepen te waarborgen. Die preventieve maatregel, die de financiŽle en professionele onafhankelijkheid van de leden van de genoemde beroepsgroepen tegenover derden garandeert, is goed te begrijpen.

In BelgiŽ is er een dubbel verbod van toepassing: verbod tot spelen voor de leden van die beroepsgroepen en verbod voor de kansspelinrichtingen om die personen toegang te verlenen buiten het kader van de uitoefening van hun functies. Elke week wordt de lijst met personen die die beroepen uitoefenen, bijgewerkt en ingevoerd in de gegevensbank EPIS (Excluded Persons Information System) een elektronisch systeem dat sedert 2004 bestaat en een lijst bevat met alle uitgesloten spelers. Aan de ingang van een kansspelinrichting moet de naam, voornaam en geboortedatum van de potentiŽle speler in het systeem worden ingebracht.

In het buitenland is dat niet het geval. Daar komen de leden van de uitgesloten beroepsgroepen niet voor op de lijsten van personen aan wie de toegang tot casino's/speelzalen wordt ontzegd. Er wordt uitsluitend gerekend op de deontologie en de eerlijkheid van die personen.

Is het niet abnormaal dat die mensen in ons land geen toegang hebben tot speelzalen terwijl ze enkele kilometers verderop in de speelzalen van buurlanden wel binnen mogen? Is het niet raadzaam het beschermingssysteem te verbeteren en de lijsten van uitgesloten spelers uit te wisselen met de andere landen?

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

Aangezien de kansspelinrichtingen tot de bevoegdheid van mijn collega de minister van Justitie behoren, werd de vraag van het geachte lid aan dit departement overgezonden.