Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11022

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 februari 2014

aan de minister van Justitie

Boerderijen - Diefstallen - Evolutie - Criminele netwerken - Bronlanden - Beroepsorganisaties - Handhaving

diefstal
landbouwonderneming
landbouwmachine
misdaadbestrijding
georganiseerde misdaad

Chronologie

4/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11021

Vraag nr. 5-11022 d.d. 4 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer boeren beveiligen hun stallen en weilanden met cameratoezicht of hekwerken met toegangscodes. De reden is naar verluidt een reeks diefstallen die agrariŽrs teistert.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond maakt zich zorgen om de ontwikkeling. Complete veegmachines van 150 kilogram verdwijnen uit stallen. Volgens de vakbond zijn alvast in Nederland steeds meer boeren slachtoffer van diefstal en worden daarom maatregelen genomen. Er worden camera's opgehangen en er verschijnen hekwerken rondom landerijen, die alleen met een toegangscode te openen zijn.

De beroepsvereniging Natuurboeren ziet ook een toename van diefstallen. "Beveiligingscamera's zijn helaas nodig op agrarische bedrijven. Het dievengilde heeft het steeds meer hierop voorzien", zegt Evelien Al. "De techniek om een camerasysteem aan te leggen wordt steeds nieuwer en daarbij ook gemakkelijker voor de boer. Er zijn nu bijvoorbeeld camerabeelden die op een mobiele telefoon gezien kunnen worden".

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1) Is er ook in ons land sprake van een toename van diefstallen uit schuren, stallen, weilanden en erven van boerderijen waarbij criminelen azen op ondermeer maaimachines en andere waardevolle zaken? Kan de minister dit cijfermatig toelichten?

2) Welke concrete acties onderneemt de politie om deze diefstallen tegen te gaan?

3) In hoeverre deelt de minister de analyse dat er sprake zou zijn van criminaliteit van bendes uit Oost-Europa? Op welke wijze vindt er samenwerking plaats met autoriteiten van de bronlanden van de problematiek van deze rondtrekkende bendes?

4) In hoeverre wordt er door de politie specifieke kennis over de bronlanden van de problematiek en de criminele netwerken vergaard om de problemen bij de bron aan te pakken?

5) In hoeverre vindt er samenwerking plaats met handelaren in ons land en landen in Oost-Europa om heling van in BelgiŽ gestolen goederen uit de landbouw en andere sectoren, zoals de bouw, zoveel mogelijk tegen te gaan?

6) Heeft de minister hieromtrent reeds overleg gehad met de verschillende beroepsorganisaties en staan bepaalde specifieke maatregelen op til wat betreft preventie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan ze toelichten naar inhoud en timing toe?