Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10922

van Els Van Hoof (CD&V) d.d. 21 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht

migrerende werknemer
integratie van migranten
gelijke behandeling van man en vrouw
overheidsapparaat
ministerie
gehandicapte werknemer
integratie van gehandicapten
actieprogramma

Chronologie

21/1/2014 Verzending vraag
20/2/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10939

Vraag nr. 5-10922 d.d. 21 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2011-2014 "Diversiteit in de federale overheid" worden een dertigtal prioritaire acties vastgelegd, gegroepeerd in vijf pijlers (sensibilisering en diversiteit in het algemeen, rekrutering en selectie, onthaal en integratie, opleiding en ontwikkeling, begeleiding). Daarin wordt onder meer verwezen naar de implementatie van de doelstellingen van het "Handvest Diversiteit" van de federale overheid.

In punt 6 uit dat Handvest verbinden de ondertekenaars zich ertoe "een diversiteitsbeleid te concretiseren binnen de eigen organisatie, met een specifieke aandacht voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de gelijke kansen voor personen met een handicap en voor personen van vreemde afkomst, rekening houdend met de eigenheid van die organisatie, maar steeds met de doelstelling de diversiteit te bevorderen."

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten (FOD en POD) onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen van vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel:

1) in globo;

2) per niveau:

- mandaathouders;

- niveau A;

- niveau B;

- niveau C;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 20 februari 2014 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

De gevraagde gegevens (situatie op 1 januari 2014) bevinden zich in de tabellen 1 tot 5 in bijlage aan dit antwoord.

Tabel 1: Militairen per categorie en per geslacht (binnen budget en binnen enveloppe)

Categorie

Vrouwelijk


Mannelijk


Totaal

Officieren

572

11,30%

4492

88,70%

5064

Onderofficieren

870

6,55%

12410

93,45%

13280

Vrijwilligers

925

7,29%

11758

92,71%

12683

Totaal

2367

7,63%

28660

92,37%

31027

Tabel 2: Militairen met Belgische of buitenlandse nationaliteit en per categorie (binnen budget en binnen enveloppe)

Categorie

Buitenlander


Belg


Totaal

Officieren

16

0,32%

5048

99,68%

5064

Onderofficieren

27

0,20%

13253

99,80%

13280

Vrijwilligers

92

0,73%

12591

99,27%

12683

Totaal

135

0,44%

30892

99,56%

31027

Tabel 3: Burgers per niveau en per geslacht

Defensie

Vrouwelijk


Mannelijk


Totaal

A

149

31,63%

322

68,37%

471

B

138

45,70%

164

54,30%

302

C

216

46,75%

246

53,25%

462

D

341

48,92%

356

51,08%

697

Totaal

844

43,69%

1088

56,31%

1932

CDSCA

Vrouwelijk


Mannelijk


Totaal

A

10

40,00%

15

60,00%

25

B

46

75,41%

15

24,59%

61

C

116

85,29%

20

14,71%

136

D

46

74,19%

16

25,81%

62

Totaal

218

76,76%

66

23,24%

284

KLM

Vrouwelijk


Mannelijk


Totaal

A

15

48,39%

16

51,61%

31

B

6

60,00%

4

40,00%

10

C

3

37,50%

5

62,50%

8

D

10

50,00%

10

50,00%

20

Totaal

34

49,28%

35

50,72%

69

NGI

Vrouwelijk


Mannelijk


Totaal

A

14

29,17%

34

70,83%

48

B

24

28,57%

60

71,43%

84

C

14

33,33%

28

66,67%

42

D

18

45,00%

22

55,00%

40

Totaal

70

32,71%

144

67,29%

214

IV-NIOOO

Vrouwelijk


Mannelijk


Totaal

A

10

55,56%

8

44,44%

18

B

15

62,50%

9

37,50%

24

C

42

67,74%

20

32,26%

62

D

14

82,35%

3

17,65%

17

Totaal

81

66,94%

40

33,06%

121


Tabel 4: Burgers per niveau met/zonder handicap

Defensie

Met handicap


Zonder handicap


Totaal

A

4

0,85%

467

99,15%

471

B

5

1,66%

297

98,34%

302

C

14

3,03%

448

96,97%

462

D

51

7,32%

646

92,68%

697

Totaal

74

3,83%

1858

96,17%

1932

CDSCA

Met handicap


Zonder handicap


Totaal

A

1

4,00%

24

96,00%

25

B

0

0,00%

61

100,00%

61

C

1

0,74%

135

99,26%

136

D

2

3,23%

60

96,77%

62

Totaal

4

1,41%

280

98,59%

284

KLM

Met handicap


Zonder handicap


Totaal

A

1

3,23%

30

96,77%

31

B

0

0,00%

10

100,00%

10

C

0

0,00%

8

100,00%

8

D

1

5,00%

19

95,00%

20

Totaal

2

2,90%

67

97,10%

69

NGI

Met handicap


Zonder handicap


Totaal

A

0

0,00%

48

100,00%

48

B

0

0,00%

84

100,00%

84

C

0

0,00%

42

100,00%

42

D

0

0,00%

40

100,00%

40

Totaal

0

0,00%

214

100,00%

214

IV-NIOOO

Met handicap


Zonder handicap


Totaal

A

1

5,56%

17

94,44%

18

B

1

4,17%

23

95,83%

24

C

1

1,61%

61

98,39%

62

D

0

0,00%

17

0,00%

17

Totaal

3

2,48%

118

97,52%

121


Tabel 5: Burgers met Belgische of buitenlandse nationaliteit en per niveau

Defensie

Buitenlander


Belg


Totaal

A

4

0,85%

467

99,15%

471

B

1

0,33%

297

98,34%

298

C

1

0,22%

448

96,97%

449

D

7

1,00%

646

92,68%

653

Totaal

13

0,67%

1919

99,33%

1932

CDSCA

Buitenlander


Belg


Totaal

A

0

0,00%

25

100,00%

25

B

0

0,00%

61

100,00%

61

C

2

1,47%

134

98,53%

136

D

2

3,23%

60

96,77%

62

Totaal

4

1,41%

280

98,59%

284

KLM

Buitenlander


Belg


Totaal

A

2

6,45%

29

93,55%

31

B

0

0,00%

10

100,00%

10

C

0

0,00%

8

100,00%

8

D

2

10,00%

18

90,00%

20

Totaal

4

5,80%

65

94,20%

69

NGI

Buitenlander


Belg


Totaal

A

1

2,08%

47

97,92%

48

B

1

1,19%

83

98,81%

84

C

1

2,38%

41

97,62%

42

D

2

5,00%

38

95,00%

40

Totaal

5

2,34%

209

97,66%

214

IV-NIOOO

Buitenlander


Belg


Totaal

A

0

0,00%

18

100,00%

18

B

0

0,00%

24

100,00%

24

C

0

0,00%

62

100,00%

62

D

0

0,00%

17

100,00%

17

Totaal

0

0,00%

121

0,00%

121