Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-757

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 7 april 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Ouderen in een rusthuis - Onderhoudsplicht - Overschrijding van één vierde van het inkomen

bejaarde
sociale voorzieningen
alimentatieplicht
gezinssolidariteit
OCMW
gezinslast

Chronologie

7/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
3/11/2008 Rappel
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2597

Vraag nr. 4-757 d.d. 7 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als het inkomen van ouderen die worden opgenomen in een rusthuis ontoereikend is, kan het OCMW tussenkomen in de kosten. Het OCMW vraagt dan wel dat de onderhoudsplichtigen bijdragen in de kosten. Deze onderhoudsplicht is wettelijk geregeld door organieke wet van 8 juli 1976 over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 98, §2, en het koninklijk besluit van 9 mei 1984.

De bijdragen zelf worden geregeld via een uniforme schaal die de maandelijkse tussenkomst in functie van het aantal personen ten laste en het netto belastbaar inkomen vastlegt. Een praktijkvoorbeeld hiervan werd mij recent gesignaleerd.

U bent enig kind met een inkomen van netto ongeveer 2 000 euro en uw bejaarde moeder of vader ontvangt maandelijks 950 euro pensioen. Om alle rusthuiskosten te kunnen betalen moet u 509 euro betalen per maand aan onderhoudsplicht.

Daarom volgende vragen:

Acht de geachte minister het normaal dat men één vierde en meer van het inkomen aan onderhoudsplicht moet betalen?

Indien neen, is hij bereid om de schaal met de maandelijkse bijdragen te evalueren en desgevallend bij te sturen?