Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7305

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 7 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Touchscreens - Aanpassingen voor blinden - Initiatieven

lichamelijk gehandicapte
beeldscherm
toepassing van informatica
elektronische bankhandeling
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
27/4/2010 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1599

Vraag nr. 4-7305 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer digitale apparatuur werkt door middel van touchscreens. Op zich vereenvoudigt dit in vele gevallen het gebruiksgemak. Bij de ontwikkeling van deze toestellen wordt de groep van blinden en slechtzienden echter schromelijk over het hoofd gezien. Mensen die niet beschikken over de mogelijkheid om te zien, staan machteloos tegenover deze touchscreens.

Voor de ruim 100.000 blinden en slechtzienden in ons land maakt die evolutie het leven een pak moeilijker. Zij hangen namelijk af van hun tastzin om een toestel te kunnen bedienen. Het moet toch de betrachting van de geachte minister zijn om het openbare leven zoveel als mogelijk open te stellen voor blinden en slechtzienden. Concrete voorbeelden in het buitenland bewijzen dat er tal van mogelijkheden zijn om de nieuwe toestellen ook voor blinden toegankelijk te maken.

In Nederland zijn bijvoorbeeld bankautomaten uitgerust met een geluidsapplicatie (via hoofdtelefoon), maar ook de zogenaamde screenreader betekent een oplossing. Dit toestel geeft door middel van een geluidsapplicatie aan wat de functie is van een bepaalde knop bij aanraking.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Is de geachte minister op de hoogte van de moeilijkheden die blinde mensen ervaren met nieuwe digitale touchscreenapparatuur?

2) Heeft zij kennis van buitenlandse voorbeelden die oplossingen aanreiken voor dit probleem?

3) Is zij bereid ook in ons land concrete initiatieven te nemen?

4) Is zij bereid openbare instellingen, banken en producenten samen te brengen om dit probleem aan te kaarten?

5) Hoeveel websites van federale overheidsdiensten bieden nu reeds speciale mogelijkheden voor blinden en slechtzienden?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

Ik deel u mee dat het onderwerp van uw vraag niet tot mijn bevoegdheid behoort, maar wel tot deze van mijn collega, de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap.