Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7303

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Meldkamers voor brandweer, ambulances en politie - Samensmelting in het kader van de 112-centrales - Technologische problemen - Statuut van het personeel

telefoon
eerste hulp
brandbestrijding
ASTRID
politie

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1597

Vraag nr. 4-7303 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om te komen tot een eengemaakt noodnummer 112 moeten de 100-meldkamers voor brandweer en ambulances en de communicatie- en informatiecentra (CIC) voor de politie samensmelten. In het kader daarvan is de federale overheid momenteel bezig met de migratie van de 100-meldkamers naar dezelfde locatie als de politie. De 100-meldkamers zullen er ook dezelfde software gebruiken als de politie, namelijk Astrid-CAD. In Gent vond de migratie reeds plaats in 2007. Leuven was eind 2009 aan de beurt. Antwerpen, Hasselt en Namen volgen normaal gezien in de loop van 2010. Zoals in Leuven en Gent duidelijk blijkt, lopen deze migraties niet van een leien dakje. Tal van problemen stapelen zich op.

Ten eerste zijn er problemen op technologisch vlak. Hierover stelde ik enkele weken geleden reeds de vraag om uitleg nr. 4-1390 (Handelingen nr. 4-104 van 18 december 2009, blz. 80). Deze problemen zorgen voor moeilijkheden in alle gemeenten aangezien de 100-meldkamers alle brandweer- en ambulancediensten aansturen. Het uitblijven van een duidelijk personeelsstatuut zorgt dan weer voor wrevel bij de talloze mensen die de meldkamers bemannen. Het grootste deel van het personeel is statutair gemeentepersoneel. Zij blijven nu in het ongewisse en vrezen een minder voordelig statuut te zullen behouden.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken zou pas recentelijk met het opmaken van een nieuw statuut zijn begonnen. Er bestaat geen duidelijkheid over de structuur waarin men zal werken en wie de leiding zal nemen tijdens de overgangsfase. Omdat de problemen in Leuven en Gent niet opgelost geraken, groeit de tegenstand tegen de nieuwe migraties die dit jaar zouden moeten plaatsvinden. Alle verantwoordelijken voor de (Vlaamse en Brusselse) 100-centra zijn samengekomen en zijn van oordeel dat de migraties moeten worden stopgezet totdat de problemen inzake personeel en technologie opgelost zijn. De Vlaamse Vereniging voor steden en gemeenten (VVSG) steunt dit standpunt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Is de minister op de hoogte van de problemen die verband houden met de migraties van de 100-meldkamers in Leuven en Gent?

2) Is zij ervan op de hoogte dat de verantwoordelijken zijn samengekomen en dat zij de stopzetting van verdere migraties eisen? Wat is haar standpunt?

3) Bevestigt zij dat de verhuis voor Hasselt en Brugge zal worden uitgesteld wegens respectievelijk een tekort aan mankracht en een probleem inzake infrastructuur?

4) Wat zal zij ondernemen om de problemen inzake de technologie aan te pakken?

5) Hoever staat de FOD Binnenlandse Zaken met het uitwerken van het personeelsstatuut? Wanneer denkt de minister dat er een duidelijk statuut voor het personeel van de nieuwe meldkamers zal zijn?

6) Is zij van mening dat de geplande migraties in 2010 moeten doorgaan zonder dat er voor de bestaande problemen in Leuven en Gent een oplossing is gevonden?