Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7299

van Jean-Paul Procureur (cdH) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Écaussinnes - Sluiting van de loketten - Informatieprocedure - Bediende van het station - Overplaatsing

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1565

Vraag nr. 4-7299 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De inwoners van Écaussinnes hebben onlangs vernomen dat het loket van hun station vanaf 1 maart 2010 gesloten zal zijn.

Die inwoners hebben recht op een optimale openbare dienstverlening van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS). Die dienstverlening impliceert een menselijk contact in hun station. Een ticketautomaat kan de reiziger niet informeren of begeleiden.

De NMBS ontneemt hen echter elk menselijk contact. Bovendien wordt de beslissing om van het station van Écaussinnes een gewone stopplaats te maken, niet aan de reizigers meegedeeld.

Welk perspectief heeft het station van Écaussinnes? De reizigers vrezen dat die halte gewoon zal worden afgeschaft. Ik hoop dat dit niet de bedoeling is van de NMBS.

Waarom werden de reizigers noch de gemeente Écaussinnes op de hoogte gebracht van de afschaffing van de loketten in het station? Heeft de NMBS de voor dergelijke gevallen vereiste informatieprocedure gevolgd?

Naar welke standplaats zal de bediende van het loket van Écaussinnes worden overgeplaatst?