Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7057

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 5 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Hadroncentrum - Uitbouw - Stand van zaken - Haalbaarheidsstudie - Financiering

ziekteverzekering
kanker
kosten voor gezondheidszorg
geneeswijze

Chronologie

5/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1506

Vraag nr. 4-7057 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals u weet, ben ik geen voorstander van de uitbouw van een hadroncentrum in BelgiŰ. Er kan veel beter samen gewerkt worden met andere Europese landen als het om onderzoek gaat: de ziekteverzekering moet dan geen duur hadroncentrum betalen, zeker nu niet in tijden van crisis. Aangezien de geachte minister toch doorzet en Herman De Croo aanstelde als co÷rdinator van dit project, heb ik enkele vragen over dit onderwerp.

Wat is de stand van zaken in dit dossier? Waarom werd Herman De Croo aangezocht als co÷rdinator? Beschikt hij over een speciale geneeskundige expertise die ik niet ken? Is er reeds een haalbaarheidsstudie uitgevoerd of uitgeschreven? Wat zal de kostprijs zijn van die studie? In een vorige vraag om uitleg (nr. 4-1242 - Handelingen nr. 4-99 van 3 december 2009, blz. 95) stelde de geachte minister, bij monde van staatssecretaris Devlies, dat bijkomende financiering noodzakelijk was, buiten het geld dat reeds werd vrijgemaakt door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Heeft de geachte minister reeds bijkomende financiering gevonden? Zo ja, wie of wat zijn dan deze nieuwe bronnen?