Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6881

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politieagenten - Ziekteverzuim - Aantal dagen - Maatregelen

politie
ziekteverlof
officiŽle statistiek
geografische spreiding
absenteÔsme

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
30/3/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6881 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel dagen ziekteverzuim werden de afgelopen jaren door het personeel en de medewerkers van de verschillende politiediensten ingebracht? Graag kreeg ik afzonderlijke cijfers voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 en per gewest.

2. Welke maatregelen neemt de minister om het aantal dagen ziekteverzuim bij de verschillende diensten tot het noodzakelijke minimum te beperken?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

Gelieve in de onderstaande tabellen de verlofdagen wegens ziekte te willen terugvinden voor de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008. Onder afwezigheidsdagen wegens ziekte dient te worden verstaan de verlofdagen wegens ziekte, met uitzondering van de ziekteverloven omwille van een arbeidsongeval of omwille van zwangerschap. Voor wat de jaren 2005 en 2006 betreft, is het niet mogelijk de geografische verdeling weer te geven. Ik wens evenwel uw aandacht te vestigen op het feit dat in 2007 de verwerking van de gegevens werd verfijnd, zodat de gegevens van 2007 en 2008 niet onmiddellijk kunnen worden vergeleken met die van de voorgaande jaren. Voor het jaar 2009 zijn de gegevens nog niet beschikbaar.


2005


2006


2007


2008Afwezig-heidsdagen

%

Afwezig-heidsdagen

%

Afwezig-heidsdagen

%

Afwezig-heidsdagen

%

Brussel

-

-

-

-

193 742

5,70

196 057

5,84

Vlaanderen

-

-

-

-

257 732

4,60

258 987

4,62

Wallonië

-

-

-

-

254 238

6,84

253 783

6,74

Totaal

68 .754

5,38

724 817

5,56

705 712

5,71

708 827

5,73

Er werden reeds verschillende maatregelen getroffen in de strijd tegen het absenteïsme. Enerzijds werd de medische controle geoptimaliseerd. Anderzijds werden er initiatieven genomen die erop gericht zijn de personeelsleden adequater te begeleiden, zoals de psychosociale en/of medische opvolging en de invoering van een training-en opvolging van de fysieke conditie.