Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6869

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
bestuurder
lichamelijk geweld
officiŽle statistiek

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6870

Vraag nr. 4-6869 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel incidenten inzake agressie tegenover het personeel van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en andere personeelsleden van openbare vervoersmaatschappijen werden in 2009 gemeld (opdeling per categorie)? Graag kreeg ik ook een opdeling van de slachtoffer en daders per sekse en een vergelijking met de voorgaande jaren.

2. Hoeveel dossiers van fysieke agressie werden gemeld? Ook hier kreeg ik graag een vergelijking met de voorgaande jaren.

3. Op welke treintrajecten worden de meeste gevallen van agressie tegenover treinpersoneel gemeld?