Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6855

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal

verkeersveiligheid
snelheidsvoorschriften
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
2/3/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6856

Vraag nr. 4-6855 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve aangelegen van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen.

1. Hoeveel processen-verbaal werden in 2009 opgesteld naar aanleiding van een snelheidsovertreding in het verkeer? Graag kreeg ik een regionale opdeling en een vergelijking met de voorgaande jaren.

2. Hoeveel snelheidsovertredingen werden doorverwezen naar de politierechtbank? Graag kreeg ik een regionale opdeling en een vergelijking met de voorgaande jaren.

3. Hoeveel chauffeurs kregen een veroordeling wegens een snelheidsovertreding? Graag kreeg ik een regionale opdeling en een vergelijking met de voorgaande jaren.

4. Hoeveel processen-verbaal werden in 2009 opgesteld naar aanleiding van een overtreding wegens te traag rijden in het verkeer? Graag kreeg ik een regionale opdeling en een vergelijking met de voorgaande jaren.

5. Wat was de hoogste snelheid die in 2009 op de Belgische autowegen is geregistreerd en waar werd die snelheid geregistreerd?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder onze bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.