Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6848

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Justitie

Informanten - Vergoedingen - Aantallen

gerechtelijke politie
misdaadbestrijding
politie
staatsveiligheid
geheime dienst

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
18/3/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6849

Vraag nr. 4-6848 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel politie-informanten hebben in de voorbije jaren (2007, 2008, 2009) een financiŽle vergoeding ontvangen voor de geleverde informatie?

2. Hoeveel van die tips hadden betrekking op een misdrijf dat in het Nationaal Veiligheidsplan als prioritair wordt beschouwd?

3. Wat is het hoogst en wat is het laagst uitgekeerde bedrag?

4. Op welk soort dossiers hadden die tips betrekking?

5. Hoeveel informanten van Belgische gerechtelijke diensten hebben de afgelopen jaren (2007, 2008, 2009) een financiŽle vergoeding ontvangen voor de geleverde informatie?

6. Hoeveel informanten van de Belgische inlichtingendiensten hebben de afgelopen jaren (2007, 2008, 2009) een financiŽle vergoeding ontvangen voor de geleverde informatie?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2010 :

1.- 2. – 3. – 4. – 5.- Deze vragen vallen niet onder mijn bevoegdheid.

6. Overeenkomstig artikel 18 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, kan de Veiligheid van de Staat in de uitoefening van haar opdrachten een beroep doen op menselijke bronnen. De dienst moet waken over de veiligheid van de gegevens die op de menselijke bronnen betrekking hebben en over de inlichtingen die ze meedelen.

De gegevens over het informantenbeheer door de Veiligheid van de Staat zijn geclassificeerd op het niveau geheim en zeer geheim. Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen kunnen zij bijgevolg niet meegedeeld worden.