Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6461

van Els Van Hoof (CD&V) d.d. 11 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Seksueel delinquenten - ResidentiŽle behandeling - Opbouw - Rol van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
seksueel misdrijf
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Chronologie

11/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6461 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Experten zijn van oordeel dat ook residentiŽle behandeling noodzakelijk is voor de doelgroep van seksueel delinquenten. Slechts een aantal psychiatrische ziekenhuizen hebben afdelingen voor seksuele plegers. Tot dit jaar werd enkel de instelling in Doornik daarvoor gefinancierd. De beleidsnota Justitie van dit jaar kondigt een eerste fase aan van een upgrade van negentig bedden tot intensieve behandelunits voor seksuele delinquenten. Deze verhoging gebeurt in samenwerking met het departement Volksgezondheid, dat ook een specifiek budget voorziet. Sinds dit jaar worden inderdaad een aantal ziekenhuizen gedeeltelijk gefinancierd: de ziekenhuizen in Beernem, Sint-Truiden en Sint-Niklaas hebben elk een erkenning voor acht bedden, terwijl ze nu al meer delinquenten behandelen. De overeenkomsten tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en de instellingen werden recent ondertekend.

Mijn vragen zijn de volgende:

1. Wat staat er in de overeenkomsten? Kan ik een kopie krijgen van de verschillende overeenkomsten? Zo neen, waarom niet?

2. Hoe zal de progressieve opbouw naar negentig bedden (of dertig bedden per instelling) verlopen? Met andere woorden, wanneer krijgen de ziekenhuizen in Beernem, Sint-Truiden en Sint-Niklaas respectievelijk bijkomende bedden?

3. Zal de FOD Volksgezondheid betrokken worden bij de evaluatie van de samenwerkingsakkoorden tussen de Federale Staat en de gemeenschappen inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik? Bij het huidige akkoord uit 1998 werd enkel het departement Justitie betrokken, terwijl Volksgezondheid een belangrijke schakel is in het geheel.