Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6130

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Asielzoekers - Mislukte repatriŽringen - Cijfermatige informatie

politiek asiel
remigratie
officiŽle statistiek
politieke vluchteling
uitwijzing

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3620

Vraag nr. 4-6130 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik vernam via cijfers van de Dienst vreemdelingenzaken dat ťťn op de vier repatriŽringen van asielzoekers mislukt. Dit is toch wel een hoog aandeel. We weten ondertussen dat er in 2007, 8†745 illegalen werden uitgewezen. Het zou goed zijn moest het Parlement ook zicht hebben op het totaal aantal pogingen tot repatriŽring.

1.Hoeveel pogingen tot repatriŽring werden er de afgelopen jaren (2006, 2007, 2008) ondernomen?

2.Hoeveel van deze pogingen dienden nadien te worden hernomen?

3.Over hoeveel personen betreft het hier?